Make your own free website on Tripod.com
lourens2

Geslacht C

Home
---------------------
Lourens/Louwrens
--------------------
lourens/lourenz
-----------------------
__ lourens / louws _ 1751-1879
-----------------------
Dirk Jans Lourens
-----------------------
Lourens 1760
Geslacht A
Geslacht C
Geslacht D
Geslacht E
--------------------------
Lourens Monster . .1817- 1950
geslacht A
geslacht B
geslacht C
geslacht D
----------------------
Lourens- Zeeland . 1770-1900
-----------------------
---Lourens---Louwerens- Zeeland 1870
--------------------
---Lourens--- Lauwersen-Zeeland
Zeeland A
Zeeland B
Zeeland C
Zeeland D
Zeeland E
-----------------------
Lourens Delfshaven
---------------------
Laurentsen
Laurentsen 2
---------------------
Rijk Lourens
Bouwes
Jacob Pieters Lourens
sije Lourens
Rein Lourens
Trompen - Merleijn
---------------------------
mailen
N_Holland

C 1  Jan Dirks Lourens geb.nov 1793 in Zwaagwesteinde
       overl. 19-06-1835 Zwaagwesteinde
       geh.21-11-1812 Veenwouden Ytje Salomons de Bruin
       geb.13-11-1792  Zwaagwesteinde
       overl. 12 -07-1875  Zwaagwesteinde 
        Dochter van Salomon de Bruin en Grietje
       
Dirk Jans Lourens 
         Antje Pieters
 
Familienaam 1811
Louwrens, Jan Durks, Zwaagwesteinde
 
Huwelijksakte Dantumadeel (Mairie Veenwouden), 1812, akte nr. 13

Getuigen: Tjalling Romkes van der Woude, 37jr, veldwachter, Sybe Folkerts Elzinga, 38 jr, mr. Schoenmaker, Sjoerd Hemkes, 54 jr, bode en Eelke Edzes Westra, 25 jr, herbergier.

G. J. Exoo, Tilburg : Huwelijkse bijl. (Akte 13): Hendrik Geerts Elzinga, Rienkje van der Werf, Jasper Sijes Feenstra. Lolkje Sjerks, Getje Jans, Seeltje Gerbens Hoekstra, Boele Ytes Kuins, alle wonende te Zwaagwesteinde, bekennen dat in de maand november 1793 geboren is Jan Dirks Lourens te Zwaagwesteinde. Idem dezelfde getuigen verklaren dat 17 juni 1807 overleden is te Zwaagwesteinde Antje Pijtters en op 18 aug.1810 is overleden Dirk Jans Lourens, zijn vader en moeder van Jan Dirks Lourens. Idem dezelfde getuigen verklaren dat in het jaar 1797 (moet zijn 1798) overleden is Salomon Levy, zijnde de vader van Ytje Salomons. Idem dezelfde getuigen verklaren dat op 13 jan.1792 geboren is Ytje Salomons te Zwaagwesteinde
 
-----------------------------------------------------------------------------
                                     1e  Geslacht C
------------------------------------------------------------------------------
kinderen van Jan Dirks Lourens en Ytje Salomons de Bruin
 
C 2  Dirk Jans Lourens  geb.05-09-1815 in Zwaagwesteinde
       overl. 16 -09-1815  Zwaagwesteinde  14 dagen 
        Jan Dirks Lourens
        Ytje Salomons de Bruin
 
C 3  Dirk Jans Lourens geb.17-09-1816 Zwaagwesteinde
       overl.07-03-1866  Zwaagwesteinde
       geh.18-03-1813 Zwaagwesteinde Elisabeth Ykes van der Meulen
       18-03-1813 Zwaagwesteinde overl.18-03-1813  Zwaagwesteinde  
       Jan Dirks Lourens
        Ytje Salomons de Bruin
 
C 4  Fokje Jans Lourens geb.24 -09-1818   Zwaagwesteinde
       overl.03-06-1843 Zwaagwesteinde 
       geh.19-03-1837  Dantumadeel Seije Pieters Heidstra
       geb.18-10-1813 Zwaagwesteinde overl.27-08-1849 Zwaagwesteinde
       uit dit huw. zijn 2 kinderen bekend
        2e huw. 03-11-1844 Dantumadeel van Seije Pieters Heidstra
      (Schoonzuster) Antje Jans Lourens
       
