Make your own free website on Tripod.com
lourens2

Lourens Z. Afrika

Home
--------------------
__ louws lourens _ 1751-1879
Lourens/Lourenz
_Lourens Betuwe _ 1820-1920
Lourens1685-1985
louwrens (lourens) 1785 2003
--------------------
Dirk Jans Lourens
------------------------
Lourens 1760
Geslacht A
Geslacht C
Geslacht D
Geslacht E
Namen
--------------------------
Lourens Monster . .1817- 1950
------------------------
Lourens Zeeland . 1770-1900
-------------------------
Louwerens Zeeland 1870
-----------------------
Zeeland A
Zeeland B
Zeeland C
Zeeland D
Zeeland E
-----------------------
Lourens Z. Afrika
---------------------------
Lourens Delfshaven
-------------------------
Laurentsen
Laurentsen 2
Laurentsen3
==============
--------------------------
Groningen
Gelderland
N_Holland
Drenten
Friesland
Rotterdam
Delft
===============
+++++++++++++
Rijk Lourens
Bouwes
Jacob Pieters Lourens
sije Lourens
Rein Lourens
lourens - Merks
Trompen - Merleijn
Lourents Harms
mailen

Cornel Lourens
Webblad : http://www.microfarm.co.za
Cornel Lourens [monkey@microfarm.co.za]
 
Ek het die dokument gekry by Ellis Lourens (email :
 Ellis Lourens [ellis.lourens@global.co.za].
 Hy het gesÍ daar is geen probleem om dit op die website te sit nie.
 Jy kan hom gerus ook kontak oor die dokument. Soos jy kan sien,
is dit sy pa se suster se man wat die navorsing gedoen het.
Hy het vir my 'n nuwe Lourens Stamboom dokument gestuur,
 wat ek nou vir jou aanstuur. Gebruik dit op jou website
en skakel gerus vir Ellis Lourens. Hou my asb. op hoogte.
Ek is nie deel van hierdie betrokke stamboom nie.
My volle name is Dirk Cornelius Lourens (geb. 28-8-69).
 My pa is Mathys Johannes Lourens (geb. 9-8-43).
 My oupa is ook Dirk Cornelius Lourens (gebore is Bredasdorp distrik,
Weskaap, Suid Afrika). My seun is ook Mathys Johannes Lourens (geb. 20-6-01).
 
Hiermee die nuutste stamboom soos nagevors deur Derrik Vosloo (Getroud met my pa se suster Ria Lourens).
 
Elly Lourens
 
HERKOMS VAN ONS BEPAALDE TAK VAN DIE LOURENS FAMILIE IN SUID-AFRIKA
 
 
Volgens al ons bronne het  3 stamvaders, Lourens (Lorenz),
aanvanklik uit Duitsland na die Kaap verhuis.
1.       Johan Lourens (Lorenz), matroos uit Bremen
 wat in 1696 aangekom het.  Hy word later burger
en smid en trou met ene Woutrina Mostert, hertrou
op 21 Augustus 1710 met Sophia Vink van Amsterdam
 ( weduwee van Jacob Krebs van Bern).  Hy repatrieer in 1712 met sy vrou en seun.
2.       Johann Martin Lourens (Lorenz) arriveer in 1734
 uit Wedderstedt in Mansfeldt.  Hy trou 22 November 1744
 met Aletta Hoffman en 10 kinders word uit die huwelik gebore.
3.       Johann of Jan Lourens (Lorenz),
 soldaat uit Rostock kom omstreeks 1698 in die Kaap aan
en trou op 23 Junie 1698 met Anna Elisabeth Michels,
 dogter van Matthias Michels (vanwaar die familienaam Matthys,
 wat dikwels in latere geslagte Lourens voorkom).
 Hy word later burger te Drakenstein.
 Hierdie Johann is die eintlike stamvader van ons familie. 
 
Uit bovermelde huwelik word 5 kinders gebore
en uit n tweede huwelik met Dina Valentyn op 5 Maart 1724 van Agra,
 weduwee van DaniŽl Rodrigo, nog 5 kinders.           
Dis opvallend hoeveel van die burgers op hierdie stadium uit Duitsland afkomstig was
.ulle was soldate en ander amptenare van die V.O.I.C (Verenigde
 Oost Indiesche Compagnie) soos bv. smid, houtkapper,
 timmerman ensovoorts.  Nadat hulle burgers van die Kaap geword het,
kon hulle hulle op ander bedrywe toelÍ.  Baie van hulle het boere,
en dikwels veebeore, geword.
Met die bevolkingsaanwas aan die einde van
die 17e en begin van die 18 eeu en die groei in die aantal veeboere,
 het n groot tekort aan grond ontstaan.
  Aan die een kant was daar die  groot grondhonger en
 aan die ander kant die V.O.I.C se beleid om uitbreiding
van die kolonie te beperk en om produksie van goedere vir hulle wins aan te wend. 
Eindelik het die veeboere geleidelik die reg tot veeposte
 oorkant die bergrivier en die Hottentots Holland berge bekom.
  Dit het egter met vele rondslomp gepaard gegaan.
 Vir jare lank kon hulle slegs met n magtigingspermit
 (wat jaarliks teen betaling van iets soos 24
 Ryksdalers hernu moes word), hulle veeposte en later hulle gronde bewoon.  
So het dit dan ook gekom dat die families Uys,
 Swart en Lourens hulle reeds vroeg oorkant die Hottentots Holland
 berge in die Overberg gevestig het.  Jan le Roux,
ook een van die eerstes, vestig hom op Hakelkraal (nou Pearly Beach).
  Sy dogter Dina trou met Dirk Cornelius Uys van die buurplaas Buffelsjagt.
 Die twee Uys seuns trou weer met 2 dogters van Pieter Swart wat hom reeds
in 1726 op Uilenkraal (naby Gansbaai) gevestig het.
 Matthys Lourens, oudste seun van die S.A stamvader,
Johannes, trou op 19 Desember 1751 met Dina Maria Uys en
 hulle vestig hulle op Ratelrivier.  Daar is dikwels na hom verwys as
Matthys Rostock , die stad vanwaar sy vader afkomstig was,
waarskynlik om hom van ander te onderskei.  In die argief is
verskeie afskrifte van permitte uitgereik aan van die Lourense
 om hulle gronde oorkant die berg te bewoon.  Byvoorbeeld Gepermiteerd
aan de landbouer Matthias Rostock om voor een tyd van een geheel jaar
 met zyn vee te mogen gaan bly en wyden aan den mond van den Ratel
 Rivier over die Hottentots Holland gebergte.  Geteken op 13 Desember
1755 deur Goeverneur Rijk Tulbagh.  Soortgelyke permitte is in ander
 jare aan hom (bv. in 1756 t.o.v. het groote Zoetendals Valleij)
 en ook aan sy broers uitgereik.  Bv. ook aan Cornelius Janse
 (31 April 1782) ook vir Vogel Valleij.  Altyd deur die Goeverneur
van die tyd onderteken. 
 
