Make your own free website on Tripod.com
foto
werkblad

HOME

werkblad
annette

Enter subhead content here

Arnoldus Lourens

 Overl 06-12-1807 Bergeijk 

 

Adam Lourens

Over13-01-1808  Bergen op Zoom

 

Anne Lourens,geb 1850

Overl  13-08-1936, Achtkarspelen wedn. 

 

Antje Lourens Achtkarspelen

geh.19-11-1898  Wiepke van der Leest 

 

Antje Louwes Lourens, geb.1791

overl 23-06-1842, Kollumerland, ongeh

 

Antje Lourens Achtkarspelen

geh.22-04-1916  Sybe Henstra

 

Antje Lourens

Sybe Henstra  

Levenloos Henstra

 Over  16-11-1929 Achtkarspelen

 

Antje Lourens, geb. 1826

overl  29-10-1907, wed.

dochter van Jan Lourens en Ytje

 

Antje Lourens 

Jan de Graaf

Levenloos Graaf

 Ov : 25-10-1875 Achtkarspelen

 

Andries Lourens, geh.1849

overl 01-02-1912 Dantumadeel, ongh

Anne Lourens en Baukje Westra

 

Auke Lourens  geb.1869

Overl : 12-01-1931  Achtkarspelen  

 

Auke Lourens 

geh 08-07-1893 Dantumadeel

Janke Kempenaar 

-------------------------------

Katharina Aukes Lourens    ,

overl18-11-1916, oud 6 jaar Dantumadeel,

Auke Sijes Lourens

Janke Keimpes Kempenaar

 

Baukje Lourens en Evert Idema

Lauwina Idema 21-10-1898

 Weerdingerveen (Emmen

 

Catharina Lourens geb.1895

geh,Petrus Theodorus van Leur  Heteren,

Over 16-01-1944 Arnhem

 

Catharina Lourens

Harmannus van der Lugt

kind

Adrianus van der Lugt

geb 21-04-1806 Amsterdam

geh. 13-09-1838

 Johanna Margaretha Carolina Schulte

Geb 11-03-1812 Zwolle 

 

Catharina Lourens  Achtkarspelen

geh.19-05-1917   Siemen Spinder

 

Romkje Kornelis, geb. 1792

Overl 09-10-1811, Kollumerland,

Geh.  Durk Johannes

Cornelis Durks en Rinske Lourens

 

 

2 B 28 dirk Ykes ongh.

 

Dirk Cornelius Johannes Lourens 

geh.met Jacoba Blom

kind

Frouke Lourens  geb, 31-05-1767 (Blijham

geh.26-11-1833 Delfzijl Tonnis Jans Obben

geb. 01-04-1768 (Nieuweschans) 

 

Siben Garrelts

Fokje Theunis Lourense

65 jaar; bruid 66 jaar;

 

Dirk Klazes Lourens

geh. 26-06-1859 Haskerland

Johanna Maria Munnik

 Haskerland

 

Dirk Klazes Lourens

geh. 07-04-1869 Leeuwarderadeel

 Tolke Willems de Vries

 

Frans Jans Lourens

geb.1844 Zwaagwesteinde

 

B 18 Fokje Lourens geb. 1852

 Overl  14-05-1925  wed Achtkarspelen  

 

Fokke Jans Lourens, geb.1821

Overl 18-10-1846, Kollumerland, ongh 

  

Antje Wybenga, geb. 1843

overleden 01-03-1922, Dantumadeel, geh

Brant Wybenga en Fokje Lourens

 

Geert Lourens

, geb 08-05-1946 Winschoten 

geh 17-10-1969 Neeltje Otterlo

geb.19-02-1949 Hilversum

kind

Elizabeteth Lourens,

 geb 09-07-1970 te Winschoten 

geh 12-09-1999   Dimitrios Mastronikolas

geb 31-01-1971 te Heraklion

op Kreta in Griekenland

Geert  Lourens

Neeltje Otterlo

 

Gerben Lourens Overl11-08-1908

 3 weken Achtkarspelen

 

Grietje Lourens

Cornelis Camigel

Willemijntje Thiendhof

Werkhoven. Leeftijd: 33

02-08-1872 is gehuwd

:Jacobus Camigel

geb.Ede. Leeftijd: 29

 

Grietje Lourens Zwaagwesteinde.

