Make your own free website on Tripod.com
Lourens 2
Dirk Jans Lourens

Home

geslacht A | geslacht B | geslacht C | Dirk Jans Lourens | Jacob Boelens Lourens | Jan Lourens 1674 | Jan Lourens 1898 | Jan Lourens 1846 | simon Lourens 1850 | Jan Lourens | Johannes Lourens | Willem Lourens | Anne Lourens | Wilhelmus Lourens | werblad1 | werkblad3 | werkblad4 | werkblad5 | Z Afrika | namen Lourens | oorlog gegevens | Contact Me                                         Geslacht Dirks

   

1       Dirk Jans Lourens   geb.   overl.

         Geh.  Antje Pieters

         Uit dit huw. zijn   4 kinderen bekend    2 - 5


Kinderen van Dirk Jans Lourens en Antje Pieters  D 1

 

 

 2     Leentje Durks Lourens geb. 11-06-1786 in Zwaagwesteinde

  

 3    Pieter Dirks Lourens  geb.1788 

 

 4    Jan Dirks ( Durks)Lourens geb. -11-1793 in Zwaagwesteinde

              overl. 19-07-1835 in Zwaagwesteinde

             Geh. 21-11-.1812 te Veenwoude met Ytje Salomons de Bruin 

                 geb.1790 Pietenburen

             Uit dit huw. zijn 10 kinderen geb.   10 - 19

             Louwrens aangenomen familienaam 1811

 

 5      Sjoukje Dirks Lourens  geb.1804 in Zwaagwesteinde overl. 16-05-1874 in Zwaagwesteinde  

            Geh. 14-10-1832 in Dantumadee

            met Auke Durks van Assen geb. 1803 in Zwaagwesteinde

           uit dit huw. zijn 4 kinderen geb.


Kinderen van Jan Dirks Lourens en Ytje Salomons de Bruin   4

 

 

 10     Dirk Jans Lourens geb. 05-09-1815 in Veenwouden

 

 11    Dirk Jans Lourens geb. 17-09-1816 in Zwaagwesteinde

 

 12    Theunis Jans Lourens geb. 03-09-1824 in Zwaagwesteinde

            Overl. 11-06-1901 in Dantumadeel

            geh  met Saapkje Jeltes van der Meulen geb.20 -12-1821

            uit dit huw. is 1 kind gekend     21

 

 13    Anne Jans Lourens geb. 28-12-1822 in Zwaagwesteinde

            Overl. 10-04-1899 in Dantumadeel

             Geh.   Hinke Haayes Postma geb. 14 -01-1824 in Zwaagwesteinde

             Uit dit huw. is 1 kind bekend     21 -  22

 

14    Pieter Jans Lourens geb. 11-10-1828 in Zwaagwesteinde

 

15    Yke Dirks Lourens    ......              Dantumadeel        

 

16   Sake Jans Lourens geb. 20-10-1820 in Zwaagwesteinde  

 

17   Dirk Jans Lourens geb.17 SEP 1816 in Zwaagwesteinde   

           Overl . 07-03-1866 in Dantumadeel

           Geh.  03-03-1844 in Dantumadeel  Elisabeth Ykes van der Meulen

           Geb. 18 -03-1813 in Dantumadeel

           Uit dit huw. zijn 3 kinderen geb.   25 - 27

 

18    Fokje Jans Lourens  24-09-1818 Zwaagwesteinde

            Overl. 03-06-1843 in Dantumadeel 

     geh. 19 -03-1837 in Dantumadeel met Seije Pieters Heidstra

 

19    Antje Jans Lourens geb. 27 -10-1826 in Zwaagwesteinde


Kind van   Sjoukje Dirks Lourens en Auke Durks  van Assen   5

 

 20   Durk Lourens  Birth: 18-10-1823 in Zwaagwesteinde 

        Zoon van Sjoukje Durks Lourens voorkind

 

Kinderen van Anne Lourens en  Hinke Haayes Postma     12

 

 21    Marijke Annes Lourens geb. 15-12-1850 in Zwaagwesteinde

 

 22   Antje Theunis Lourens   geb.07-01-1849  Dantumadeel 

 

 

Kinderen van Dirk Jans Lourens en Elisabeth Ykes v.d.meulen   17

 

 25     Yke Dirks Lourens  geb. 12-10-1846 in Zwaagwesteinde   

 overl.  12 MAR 1922 in Zwaagwesteinde   

          geh. 18 mei 1871 in Dantumadeel  met Tjitske Hendriks Westra

             geb.18 JUL 1845 in Zwaagwesteinde  

   

 26     Trijntje Dirks Lourens geb. 22-03-1851  Dantumadeel  

   

 27     Ytje Dirks Lourens  geb. 07-04-1845  Dantumadeel       

 

Kinderen van Yke Dirks Lourens en           25

 

 

 30  Dirk Lourens  geb 27-02-.1872  Zwaagwesteinde  overl. op 31-5-1931

 

 31   Hiltje Lourens geb.18-07-1875. Dantumadeel    

 

 32   Hiltje Lourens  geb. 20-11-1876   Zwaagwesteinde overl. op 27-05-1880

 

 33   Hendrik Lourens  geb.03-12-1880   Zwaagwesteinde  

 

 34   Elizabeth Lourens geb. 31-12-.1878   Zwaagwesteinde   overl. aldaar op 20 januari 1879

 

 35   Hendrik Lourens   geb. 30-11-1886   Dantumadeel       

 

 36   Hiltje Lourens   geb.18-01-1882    Zwaagwesteinde overl   14-06-1934

          geh. op 10-06-1905 Dantumadeel met Jan Johannes Visser

          geb.0 6-10-1878 te Zwaagwesteinde