Jan Dirks Lourens
        Ytje Salomons de Bruin
 
C 5  Sake Jans Lourens geb.20-10-1820 Zwaagwesteinde
       overl.27-10-1858  Zwaagwesteinde ber. kramer
       geh. 06-05-1849 Dantumadeel Catharina Popkes de Bruin
       geb.01-03-1820  Zwaagwesteinde overl.15-03-1884  Dantumadeel 
       Jan Dirks Lourens
        Ytje Salomons de Bruin
 
C 6  Anne (Jans) Lourens geb.28-12-1822   Zwaagwesteinde
       overl 10-03-1899 Zwaagwesteinde
       geh.13-05-1847  Dantumadeel  Hinke Haayes Postma
       geb 14 -01-1824 Zwaagwesteinde overl 14-01-1824 Zwaagwesteinde  
       
Jan Dirks Lourens
        Ytje Salomons de Bruin
 
C 7   Theunis Jans Lourens  geb 03-09-1824  Zwaagwesteinde
        overl.11-06-1901 Zwaagwesteinde  ber. kramer
       geh.18-05-1845 Dantumadeel Saapkje Jeltes van der Meulen 
      geb.20-12-1821 Veenwouden overl.20-08-1903 
      Zwaagwesteinde C 36
        
Jan Dirks Lourens
          Ytje Salomons de Bruin
 
C 8   Antje Jans Lourens geb.27-09-1826 Zwaagwesteinde
        overl.29 -10-1907   Zwaagwesteinde
        geh. Seije Pieters Heidstra    zwager
        
 Jan Dirks Lourens
          Ytje Salomons de Bruin
 
C 9  Pieter Jans Lourens geb.11-10-1828  Zwaagwesteinde
        overl
        geh.17-05-1860 Dantumadeel Jeltje Jacobs van der Zwaag
        geb.08-09-1832 Veenwouden overl.04-10-1887
        Zwaagwesteinde 
          Jan Dirks Lourens
          Ytje Salomons de Bruin
 
------------------------------------------------------------------------------
                                  2e Geslacht C
------------------------------------------------------------------------------

kinderen van Dirk Jans Lourens en Elisabeth Y.v.d.Meulen C3
 
C10  Ytje Dirks Lourens geb 07-04-1845  Zwaagwesteinde
       overl. 
       geh. 01-06-1872 Dantumadeel  Arjen Beerts Bos 
       Dirk Jans Lourens
         Elisabeth Y.v.d.Meulen
 
C11 Yke Dirks Lourens  geb.10-10-1846 Zwaagwesteinde
       overl.12-03-1922 Zwaagwesteinde 
        dochter van Dirk Jans Lourens en Elisabeth Y.v.d.Meulen 
       geh.18-05-1871 Dantumadeel Tjitske Hendriks Westra
       geb.18-07-1845 Zwaagwesteinde overl.30-04-1898 Zwaagwesteinde
          Dirk Jans Lourens
          Elisabeth Y.v.d.Meulen

C12 Trijntje Dirks Lourens geb. 22-03-1851 Zwaagwesteinde
        overl.22-08-1852  Zwaagwesteinde  1 jaar
       
Dirk Jans Lourens 
          Elisabeth Y.v.d.Meulen
 
kinderen van Fokje Jans Lourens en Seije Pieters Heidstra C 4
 
C13  Jan Seijes Heidstra geb. 09-01-1839   Zwaagwesteinde
       overl.16-05-1859 Den Haag ber. soldaat  20 jaar     
         zoon van Fokje Jans Lourens en Seije Pieters Heidstra 
 
C14 Pieter Seijes Heidstra geb.12-02-1842 Zwaagwesteinde
       overl. 08-02-1863 Zwaagwesteinde 
       zoon van Fokje Jans Lourens en Seije Pieters Heidstra
 
kinderen van 2e huw Seije P.Heidstra en Antje Lourens C4
 
C15  Levenloos Heidstra  overl/geb: 23-01-1845         
        kind van Seije P.Heidstra en Antje Lourens
 