Onder V.O.I.C bewind het n boer nie eiendomsreg gekry nie,
slegs die reg op sy woonhuis en werf en sowat 60 morg. 
Eers na 1825, na die Britse besetting, is grond opgemeet en eiendomsreg verkry.
 Huwelike is ook dikwels aangegaan om grond te bekom.
 n Ander gebruik in die geweste was dat die jongste seun dikwels op die ouers se
 plaas aangebly het en dit ge-erf het, terwyl ander seuns alders n heenkome
 gevind het.
Die Lourense was, mettertyd van die grootste grondbesitters in die Overberg.
 Hulle was op een of ander tyd eienaars van Coude Rivier, Vogelstruiskraal (Elim),
 Vogelvallei, Zoetendalsvallei, Renosterkop, Rietfontein, Geelrug en papekuilsfontien.  Later ook heelwat grond in die Ruensgebied aan die Riviersonderend, Swellendam, Heidelberg, Oudtshoorn en Uitenhage besit.

Wat die stamname betref:  Jan of Johann Lorenz van Rostock;
 Matthys van sy skoonpa Matthias Michels; Jacobus van die Swarts;
 Pieter ook van die Swarts; Dirk Cornelius van die Uyse;
 Die Louerense het ook ondertrou met Bloms, Taljaards,
 Du Toits, en Fouries in die vroeŽ geslagte.
 
Kinders uit S.A stamvader Johannes Lourens se huwelik met Anna Elisabeth Michels
op 23 Junie 1698, was:  
B1.       Anna Catharina, gedoop 10 Mei 1699, getroud op 10 November 1719 met
Johannes Henning, seun van Cristoffel Henning van Fehrbellin. 
(Tweede huwelik met Jan de Jongh en derde op 4 Augustus 1724 met
Jan Peters Blom vna Gerhausen).
B2.       Maria, gedoop 18 Oktober 1705, getroud 14 Januarie 1725 met Jacobus Greeff;
 Tweede huwelik op 4 November 1736 met Andries Harting,
 seun van Jan Hermensz Harting.
          
*B3.      Matthys Lourens. Gedoop 1 Julie 1708.  Burger van Stellenbosch. 
Getroud op 8 Augustus met Maria Beukes.  Tweede huwelik op 19 Desember
1751 met Dina Maria Uys. (Ook sosm na verwys as Matthys Rostock en vestig
 hoom aan die Ratelrivier na sy huwelik met Dina Maria Uys).
            Ander kinders van ons stamvader waarvan ons inligting het, is:  b4.
  Hans Lourens, gedoop 27 Oktober 1710 en b5. Claas Lourens, gedoop 17 Mei 1713.
Uit die huwelik van Matthys, b3, en Dina Maria Uys is 7 kinders gebore. 
Ons kon nie vasstel of daar kinders uit sy eerste huwelik gebore is nie). 
Hulle kinders:
 
C1.       Matthys Johannes Lourens.  Gedoop 29 April 1753 te Stellenbosch.
 Getroud op 12 November 1775 met Catharina Johanna Swart.
 Hulle het hulle op Zoetendalsvallei gevestig en
 13 kinders is uit hierdie huwelik gebore.
 Op 6 Junie 1831 word die plaas Renosterfontein (Renosterkop), 2482
morg, deur deed of grant aan Matthys Johannes Lourens toegeken,
vermoedelik bogenoemde Matthys Johannes, want Renosterkop is meermale as
geboorteplek van hulle kinders aangegee.
Ander kinders van Matthys, b3, en Dina Maria Uys was:  
C2.       Dirk Cornelius, gedoop 1 Februarie 1756,
 getroud op 3 Mei 1778 met Susanna Hemina Gildenhuizen, 11 kinders.
           
            C3.            Dina Elizabeth, gedoop 23 Oktober 1757, getroud
 met Louis Taljaard.
 
            C4.            Johannes Andries, gedoop 17 Februarie 1760.
 