Werkhoven,  02-08-1872 is gehuwd:

Willemijntje Thiendhof geb:

Werkhoven: 33

Jacobus Camigel ge Ede. : 29

Cornelis Camigel (Carmiegel )

 

Grietje Annes Lourens

Popke Jacobs de Bruin    

Sybe de Bruin, geb.1881

overl  04-11-1906,

 Dantumadeel,ongeh

 

Grietjen Lourens, geb:

 Wapserveen (Havelte) 20-02-1812,

Egbert Lourens,

Hillegjen Egberts Carsten.

 

Grietje Lourens

Geb  1866 Zwaagwesteinde 

geh. 05-05-1892   Anne Ophuis  

Geb 1867 Surhuizum 

Lieuwe Annes Lourens

Klaaske Jerrits Koning 

------------------------

Grietje Lourens geb 1866 Zwaagwesteinde

geh. 05-05-1892  Anne Ophuis

Geb 1867 Surhuizum

Catharina Johanna Lourens

Hendrik Ulriks Lourens

 

Geesjen Lourens

, geb: Wapserveen (Havelte) 09-09-1815

Egbert Lourens, 

Hillegien Egberts

 

Hilligje Jansen Lourens,

 geb. Odoorn 01-04-1733;

overl Zuidlaren op 15-07-1820,

Jan Lourens

Geertje Jansen.

 

Hiltje Lourens,

overl 02-09-1932,

Dantumadeel,  oud 3 dagen

Anne Lourens

Jitska van Althuis

 

Hubertina Petronella Lourens,

geb. Rotterdam 01-01-1832;

overl 14-10-1884, Assen

Geh Karel Bouman  

Pieter Lourens

Johanna van der Bouw.

----------------------------

 Pieter Lourens geb. 1829

overl 14-12-1908 Achtkarspelen   wed.

Pieter Lourens

Johanna van der Bouw 

 

Hanskje Lourens

zoon

Wytze Lourens,

 overl 04-04-1907 Dantumadeel,

 oud 4 maanden

 

Hanskje Lourens,

overl  10-08-1924, Dantumadeel,  oud 1 jaar

Wybe Lourens en Grietje van der Bij

 

Hanskje Lourens, geb.1877

overl 18-09-911 Dantumadeel ongh

 Wybe Lourens en Trijntje Dijkstra

 

geslacht C

Baukje Wybenga,

overl  31-06-1913, Dantumadeel,   2 weken

Johannes Wybenga

 en Hanskje Lourens 

   

Wietse Lourens,geb. 1899

overl 11 oktober 1915, Dantumadeel,  

zoon  Hanskje Lourens

 

Hendrik Lourens,

 geb. Amsterdam 21-01-1834;

overl Veenhuizen (Norg) op 12-09-1842,

zoon van NN NN en NN NN.

 

Hendrik Lourens en

Wytske van der Meulen

kind

Jan Lourens, 1898

overl 31-10-1909 Dantumadeel

 

Hendrik Lourens

geb  21-01-1834 Amsterdam

geh.17-05-1823 Barradeel

 Hiltje Sybrens Hiddinga

Overl. 12-09-1842 Veenhuizen (Norg)

ouder NN; 

 

Henderikus Lourens

 geb.1882 Garmerwolde

geh. 30-04-1904 Trijntje Zuidema

geb.1885 Appingedam

Jan Lourens

Johanna van Dijk

 

Hendrikus Lourens

geb, 1849  Heteren

Naam: 10-11-1898 Valburg

 Christina van Toor

geb.1867 Valburg

Johannis Lourens

Catharina Jansene

 

Hendrikus Lourens geb 1879 Heteren

geh. 06-08-1903 Herwen en Aerdt

Christina van Boggelen

geb1882  Haaften

Reinerus Lourens

Johanna Maria Pas   

 

Hendrik Lourens,geb.1869

overl 13-05-1941,

Dantumadeel,   wedn 

 