C16 Ytje Seijes Heidstra geb,07-04-1846   Zwaagwesteinde
        overl.14-01-1926  Zwaagwesteinde ongehuwd
         dochter van Seije P.Heidstra en Antje Lourens
 
C17 Auke Seijes Heidstra geb 10-04-1849 Zwaagwesteinde
       overl 06-07-1910  Dantumadeel 
       dochter van Seije P.Heidstra en Antje Lourens 
       geh.10-12-1874   Dantumadeel  Berber Gerbens Boskma
       geb.10-06-1853   Wouterswoude overl.08-02-1931  Dantumadeel         
 
kinderen van Sake Jans Lourens en Catharina Popkes de Bruin C5
 
voorkind van Catharina Popkes de Bruin
 
C18  Minke de Bruin,geb.1842
        overl 1-01-1873, 
        zoon van  Catharina Popkes de Bruin 
        gehuwd
          
C19 Jan Sakes Lourens geb.19-02-1849 
         Zwaagwesteinde 
         overl.09-02-1886 Dantumadeel ongeh.
           Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 06-05-1849
         
Sake Jans Lourens
           Catharina Popkes de Bruin
 
C20  Popke Sakes Lourens geb. 26-01-1852 
         Zwaagwesteinde
         overl.18-04-1874  Zwaagwesteinde ongh.
         
Sake Jans Lourens
           Catharina Popkes de Bruin
 
C21Anne Sakes Lourens geb.08 -02-1855  Zwaagwesteinde
        overl. 30-03-1879 in Zwaagwesteinde ongeh.
        
Sake Jans Lourens
          Catharina Popkes de Bruin
 
C22 Tjimkje Sakes Lourens geb.28 -08-1857 Zwaagwesteinde
        overl 1857 Zwaagwesteinde 
       
Sake Jans Lourens
          Catharina Popkes de Bruin

kinderen van Anne Jans Lourens en Hinke Haaya Postma C6
 
C23  Ytje Annes Lourens geb.09-02-1848 Zwaagwesteinde
        overl.18-10-1897 in Dantumadeel  ongeh.        
        Anne Jans Lourens
          Hinke Haaya Postma

C24 Marijke Annes Lourens geb15-12-1850 Zwaagwesteinde
        overl.06-02-1878  Dantumadeel
        geh.15-05-1873  Dantumadeel  Popke Jacobs de Bruin
        geb 04-02-1845  Zwaagwesteinde overl.05-03-1897 Aldaar
         wedn 2e huw. schoonzusje Tjitske Lourens C26
        Anne Jans Lourens
          Hinke Haaya Postma
  
      
C25  Fokje Annes Lourens geb.13-01-1854 Zwaagwesteinde
        geb.13-01-1854   Zwaagwesteinde
        geh.21-05-1874 Dantumadeel Gosse Annes Westra
        geb.22-12-1841 in Zwaagwesteinde overl.03-08-1926 Aldaar
        Anne Jans Lourens
          Hinke Haaya Postma
 
C26 Tjitske Annes Lourens geb.01-12-1857 Zwaagwesteinde
        overl. 02-06-1885 Dantumadeel
        geh 31-05-1879 Dantumadeel Popke Jacobs de Bruin
        geh. 04-02-1845 Zwaagwesteinde  overl.05-03-1897 Aldaar
        Popke 1e Huw. schoonzusje Marijke Lourens C24
         Anne Jans Lourens
           Hinke Haaya Postma
 
C27  Antje Annes Lourens geb.09-05-1861  Zwaagwesteinde
        overl. 05-12-1864  Dantumadeel 3 jaar
        Anne Jans Lourens
           Hinke Haaya Postma
 
C28 Haaye Annes Lourens geb.16-10-1864  Zwaagwesteinde
        overl.25-10-1881  Dantumadeel  17 jaar
        