C5.       Cornelius Jan, gedoop 31 Januarie 1762,
getroud met Elsabe Swart op 11 November 1781;
 2de huwelik met Jacoba Maryna Cordier ( weduwee van Petrus A. Radyn).
 
C6.       Elizabeth Catharina, gedoop op 20 April 1764.
 
C7.       Hendricus Jacobus, gedoop 9 Desember 1766,
getroud 17 Oktober 1784 met Margaretha Maria Swart.  12 Kinders.
 
Kinders van Johannes Matthys, c1, en Catharina Johanna Swart:
                       
D1.       Matthys Johannes, gedoop 18 Januarie 1778,
getroud met Elsabe Luytje Lourens.  13 kinders is uit hulle huwelik gebore o.a Matthys Johannes (1816).
 
D2.       Petrus Gerhardus, gedoop 4 Julie 1779,
oorlede 25 Augustus 1862 te Waterval O.V.S. 
Getroud op 6 April 1800 met Margaretha Johanna Blom.
 Tweede huwelik op 31 Desember 1820 met Maria Magdalena Taljaard.
  13 Kinders is uit sy huwelike gebore, o.a Matthys Johannes (1808), Jacobus Hermanus (1812), Dirk Johannes ( 1813), DaniŽl Johannes (1816).
 
D3.       Maria Elizabeth, gedoop 2 September 1781, getroud met Jacob Taljaard.
 
D4.       Dirk Cornelius, gedoop 3 Oktober 1783, oorlede op Stellenbosch.
 Getroud op 4 Oktober 1807 met Jacoba Maria Blom.
 6 Kinders is uit hul huwelik gebore, o.a Matthya
Johannes, (1808), Johannes Gerhardus (1810), Dirk Cornelius Hendrik (1818).
 
D5.       Dina Maria, gedoop 2 Oktober 1785.  Getroud met Hendrik Pertus Wessels.
  Sy sterf voor hom en laat 8 kinders na. 
 
D6.       Catharina Elizabeth, gedoop 5 Oktober 1787. 
Getroud met Gerhardus Johannes Swart.  Sy was nog weduwee teen 1851.
 
D7.       Jacoba Margaretha, gedoop 5 April 1790.
 Getroud met Douw Gerbrand Willemse.  Sy sterf voor hom en laat 7 kinders na.
 
D8.       Elizabeth Magdalena (Helena), gedoop 7 Oktober 1792.
 Getroud met Gerhardus Adriaan Odendaal. 
Sy sterf voor hom en laat 9 kinders na.
 
D9.       Johannes Hendrik, gedoop 30 Maart 1794. 
Getroud met Helena Catharina Beyers.  Kind:
  Matthys Johannes George, gedoop 24 November 1822.
 
*D10.    Hendrik Albertus, gebore 18 Augustus 1795 op Renosterkop,
 gedoop 28 Januarie 1796.  Getroud met Johanna Christina Rabe.
  (Hulle is oupa Philippus se geslag se oupa- en Oumagrootjie).
 
D11.     Susara Sussanna, gedoop 26 April 1798. 
getroud met Joachimus Jacobus Taljaard.  Sy sterf voor hom en laat 9 kinders na.
 
D12.     Margaretha Petronella, gedoop 19 September 1803.
  Getroud met Petrus Johannes du Toit.
 
D13.     Catharina Johanna, gedoop 7 Oktober 1804.
  Getroud met Hendrik DaniŽl Loock.  Sy sterf voor hom en laat 9 kinders na.
 
Matthys Johannes (C1) sterf op 27 Mei 1840,
 ouderdom 87 jaar, aan huis van sy oudste dogter, Maria Elizabeth Taljaard.
 Sy weduwee sterf in 1850 en oorleef 5 van haar dogters.
Hendrik Albertus Lourens (D10), gebore 18 Augustus 1795 op die plaas
 Renosterkop, distrik Bredasdorp.  Gedoop 28 Januarie 1796 te Stellenbosch. 
Getroud met Johanna Christina Rabe. 
 
 
Kinders van Hendrik Albertus Lourens en Johanna Christina Rabe:
 
E1.       Johanna Sophia Margaretha, gedoop 7 Julie 1822.
 Getroud met Adriaan Badenhorst.
 
E2.       Matthys Johannes Gerhardus, gedoop 26 Oktober 1823.
 
E3.       Catharina Elizabeth Johanna, getroud met J.J Blom.
 
*E4.      Philippus Jacobus Lodewicus, gebore 10 Oktober 1827.
 Getroud met Susanna Margaretha hendrika du Toit.  (Oupa Philippus se oupa en Ouma).
 
E5.       Hendrik Jacobus, gedoop 5 Oktober 1828.
 Getroud met Cornelia Gertruida Swart.  Hy is oorlede op 17 Oktober 1902 by sy huis op Stanford ( ouderdom 74 jaar en 7 maande).
 
E6.       Johannes Gerhardus.
 
E7.       Maria Elizabeth Susanna.  Getroud met P.J Badenhorst.
 
E8.       Dirk Cornelius.
 
E9.       Elizabeth Hendrika Petronella.  Getroud met C.H Badenhorts.
 
E10.     Carel Johannes Francois.
 
E11.     Engela Carolina Susanna.  Getroud met Wessel Wessels.
 
E12.     Pertus Gerhardus.
 