Jan Lourens

Roelfien Lourens  

Harmtien Jans ( Lourens)

geb.31-05-1765

Gasselte weduwe Partner NN NN

overl 23-08-1826 Schipborg (Anloo)

 

Jan Lourens Achtkarspelen

geh. 07-09-1912

 Johanna van der Zwaag

 

Jan Lourens  Antje de Bruin

 

Jan Lourens Achtkarspelen

geh.23-11-1901 Pietje Smid

 

Jan Lourens Achtkarspelen

geh. 07-07-1906 Geeske Smid

 

Jan Lourens Tjitske Hillinga

 

Jan Lourens en

 Immigje Weemstra

 

Jan Lourens geh.10-09-1921

Hinke van den Bos

Gesch Leeuwarden d.d. 26 09-1921

 

Jan Lourens

 geh 07-06-1917  Grietje ten Cate

 

Jan Lourens  Aaltje van Beek

 

Jan Lourens  Sara de feijter 

 

Jan Lourens  Geertje Jansen

 

Jan Lourens Lamkje Sietsma

 

Jan Lourens  Maaike Bosgraaf

 

Pietje Plantinga,geb.1858

 overl 19-06-1927, Dantumadeel, 

 gehuwd

Johannes Martens Plantinga

en Jantje Lourens

 

Marten Plantinga, geb.1854 wedn

overl 28-01-1930, Dantumadeel, 

Johannes Martens Plantinga

 en Jantje Lourens

 

Jan Lourens

Tjitske Hoekstra

kind

Geert Lourens Sappemeer 1898

geh.23-06-1922 Martje Hillinga

geb. Finsterwolde 1901  

 

Janna Catharina Lourens

geh. Petrus Theodorus van Leur

geb,1885 Heteren

Overl : 16-01-1944  : Arnhem  

 

Jantje Lourens Lourens geb. 1793

overl 26-08-1824, Kollumerland

 oud 31 jaar, ongehuwd

 

Japke Lou Lourens

Egbert Veenstra

 kind

Anne Veenstra, overl 05-05-1911

Dantumadeel, oud 2 jaar

 

Gerrit Veenstra,

overl 19-05-1919

Dantumadeel, oud 2 jaar

Egbert Fokkes Veenstra

Japke Annes Lourens

 

Johannes Lourens  

Johanna Hansen 

Levenloos geboren Hansen

06-09-1824 Arnhem

Overl  06-09-1824  Arnhem 

 

Jerrit Lourens

Sijke van der Veen

Levenloos kind,

geb13 oktober 1911 Dantumadeel,

 

Jerrit Lourens en Sijke van der Veen

19-01-1905 Dant.

Levenloos kind, geboren 8 juni 1905

 

Jacob Boelens Lourens 

geh.08-11-1879 Dantumadeel

Gelske Hendriks Wijbinga

geb.03-01-1856 Zwaagwesteinde

Jan Boeles Lourens

jitske Popkes Hoekstra

 

Klaas Lourens  

geh 03-07-1920 Dantumadeel

Aukje Veenstra 

 

Klaas Lourens

geh.03-02-1894

Leeuwarderadeel Hyke Kramer

 

Klaas Dirks Lourens

geh. 08-05-1852

Leeuwarderadeel

 Jetske Eeltjes Molenaar

 

 

Louw Jans Lourens, geb.1751

overl 01-09-1839, Kollumerland wedn

 

Lammert Lourens

geh. 06-06-1885 Kollumerland

 Geeske de Hoop

 

Lammert Lourens

geh.06-05-1893

 Kollumerland Harmke Brouwer

 

Lida Johanna Maria Lourens geb, 1885

geh. 28-08-1909 Monster

Johannes Hendricus van der Haar

geb.1883 Monster

 

Lammert Lourens 

Levenloos kind

 overl. 25-03-1938  Achtkarspelen 

 

Lammert Lourens

Geertje Dijkstra

Levenloos Lourens

Overl  25-03-1938 Achtkarspelen

 

Lieuwe Lourens

geh. 18-05-1918 Dantumadeel

Trijntje Veenstra

echt sch . 9 maart 1922

 