Anne Jans Lourens
          Hinke Haaya Postma

kinderen van Theunis Jans Lourens en Saapkje Seltes v.d.meulen 
 
C29  Jan Theunis Lourens geb. 03-12-1845  Dantumadeel
1e huw Johanna Hinderika van Dijk 
        geb.   overl.
2e huw.07-09-1912 Achtkarspelen  Johanna van der Zwaag
        geb. 1846 Achtkarspelen wed Tjerk Hendriks Pol 
          eerder gehuwd  Jan Folkerts Fennema
        Theunis Jans Lourens
          Saapkje jeltes van der Meulen

 
C30 Antje Theunis Lourens geb.07-01-1849  Dantumadeel         
        overl.04-12-1923  Dantumadeel
        geh.14 mei 1870  Dantumadeel Jan Klazes de Bruin
        Theunis Jans Lourens
          Saapkje jeltes van der Meulen
 
C31 Fokje Theunis Lourens geb.06-01-1852 Dantumadeel
        geh.Wessel Klazes de Bruin 
        Theunis Jans Lourens
          Saapkje jeltes van der Meulen
 
C32 Ytje Theunis Lourens geb.14-04-1856   Dantumadeel   
         geh.10-05-1876 Dantumadeel Djoerd Hibbis van der Veen 
            Theunis Jans Lourens
            Saapkje jeltes van der Meulen
 
C33 Jelte Theunis Lourens geb.03-01-1862 Dantumadeel
        overl.04-03-1933 Tjietjerkstradeel ongh.
        Theunis Jans Lourens
          Saapkje jeltes van der Meulen
         
 
C34 Dirk Theunis Lourens geb.12-08-1867 Dantumadeel
        overl.07-05-1930 Tjiettjerkeradeel
        geh.
       
Theunis Jans Lourens
          Saapkje jeltes van der Meulen

 
kinderen van Pieter Jans Lourens en Jelkje Jacobs van der
Zwaag
C9
 
C35 Ytje Pieters Lourens,geb 20-03-1866
        overl  28-10-1886,  20 jaar, ongehuwd
          Pieter Jans Lourens
          Jeltje Jacobs van der Zwaag
 
C36 Antje Lourens  geb. 1873 Zwaagwesteinde
       overl. 15-01-1939 Leeuwarden
       geh. 19-11-1898 Achtkarspelen  Wiepke van der Leest
       geb. 1870  Kooten
       zoon van Harmen Pieters van der Leest en Freenkje Wiepkes de Jong
       Pieter Jans Lourens 
         Jelkje Jacobs van der Zwaag
 
C37 Johanna Pieters Lourens      2 weken
        Overl  14-01-1877 dantumadeel
          Pieter Jans Lourens
          Jelkje Jacobs van der Zwaag
 
C38 Hendrik Lourens  geb.27-02-1869 Zwaagwesteinde,
       overl.13-05-1941 Grootegast
         geh.12-12-1896 Wijtske van der Meulen
       geb.22-01-1869 Murmerwoude
       overl.25-09-1922 Zwaagwesteinde 
       dochter van Dirk Jans van der Meulen en Dirk Jans van der Meulen
         Pieter Jans Lourens 
         Jelkje Jacobs van der Zwaag
 
C39 Jan Lourens geb.1861  Zwaagwesteinde
1e huw. 23-11-1901 Achtkarspelen Pietje Smid
       dochter van Hille Folkerts Smid en Aaltje Ypes Koning
        geb. 1882 Twijzel overl.
2e huw.07-07-1906 Achtkarspelen Geeske Smid
        geb. 1875 Twijzel 
        dochter van Hille Folkerts Smid en Aaltje Ypes Koning
         Jan is weduwnaar van Pietje Hilles Smid; aan hem is toestemming verleend om te trouwen met de zus van zijn overleden vrouw bij K.B. 23 april 1906; met legitimatie van een kind
       
Pieter Jans Lourens 
         Jelkje Jacobs van der Zwaag

-------------------------------------------------------------------------------                                     3e Geslacht C
--------------------------------------------------------------------------------
 
kinderen van  Yke Dirks Lourens en Tjitske Hendriks Westra 
 
C41 Dirk Ykes Lourens geb  27-02- 1872 Zwaagwesteinde
        overl 31-05-1931 Dantumadeel.
ongehuwd
         Yke Dirks Lourens,
         Tjitske Hendriks Westra