 
Voorvader Hendrik Albertus sterf op 12 September 1865
 in die ouderdom 70 jaar en 28 dae op die plaas
Vogelvlei waar hy waarskynlik in die familie kerkhof,
 wat nog bestaan, begrawe is.
  Hy het reeds op 1 Desember 1855 n 971 morg deel van Vogelvlei bekom.
 Sy eggenote oorleef hom en sterf op 8 November 1877 in die ouderdom van 80 jaar,
10 maande en 5 dae aan huis van haar oudste seun,
 Matthys Johannes Gerhardus.
 Sy is waarskynlik ook op Vogelvlei begrawe,
 want vermelde seun was eienaar van n deel van Vogelvlei.
 
Daar is etlike grafte in die Lourens familie kerkhof op Vogelvlei,
maar die baie oues is sonder grafstene, soos die vroeŽr gebruik was; 
van die jonger geslagte is wel met grefstene.
 
*Philippus Jacobus Lodewickus Lourens ( Ons geslag se Oupagrootjie).
 
Hy was die tweede seun van Hendrik Albertus en Johanna Christina Rabe.
  Hy is op die plaas Renosterkop, op 10 Oktober 1827 gebore
en getroud met Susanna Margaretha Hendrika duToit. 
 
Hulle kinders ( Inligting volgens Kaapse argief en ander argiewe waar beskikbaar):
 
F1.       Hendrik Albertus Francios, gebore 6 Februarie 1855.  Gedoop 11 Maart 1855 met o.a sy grootouers Hendrik Albertus en Johanna Christina teenwoordig as getuies.  Getroud op 26 September 1882 met Johanna Elizabeth Swart.  Hy, van Springveld en sy, van Klipfontein.
F2.       Francois Johannes DaniŽl.  Gebore 28 Mei 1858 en gedoop te Bredasdorp op 3 Julie 1858.
 
F3.       Johanna Christina.  Gebore 20 Junie 1860. Gedoop Bredasdorp op 21 Julie 1860 met haar grootouers teenwoordig as getuies.  Sy, toe woonagtig op Springveld, trou op 18 November 1879 met Petrus Hermanus Swart van Zoutbosch.
 
F4.       Susanna Margaretha Hendrika.  Gebore 3 Augustus 1862 en gedoop op Bredasdorp op 27  September 1862.  n Susanna Margaretha Hendrika, wie se ouers P.J.L Lourens en Susanna Margaretha du Toit was, is op 2 April 1889 te Bredasdorp met Johannes Lourens getroud.  As dit nie sy was nie, dan was dit haar niggie met ouers met dieselfde name en wat n jaar jonger was.  (Inligting van oom Casper is dat sy vir n tyd lank ook saam met die familie op Spartelspruit, distrik Utrecht Natal, woonagtig was).  Inligting t.o.v haar doop en huwelik moet nog bevestig word weens die parallelle stelle ouers en kinders met dieselfde name.
 
F5.       Catharina Johanna.  Gebore 6 Junie 1865. en gedoop op Bredasdorp op 6  Augustus 1865.
 
F6.       Philippus Jacobus Lodewickus.  Volgens sy sterteken, is hy ca. 1868 op Renosterkop gebore.  Getroud op 20 Januarie1891 met Hendrika Petronella Swart.  Hy, toe van Haasvlakte en sy, 18-jarige van Vogelvlei.  Sy sterf April 1898 en hy gaan n tweede huwelik aan met weduwee Johanna Catharina Lourens ( gebore Swart) op 7 Maart 1899.  Sy sterf Januarie 1940 en hy op 12 Januarie 1945.
 
F7.       Matthys Johannes Gerhardus.  Het hom in ongeveer 1899 in Natal kom vestig op die plaas Spartelspruit nr. 150 wat hy van ene P.L Uys op 20 April 1899 gekry het.  Volgend oom Casper het ander familielede (o.a die suster Susanna Margaretha Hendrika en oom Casper se vader, oupa Dirk, en sy gesin) ook n tyd lank daar gewoon.  Hy was met gertruida Johanna Swart getroud en oom Casper onthou twee van sy seuns nl. Flip ( Philippus J.L) en Thys ( Matthys Johannes).  Hy verkoop Spartelspruit op 28 Julie 1919 aan ene E.S.E Uys en verhuis blykbaar Transvaal toe.
 
F8.       Pertus Johannes DaniŽl.  Gebore ac. 1873, Bredasdorp distrik.  Getroud met Sophia Greyling ( waarskynlik volle name Magdalena Margaretha Sophia), wat hom ontval en hy gaan n tweede huwelik aan met Johanna Wilhelmina Joubert.
 
            Sy kinders:
 
            Philippus Jacobus Lodewickus. Gebore 20 Desember 1905
            Izak Johannes Greyling.  Gebore 8 Januarie 1907
            Pertus Johannes DaniŽl.  Gebore 11 Augustus 1908
            Magdalena Margaretha Sophia.  Gebore 19 Julie 1913
 
            EN UIT SY TWEEDE HUWELIK:
           
            Helena Elizabeth                                              Gebore 27 September 1921
 
            Petrus Johannes DaniŽl sterf op 18 Maart 1922 (ouderdom 49 jaar) op sy plaas Middelpan, nr. 150, distrik Wakkerstroom.  Ander eiendomme wat hy by sy sterwe nog besit het, was:  Deel van Excelsior, distrik Vryheid (1462 morg);  Doornkraal, distrik Vryheid (1073 morg);  erf nr. 100, Louwsburg (1acre).
 
 
F9.       Dirk Cornelius Bernardus.  Gebore in die Bredasdorp distrik Augustus 1874, waarskynlik op Renosterkop of Springfield.  Op Bredasdorp aangeneem op 4 September 1891 ( ouderdom 17 jaar).  Hy is op 24 Augustus 1897 te Bredasdorp getroud met Cornelia Johanna Gertruida Matthee, gebore 18 September 1875.  Hy was toe woonagtig op Haasvlakte en sy op Blomkraal.  Haar ouers was Casper Matthee (oorl. 1898) en Johanna Gertruida Matthee (oorl. 1900).
 
