Make your own free website on Tripod.com
Lourens 2
2 Zwaagwesteinde 1789

HOME

Jan Lourens 1674
Hinderkien Lourens 1780 ?
simon Lourens 1792-1903
Louw Jans 1751
1 Lourens Zwaagwesteinde
2 Zwaagwesteinde 1789
3 Zwaagwesteinde1790
4 Zwaagwesteinde 1793
5 Zwaagwesteinde 1794
Fokke /-1841
Vader Dirk Jans 1775 ?
klaas Dirks Lourens 1830 ?
Jan Boeles Lourens 1860
Reindert Lourens 1830 ??
Robert Lourens 1878?
Jan Lourens 1850 ?
Jan Lourens 1815 ?
Wilhelmus Lourens
gerrit Lourens 1820??
Abraham Lourens 1800 ??
Petrus Lourens 1852
Lieuwe Lourens 1841 ?
Namen A
Namen B
Namen C
Namen D
Namen F
namen G
namen H
Namen J
namen K
Namen L
Namen M x
Namen P
namen S
Namen W
Jeroen
namen
werkblad
oorlog gegevens
Contact Me

Vader: Fokke Jans

Moeder: Willemke Djoerds Lourens b: 1764

 

Jan Fokkes Lourens geb.1789 in Zwaagwesteinde

overl 10-05-1861 in Zwaagwesteinde 72 jaren

Arbeider, landbouwer te Bergum  

1e huw. 29-05-1820 Dantumadeel Ytje Boeles Kuins geb.13-03-1801 in  

2e huw Janke Minnes Venema geb 1811

geh 04-11-1837 in Tietjerksteradeel  

 Jan Fokkes Lourens, , geboren en wonende te Zwaagwesteinde, landbouwer, weduwnaar van, zoon van Fokke Jans en Willemke, beide overleden, zijnde de verdere namen zijner moeder de aangevers onbekend. Overleden 10 mei 1861, des voormiddags ten twee ure, te Zwaagwesteinde. Aangevers: Freerk Jans van Assen, 25 jaren, dagloner en Lammert Taedes de Vries, 23 jaren, insgelijks dagloner, beide wonende te Zwaagwesteinde, geburen en geene aanverwanten der overledene.

 

Volkstelling 1829 Zwaagwesteinde, huisnr. 15.

Lourens, Jan Fokkes, 41 jr. Geb. Zwaagwesteinde

Kuins, Ytje Boeles, 28 jr. Geb. Zwaagwesteinde

Lourens, Fokke Jans, 8 jr. Geb. Zwaagwesteinde

Lourens, Boele Jans, 6 jr. Geb. Zwaagwesteinde

Lourens, Willem Jans, 3 jr. Geb. Zwaagwesteinde

 

kinderen van Jan Fokker en Ytje Boelens Kuins

 

Willem Jans Lourens 

geh.: 19-05-1850 Dantumadeel Jelske Pruik
 

Silli Jans Lourens, , geb 1828. Zwaagwesteinde

geh. 18-05-1852 Teunis Lykeles Veenstra

 

Baukje Jans Lourens geb. 23-01-1831 in Zwaagwesteinde

overl 20-03-1908 in Achtkarspelen oud 76 jaar weduwe

Geh. 18-05-1852 in Kollumerland Sije Haitses van der Veen

geb. 02-09-1822  Kollumerland 

 

Gerben Jans Lourens geb. 07-01-1834 in Tietjerksteradeel

Geh.19-06-1858 in Achtkarspelen Wytske Sjoerds Boonstra   geb.15-02-1835 in Twijzel

 

kinderen Jan Fokke Lourens en Janke M. Venema

 

Marijke Jans Lourens geb. 01-03-1838 in Tietjerksteradeel

 

Doetje Jans Lourens geb. 20-02-1842 in Kollumerland

Overl. 14-03-1898 in Dantumadeel oud 55 jaar,

   

kinderen   van gerben Jans Lourens en Wytske S.Boonstra 

 

11    levenloos kinderen geboren  28-02-1861

                                                      16-04-1862

                                                      19-04-1866

                                                      10-08-1867

                                                      02-03-1869

                                                      12-02-1870

                                                      27-05-1873

                                                      03-08-1874

                                                      04-01-1876

                                                      04-10-1877

                                                      29-01-1881

 

Geert Jans Lourens geb 19-01-1836 in Tietjerksteradeel

 

 kinderen van Baukje Jans Lourens en Sije H. van der Veen

 

Ytje Sijes van der Veen geb 12-10-1855 in Twijzel