C42 Hiltje Ykes Lourens geb  18-07-1875  Zwaagwesteinde
      overl.08-12-1875 Zwaagwesteinde.
      Yke Dirks Lourens,
        Tjitske Hendriks Westra

C43 Hiltje Ykes Lourens geb  20-11-1876  Zwaagwesteinde
       overl 27-05-1880 Zwaagwesteinde
         Yke Dirks Lourens,
         Tjitske Hendriks Westra

C44 Elisabeth Ykes Lourens geb 31-12-1878 Zwaagwesteinde
       overl 18-01-1879  Zwaagwesteinde.
        Yke Dirks Lourens,
        Tjitske Hendriks Westra
 
C45 Hendrik Ykes Lourens geb.03-12-1880 Zwaagwesteinde
       overl.02-01-1881 Zwaagwesteinde
         Yke Dirks Lourens,
         Tjitske Hendriks Westra

C46 Hiltje Ykes Lourens geb 18-01-1882  Zwaagwesteinde.
       geh. 10-06-1905  Dantumadeel Jan Johannes Visser
       geb.06-10-1878 Zwaagwesteinde
       overl 14-06-1934 in Dantumadeel 
        Yke Dirks Lourens,
         Tjitske Hendriks Westra
 
C47 Hendrik Ykes Lourens geb 30-11-1886  Zwaagwesteinde.
         Yke Dirks Lourens,
         Tjitske Hendriks Westra

kinderen  Marijke Annes Lourens en Popke Jacobs de Bruin 
 
C48Jacob Popkes de Bruin geb.14-11-1873   Zwaagwesteinde
      overl 15-08-1939   Dantumadeel
 
C49  Anne Popkes de Bruin geb 07-01-1875 Zwaagwesteinde
      overl. 29-05-1914  Dantumadeel
      geh.23-05-1903  Dantumadeel Jelske Marks Kommerij
      geb. 18-12-1879  Twijzel overl. 30-09-1929  Achtkarspelen
 
C50  Hinke Popkes de Bruin  geb. 05-11-1877  Dantumadeel
      Overl 10-01-1878 Dantumadeel     2 mnd

kinderen van Tjitske Annes Lourens en Popke Jacobs de Bruin
 
C51 Hinke Popkes de Bruin geb.05-10-1877 Zwaagwesteinde
      overl.12-02-1878 Zwaagwesteinde
        Kind erkend bij huwelijk ouders
 
C52 Sybe de Bruin, geb. 26-12 -1880 Dantumadeel
 
C53 Antje de Bruin, geb. -05-03-1883 Dantumadeel
    
kinderen van Theunis Jans Lourens en Saapkje Seltes v.d.meulen
 
C54  Jan Theunis Lourens geb. 03-12-1845  Dantumadeel
1e huw Johanna Hinderika van Dijk  overl.
2e huw.07-09-1912 Achtkarspelen  Johanna van der Zwaag
        geb. 1846 Achtkarspelen wed Tjerk Hendriks Pol 
          eerder gehuwd  Jan Folkerts Fennema
       
Theunis Jans Lourens
          Saapkje jeltes van der Meulen

 
C55  Antje Theunis Lourens geb.07-01-1849  Dantumadeel         
        overl.04-12-1923  Dantumadeel
        geh.14 mei 1870  Dantumadeel Jan Klazes de Bruin
        Theunis Jans Lourens
          Saapkje jeltes van der Meulen
 
C56 Fokje Theunis Lourens geb.06-01-1852 Dantumadeel
        geh.Wessel Klazes de Bruin 
        Theunis Jans Lourens
          Saapkje jeltes van der Meulen
 
C57 Ytje Theunis Lourens geb.14-04-1856   Dantumadeel   
         geh.10-05-1876 Dantumadeel Djoerd Hibbis van der Veen 
            Theunis Jans Lourens
            Saapkje jeltes van der Meulen
 
C58 Jelte Theunis Lourens geb.03-01-1862 Dantumadeel
        overl.04-03-1933 Tjietjerkstradeel ongh.
        Theunis Jans Lourens
          Saapkje jeltes van der Meulen
         
 
C59 Dirk Theunis Lourens geb.12-08-1867 Dantumadeel
        overl.07-05-1930 Tjiettjerkeradeel
        geh.
       