            By hulle aankoms in Natal (waarskynlik in 1903) moes hulle in die Utrecht en Wakkerstroom distrikte gewoon het te oordeel aan die doopgemeentes van hulle kinders.  Oom Casper het ons meegedeel dat hulle o.a ook op Spartelspruit woonagtig was toe hy nog baie jonk was.
           
            Op 17 Julie 1917 kry Dirk Cornelius B.  oordrag van Sub. B van die plaas Schurweberghoek van ene J.D van Coller waar hy tot sy sterwe op 28 Februarie 1945 gewoon het, en waar sy weduwee ook tot op haar sterwe op 30 September 1959 op ouderdom 84 jaar en 12 dae gewoon het.  (Oupa Dirk was 70 jaar en 6 maande oud toe hy oorlede is.)
 
F10.      Johannes Albert Gerhardus.  Gebore Julie 1876 in die Bredasdorp distrik.  Getroud met Wilhelmina Classina Frederika Ludick, wat in ongeveer 1907 oorlede is.  Hy gaan n tweede huwelik aan op Vryheid met Carolina Frederika Birkenstock op 19 Mei 1918.  Hy is op 14 November 1941 oorlede op Louwsburg.
 
            Sy kinders:   
           
            Philippus Jacobus Lodewickus
            Wilhelmina Classina Frederika (getroud met P. Wiid)
           
            EN UIT SY TWEEDE HUWELIK
 
            Susanna Olga Carolina
            Johannes Albert Gerhardus (gebore 3 Januarie 1926)
 
F11.      Eliza Johan (ook soms bekend as oom Ben).  Gebore op 22 Januarie 1878 en gedoop op Bredasdorp op 24 Februarie 1878.  Getroud op Utrecht op 7 Januarie 1908 met Anna Margaretha Marais.  Hy is op 19 Februarie 1944 op Wakkerstroom oorlede, ouderdom 66 jaar en word deur sy vrou oorleef.  Ten tye van sy dood was hy Bode van die Hof te Wakkerstroom. 
 
            Sy kinders:
           
            Salomina Adriana, getroud met Lois Johannes Van der Walt.
            Susanna Margaretha MuriŽl, getroud met Joseph Hazelhurst.
            Lilian Eliza, reeds meerjarig ten tye van sy afsterwe.
            Philippus Marais, gebore 1 Maart 1924.
            Eliza Johan, gebore 25 Julie 1929.
F12.      Carel Christiaan George.  Gebore 27 Maart 1881 en
 gedoop op Bredasdorp op 24 April 1881.  Oorlede 7 April 1970.
 Getroud met Johanna Fredericka Kolbe, gebore 22 Novermber 1898,
 oorlede 28 Mei 1971
            Hulle kinders:
G1.      Martha Sophia Freddie Lourens.  Gebore 15 November 1922 en
getroud met Walter Ferreira en met kinders:  Pieter Gerhardus en Johanna
 
Fredericka.Tweede Huwelik met Hendrik Bezuidenhout
na afsterwe van haar eerste man in 1995.
G2.       George Augustus Philippus Lourens.  Gebore 26 Julie 1930 en
 getroud met Johanna Elizabeth Swart.
 
Hulle Kinders: 
 
H.1 Theunsie Lourens, getroud met Charl Abraham Moller.  Hulle kind: Charl Moller.
 
H2 Johanna Fredericka Lourens.  Getroud met Wouter Labuschagne.
 Hulle kinders:  Christiaan en Liza.
 
H3. Philna Johanna Lourens.  Getroud met Eduard Henrico.
  Hulle kinders:  Gerhard, Stephan en Carla.
           
            G3.            Philippus Jacobus Lodewickus Lourens. 
Gebore 12 September 1933 en
                         getroud met Cornelia Diedericks.
 
 Hulle Kinders:
 
            H1            Charl Christaan Lourens.  Getroud met Alida Potgieter. 
 
Hulle Kinders:
                      
                       I1.        Philippus Jacobus Lourens                   
                       I2.        Alicia Lourens  
                       I3.        Carla Lourens
 
            H2.      Roelof Frederik Lourens.  Getroud met Lynette Muller.
 
 Hulle kinders:  
 
                       I1.        Francis Lourens
                       I2.        Philippus Lourens
 
            H3.      Philippus Jacobus Lourens.  Getroud met Charmaine Lombard.
 
Hul Kind:
            
                       I1.        Lara Lourens
 
G4.       Carl Christiaan Lourens.  Gebore 12 September 1933 en
getroud met Elsa Wessels.
 
Hulle kinders:
 
            H1.      Lizette Lourens
            H2.      Johanna Frederika Lourens
            H3.      Carl Christiaan Lourens
            H4.      Christelle Lourens
 
 
Die vader van bovermelde twaalf kinders (F1 - F12),
Philippus Jacobus Lodewickus Lourens sterf op 18 September 1883
by sy huis op die plaas Springfield, Salt Pan op betreklik jong
ouderdom van 55 jaar, 11 maande en 8 dae en word deur
 sy weduwee oorleef wat ook sy sterfte aanmeld.  By die
opstel van hulle testament, Junie 1880, was hulle woonplek as Renosterkop
aangegee.
By ons aandoen op Springfield (Mei 1996 en weer Maart 1997),
kon ons nie die kerkhof vind nie.
 Aangesien die plaas Springfield nie te ver van Renosterkop
of selfs Vogelvlei geleŽ is nie, kon hy waarskynlik ook daar begrawe wees,
waar daar n familie kerkhof was.
 