 

Lida Johanna Maria Lourens geb, 1885

geh. 28-08-1909 Monster

Johannes Hendricus van der Haar

geb.1883 Monster

 

Maria Lourens geb Deventer

geh.04-04-1883  Elburg

Hendrik Adolf van der Woerd

 

Maria Lourens

Harmannus Zeurveen

kind

Johannes Zeurveen

 Geb. 01-08-1779 Breda

geh.27-11-1814 Groningen

 Frauke Hinderks

Geb. 26-01-1783  (Scharmer)

 

Maria Lourens

Ruurd Klaassen de Vries

kind

Louwrens Ruurds de Vries

Geb. 05-02-1792 Nijehaske

geh. 30-04-1815

Groningen Geesien Smit

Geb: 11-12-1796    (Groningen) 

 

Moetje Lourens

geb. 28-01-1794 Nieuw Beerta

Geh.19-05-1829 Finsterwolde

Jan Jans Rademaker

geb.23-07-1793 Eexata

wedn Grietje Hindriks Gremmer

Lourens Harms

Jantjen Geerts   

 

 Moetje Lourens

Jans Rademaker

Jantje Rademaker

geb 1831 Eexta, gem. Scheemda 

geh.05-07-1852 

Albert Strijk Geb 1819 Zweelo

 

Petronella  Lourens

  geb.1789 Amsterdam

geh.: 12-05-1830 Winterswijk

Fredrik Jan Goorhuis

geb, 1807 (Winterswijk)

Vader Nn Nn

Moeder Nn Nn 

 

Hotseus Petrus van Huizum Lourens,

 geb.1800

Overl 11-09-1855, Kollumerland,  ongeh

 

Pieter Lourens

29-08-1908  Pietje Elzenga

---------------------  

Grietje Lourens,

overl n 30 januari 1915 Dantumadeel,

oud 8 maanden

Pieter Lourens en Pietje Elzenga

------------------

Harmke Lourens,

 overl 01-02-1915, Dantumadeel

8 mnd

Pieter Lourens en Pietje Elzenga

 

Pietje Dirks Lourens

Yke Minnes de Jong

  geh. 21-02-1819 dant.

Durk Ykes de Jong, geb. 1823

overl 18-04-1903,   

 

Pietje Dirks Lourens

Yke Minnes de Jong

geh. 21-02-1819 dant.

kind

Willemke Annes Lourens

01-09-1839      Sybe Taedes de Vries    

 

Sjoukje Lourens

17 mei 1879   Tiete van der Ploeg

 

Antje Lourens, geb.1829

overl 18-06-1906, Dantumadeel,   wed 

 

Sjuk Lourens,

 overl 02-08-1927, Dantumadeel,

 oud 17 maanden

Lieuwe Lourens Baukje Veenstra

 

Sjoukje Lourens, geb. 1954

overln 29-07-1928, Dantumadeel,   gehuwd

Anne Fokkes Lourens en

Baukje Andries Westra

 

Cornelia Visser Geb Meppel

Pieter Hendriks Wijbenga  

 33 jaar.; bruid: 26 jaar.;

 wedn Maartje de Boer Franeker 

Overl  09-11-1875

 

Wybe Lourens en Trijntje Dijkstra

Hanskje Lourens, geb.1877 ongh

overleden 18-08-1911  Dantumadeel,

 

Wypkje Lourens, geb. 1863 wed

 overleden 04-04-1941 Dantumadeel, 

 

Willemke Annes Lourens

01-10-1839  Sybe Taedes de Vries  

 

Ytje Boeles Lourens, overl 06-03-1850,

 oud 5 dagen Dantumadeel,

 

Monsma

 

Ytje Lourens   geb.1863

Overl  04-12-1891   Achtkarspelen

geh. 21-05-1887  Ebbe van der Land

 

Minke Lourens, overl 16-08-1912,

 oud 1 jaar

Achtkarspelen

 

Yde Lourens en Tjimkje de Vries

Achtkarspelen

 

Ytje Lourens, geb.1857

Overl  24-03-1935,   wed

Enter content here

Enter supporting content here