Dit wil uit al die gegewens tot ons beskikking voorkom dat ons tak van die
Lourens familie hoofsaaklik op Renosterkop, ( Springfield),
 Vogelvlei en in die Haasvlakte gebied gewoon het.
 n Groot deel van die Lourens familie het wel op Vogelvlei gewoon.
 
Kinders van Dirk Cornelius Bernardus Lourens en
Cornelia Johanna Gertruida Matthee:
            G1.       Johanna Christina Hendrika Lourens. 
Gebore 15 September 1898, gedoop op Bredasdorp op 6 November 1898.
 Getroud met W. du Pre.
 
            *G2.      Philippus Jacobus Lodewickus Lourens.
 Gebore 8 Desember 1899, gedoop op Bredasdorp op 21 Januarie 1900. 
Getroud met Hester Wilhelmina van der Westhuizen (gebore 26 Junie 1906).
 As getuie by sy doop was o.a oom Philippus Jacobus Lodewickus.
 
                        H1.      Maria Elizabeth Magdalena Lourens.
 Gebore 21 Oktober 1928 op               
Vryheid, gedoop op 27 Januarie 1929. 
Getroud met Deryck Vosloo 30 September 1950. 
  
 Hulle kinders:
           
                       Herster Wilhelmina Vosloo.  Gebore 15 Maart 1952
                       Lynette Nugent Vosloo. Gebore 22 Desember 1953
                       Johannaes Nicolaas Vosloo. Gebore 24 Julie 1933
                                  
H2. Dirk Cornelius Lourens.  Gebore 7 Julie 1931
getroud met Wendy Sharp (gebore 19 Desember 1933).

I1. Mijanou Lourens, gebore 15 Junie 1960,
getroud met Phillipe Marc Faizer ( gebore 17 Februaie 1961). 
 
      Hulle kinders:
 
                       Patrick Laurent. Gebore 27 April 1992
                       GeneviŤve .  Gebore 10 September 1998                  
  
I2. Dirk Brandon Louren, gebore 11 Augustus 1962,
 getroud met May-Marie Falck (Gebore 16 Oktober 1972).
 
                                   J1.        Kayla Lourens.  Gebore 11 Julie 1997
                                   J2.        Kyle Cornelius.  Gebore 21 Augustus 1999
 
I3. Brett Philip Lourens, gebore 14 Oktober 1965,
 getroud met Britta Blum. (Gebore 7 Mei).
 
J1. Ashley Wendy Lourens, gebore 25 Augustus 1996
J2. Darrian Brett Loutens , gebore 4 Oktober 1997.
 
I4. Gary Maxmilian Rney Lourens, gebore 15 Desember 1970.
 Getroud met Marna van der Merwe, gebore 8 Maart 1970.
J1. Caterina Maria Lourens, gebore 21 Januarie 2000.
 
      H3. Gerhardus Marthinus Lourens.  Gebore 14 Mei  1934,
getroud met Johanna Anne Cadle (Gebore 17 Mei 1935).
     
      I1 Maria Elizabeth Lourens, gebore 22 September 1961,
 getroud met Charl Francois De Wet (gebore 19 Desember 1960 )
 
      Hulle kinders:
 
      Ingemar De Wet , gebore  6 Augustus 1993
      Babet De Wet , gebore 16 Julie 1997
 
I2 Philippus Jacobus Lourens, gebore 23 Februarie 1963,
  getroud met Carin van Staden ( 11 Januarie 1963)
     
      j1 Marnus Lourens  Gebore 11 Februarie 1994
      j2 Andre Lourens     Gebore 20 Augustus 1998
 
       I3 Ellis Cadle Lourens,  gebore 3 Oktober 1965,
getroud met Martha  Wilhelmina Lourens (Gebore 4 Maart 1972)
      j1 Danielle Lourens   Gebore 20 April 2001
      j2 LinŤ Lourens         Gebore 7 April 2003
           
            G3. Susanna Margaretha Hendrica Lourens.
 Gebore 11 Oktober 1901, gedoop op Bredasdorp op 3 November 1901.  Oorlede 1 Desember 1995.  Getroud op 21 Januarie 1923 met Johannes Scholtemeyer (oorlede 1930).  Tweede huwelik met Willem Petrus Lubbe (oorlede Augustus 1961). 
 
            Kinders uit eerste huwelik:
1.                 Cornelia Matthee Scholtemeyer ( gebore 1 Julie 1925),
getroud met R.M Liebenberg.  Hulle kinders:  S.H en Margo.
 
2.                 Jan van der Vorm Scholtemeyer (gebore 3 Junie 1930,
gedoop Wakkerstroom  7 September 1930).
 Getroud met Anna Maria Jacoba Snyman te Kimberley op 9 April 1955.
  Hulle kind:  Karin, gebore 25 September 1964.
 
            G4. Cornelia Johanna Gertruida.  Gebore 27 Mei 1903,
 gedoop te Wakkerstroom op 5 Julie 1903.  Getroud met J. Taljaard. 
 
            G5. Dirk Cornelius.  Gebore 24 April 1905
, gedoop op Vryheid op 23 Julie 1905.  Getroud met Pieter Erasmus.
 
            G6. Elsabť Hendrika Gertruida.
Gebore 8 Januarie 1907, gedoop op Utrecht op 28 April 1907.
 Getroud met Gerhardus Marthinus Rudolph van der Westhuizen,
gebore 29 April 1936.
            Hulle kinders:
1a. Elsabe Hendrika Gertruida Nel, gebore 29 Oktober 1958 en
 getroud met Cornelius Johannes Hendrik Jooste, gebore 7 Februarie 1958
en oorlede 6 Februarie1944.

Jooste kinders:
Frederik Wilhelm.  Gebore 5 Julie 1981
Gideon Joubert.  Gebore 4 Januarie 1984
 
a.       Johanna Magdalena Nel, gebore 23 Oktober 1960 en
getroud met Andries Jacobus Luus (gebore 14 April 1960).
 
Luus kinders:
 
Yolandi.  Gebore 26 Augustus 1985.
Andries Jacobus.  Gebore 16 Desember 1987
 
c. Deonette Nel, gebore 16 Augustus 1962, oorlede 18 Augustus 1962. 
2.   Wyla van der Westhuizen.

3.   Gerda van der Westhuizen
 
            G7. Casper Johannes.  Gebore 28 Mei 1908,
 gedoop op Utrecht op 17 Junie 1908.  Getroud met Johanna Lourens.
 
            G8. Dirk Cornelius Bernardus.  Geobre 14 Februarie 1910,
 getroud op 27 Maart 1943 met Susanna Elizabeth van Stapelberg.
            Hulle kinders:
                       
            H1. Magdalena Lourens.  Gebore 23 April 1945.
 Getroud met George Sebastiaan Niewoudt.
                     
                        Hulle kinders:
                       
George Sebastiaan.  Gebore 16 November 1969
            Dirk Lourens .  Gebore 4 Julie 1971.
 Getroud met Marietjie Botha op 13 November 1993 (hulle het n dogter , Twanť ). 
                        Willem DaniŽl.  Gebore 27 September 1973.
 
            H2. Drik Lourens.  Gebore 3 September 1950.
  Getroud met Hendrika Clasina De Villiers. Hulle het n kind, Nada Lourens, gebore 29 April 1980.
 
            H3. Casper Johan Lourens.  Gebore 8 Januarie 1955.
 Getroud met Louisa C. Steenkamp.
 
                        Hulle kinders:
                       
                        Craig Lourens.  Gebore 26 Januarie 1984
                        Chonť Lourens.  Gebore 30 April 1988
                        Darin Lourens.  Gebore 16 Augustus 1990
                       
            H4. Corenelia Susan Lourens.  Gebore 18 April 1960.
 Getroud met Izak Stephanus Cornelius Buys. 
                       
                        Hulle Kinders:
 
                        Susan Elizabeth.  Gebore 10 Junie 1988
                        Izak Stephanus Cornelius.  Geobre 8 Mei 1995
                       
             G9.       Sophia Margaretha.  Gebore 3 Mei 1912, getroud met Pieter Uys.
 
 
Vader Dirk Cornelius Bernardus van bovermelde kinders (G1 G9) en
 hulle nageslagte, sterf op 28 Februarie 1945, ouderdom 70 jaar en 6 maande. 
Sy eggenote sterf op 30 September 1959in die Vryheid hospitaal,
ouderdom 84 jaar en 12 dae.
 
Woonplekke van ons stamvaders in die Overberge
 
As veeboer het Matthys, B3, verskeie veeposte van jaar tot jaar in die
 Overberg betrek, selfs nadat hy in 1751 met Dina Maria Uys getroud is
 en hulle hulle aan die Ratelrivier gevestig het.
 
Hulle seun Matthys Johannes en sy eggenote,
Catharina Johanna Swart, vestig hulle op Zoetendalsvallei,
 waar hy volgens sy sterfkennis gebore is.  Op 6 Junie 1831
word Renosterfontein, later bekend as Renosterkop,
op sy naam by wyse van Deed of Grant oorgerdra.
 
Renosterkop (2482 morg) 
 
In 1862 word sekere onderverdelings van Renosterkop deur sekere
 van die kinders aan ander familielede en sekere lede van die Swart familie
 oorgedra.  Eindelik word Philippus Jacobus Lodewickus, E4,
 se deel van Renosterkop na sy sterwe deur sy boedel in 1887 aan Donoers verkoop.
  Die Swart families het nog redelik lank daar gewoon
 en is daar nog n Swart familie-kerkhof op die plaas met herkenbare grafstene.
 
Die plaas Renosterkop, asook aangrensende Springfield het later in besit gekom
van Badenhorst Durrant en is nou n natuurreservaat.
  Die huidige eienaars is glo Sheila Camerer (parlementslid),
en haar suster(s), ensovoorts, dogters van Durrant.
  Daar woon tans weer n afstammeling vna die Swarts, wat onlangs n
klein deel gekoop het en tans besig is om een van die oorspronklike wonings
te restoureer.
 
n Gedenkplaat opgerig in 1979 op Renosterkop deur die raad vir Nasionale
Gedenkwaardighede verduidelik dat die voorste gedeelte van die pionierswoning
uit die 18e eeu dateer en dat baie van die boumeteriaal afkomstig
 in van skeepswrakke.
Alhoewel ons geen bewys daarvoor kon vind nie,
vermoed ons dat Springfield aanvanklik deel van Renosterkop moes
 gewees het, want Springfield is by die huwelike van sommige vna
 P.J.L se kinders as hulle woonplek aangegee en is dit ook as sy sterfplek gemeld
 en tog was hy nog op Renosterkop woonagtig ten tye vna die opstel
 vna hulle testament, Junie 1879, en sy deel word eers in 1887 deur sy boedel verkoop.
 (Teovallig nie baie jare voor die uitsetting van sy kinders na die Noordelike Provinsie).

Vogelvallei (Vogelvlei)  (4327 morg)
 
Die plaas Vogelvallei word op 15 Oktober 1839 as grant aan 3 Lourense,
 2 Swarts en n Du Toit oorgedra.  In 1855 word verskeie onderverdelings
 en oordragte aangeteken, maar weens die baie neefs met dieselfde name,
is dit sonder intense navorsing nie moontlik om presies vas te stel watter
 direk op ons tak van die familie betrekking het. 
 
Dit word nog meer verwarrend wanneer die huweliksregisters bestudeer word.
 Talle keer is n Lourens van Vogelvlei met n ander Lourens of Swart van
 Vogelvlei getroud, of n Lourens
 
 van Renosterkop met een van Vogelvlei.  Dan kom dieselfde name gereeld
 in die huwelike voor, b.v Dirk Cornelius Hendrik Albertus,
Matthys Johannes Gerhardus, Philippus Jacobus Lodewickus,
 Catharina Johanna, Johanna Catharina, Johanna Christina,
Dina Maria en ander.
 
Volgens al die doop-, huwelik- en grondoordragrekords, wat ons ter insae gehad het,
 moes daar veral laat in die laaste eeu besonder
baie van die Lourens families op Vagelvlei gewoon het.
 Ook Swarts en enkele Du Toits.  Dit het waarskynlik meegebring dar
 daar later onekonomiese onderverdelings gekom het, wat die latere
emigrasie meegebring het.
 
Geleidelik het die ekonomiese toestande aan die einde van die vorige
 eeu (asook droogte s en depressie) gemaak dat baie mense uitgewyk
het na meer oostelike streke van die Kaap Kolonie, ook na Natal en die
Transvaalse HoŽveld.  Daar was n taamlike bevolkingstoename en min
werksgeleenthede buiten die boerdery.  Gronde is mettertyd gekonsolideer
 en tans woon en boer nog talle Lourense in die Overberg.  Afstammelinge
van dieselfde stamvaders, waarskynlik nog van oupa Dirk se broers wat nie
 binneland toe is nie.
 
Volgens erfregister folios, wat ons gesien het, was die laaste Lourens wat sy deel van Vogelvlei verkoop het, ene Matthys Johannes Gerhardus in 1906.  Dit kan egter geensins volledig wees nie, aangesien daar veel meer onlangs Lourense op Vogelvlei begrawe is.  Van die redelik onlangse grafstene wat ons gekry het, is die van:
 
1.       Philippus J.L Lourens, gebore 28 November 1865,
oorlede 3 Mei 1939 en sy eggenote Johanna C. Lourens (gebore Swart),
oolr. 29 Maart 1946.   
2.       Hendrik A.Lourens,,gebore 8 Januarie 1869, oorlede 25 Maart 1946.
3.       Dirk Cornelius Lourens, gebore 7 Desember 1898, oorlede 23 Januarie 1953.
4.       Philippus Jacobus Lodewickus Lourens, gebore 25 Junie 1892,
 oorlede 17 April 1952.
 
 
Die grond behoort nou aan n Familie Pratt, wie se dogter van plan is om binnekort n
 gastehuis in die huidige opstal te bedryf.
 Die Pratts het onlangs van n Du Toit gekoop, vermoedelik n afstammeling
 van die verwante Du Tiots.
Die naam Vogelvlei ontstaan canselfsprekens as gevolg vna die pragtige vlei,
waar glo vroeŽr jare duisende flaminke.  Ten tye van ons onlangse
besoek was daar weer weer baie voŽls na die goeie reŽnseisoen, flaminke ingesluit.
Haasjevlakte (Haasvlakte)  5445 morg 
Die plaaas Haasjevlakte was reeds in 1816 die eiendom van ene Jan H. Rutz. 
In 1881 word die helfte oorgedra aan n Johannes Gerhardus Lourens.
 Ons weet ook dat oupa Dirk, sowel as sy broer P.J.L daar gewoon het. 
Ratelrivier (2343 morg) 
Die eerste oordrag was n grant in 1831 in die naam vna Hans Jacob Swart en in 1920
word n P.J.L Lourens en n ander eienaar oorgedra en in 1927
word die ander helfte aan die Lourens oorgedra.
Benewens genoemde plase het daar gedurende die laaste deel van verlede eeu ook verwante Lourense gewoon op Blomkraal, Koksrivier, Moerasfontein, Zoutkuil en Kleinlanddrift, onder andere.
 
Om aan te dui waar die vroegste pioniers hulle gevestig het, is gedenkstene onlangs opgerig, naamlik:
 
1.       Opgerig op 4 Januarie 1990 ter herdenking van ons
stamvader Dirk Cornelius Uys, wat in 1727 op Buffeljachtplaas hom gevestig het. 
Skenker:  Japie Uys.
2.       Tot eer vna Pieter Swart (1688 1756), 3e seun van die
 stamvader Johannes en eerste bewoner vna Uilenkraal tot 1722.
  AL die Swarts, die grootste pioniersfamilie van die Ruens en
 Standveldtoggebied vna die Overberg.
3.       Opgerig op 4 Januarie 1990 ter herdenking van ons stamvader Matthys Lourens wat in 1745 as pionier op hierdie plaas Ratelrivier hom gevestig het.  Skenker:  M.G (Thys) Lourens.