Theunis Jans Lourens
          Saapkje jeltes van der Meulen

kinderen van Hendrik Lourens en Wytske van der Meulen
 
C.. Jan Lourens geb. 1898 Dantumadeel
      overl.02-11-1909 Dantumadeel
        Hendrik Lourens
        Wytske van der Meulen

-----------------------------------------------------------------------------
                                 3e geslacht C
------------------------------------------------------------------------------
 
Kinderen Fokje Annes Lourens een Gosse Annes Westra
 
C60 Anne Gosses Westra geb 06-05-1875 Dantumadeel,
        overl 11-05-1875 Dantumadeel. 5 dg
 
C61 HinkeGosses  Westra geb 22-11-1876 Dantumadeel
        overl 30-11-1876 Dantumadeel 8 dg
 
C62 Anne Westra, geb 27-12-1877 Dantumadeel
       Geh. 25-05-1912 Kollumerland Marijke
de Groot
       wettiging 2 kinderen

C63 Haaye Westra geb 09-03-1879 Dantumadeel
 
C64 Folkje Westra geb 15-01-1883  Dantumadeel
 
C65 Tjipke Westra geb 20-02-1887 Dantumadeel  

kinderen vanYtje Theunis Lourens en  Djoerd Hibbes van der Veen  

C66 Baukje van der Veen, geb  21-02-1877 Dantumadeel
        
  
C67 Saakje van der Veen, geb 02-07-1879 Dantumadeel 

C68 Hibbe van der Veen, geb  20-05-1882 Dantumadeel    

C69 Hibbe van der Veen  geb 20-05-1882 Dantumadeel
        tweeling C41 
 
C70 Levenloos Antje van der Veen, geb.06-02-1889 Dantumadeel

C71Antje van der Veen, geb.06-02-1889 Dantumadeel
        tweeling C52

kinderen van Wessel Klazes de Bruin en Fokje Theunis Lourens 

C72 Saakje de Bruin, geb  23-09-1872 Dantumadeel

C73 Klaas de Bruin, geb,03-02-1875 Dantumadeel

C74 Gertje de Bruin, geb.01-09-1877 Dantumadeel
       geh. 30-12-1897 Warffum  Fokke Hulsebosch
       Geb 1873 Opende gem Grootegast 

C75 Antje de Bruin, geb 14-05-1880 Dantumadeel

C76 Theunis de Bruin, geb 13-01-1883 Dantumadeel

C77 Catharine de Bruin, geb.08-03-1885
       Dantumadeel geh.11-12-1915 Achtkarspelen Wiebe  Dijkstra
       geb.1888 Drogeham  

C78Jelte de Bruin, geb 10-12-1887 Dantumadeel,
 
C79Jelte de Bruin Geb 1888 Dantumadeel
         geh.14-11-1912  Bierum  Pieterke Mulder
         Geb:1893 Bierum 

kinderen van  Ytje Dirks Lourens en  Arjen ( Beerts)  Bos 
 
C80 Tjamkje Bos, geb  25-04-1875 Dantumadeel
         
C81 Elisabeth Bos, geb.08-05-1877 Tietjerksteradeel
         

kinderen van Antje Theunis Lourens en Jan Klazes de Bruin
 
C82 Wessel Jans de Bruin geb 29-11-1886 Dantumadee
       overl 24-07-1891 Dantumadeel  
4 jaar
        
C83 Klaas de Bruin, geb 19-02-1871 Dantumadeel
       
C84 Saakje de Bruin, geb 10-04-1876 Dantumadeel
         
C85 Theunis de Bruin, geb  24-10-1881 Dantumadeel
     

kinderen van Jan Lourens en Johanna H.van Dijk 
 
C86 Roelf Lourens Geb 1879  Engelbert ber. vleeshouwer
      geh. 14-06-1913  Grietje Zwart ber. Dienstmeid
      Geb 39 Zandeweer
       Jan Lourens
       Johanna Hinderika van Dijk
 
C87  Henderikus Lourens Geb 1882 Garmerwolde ber. koopman
      geh. 30-04-1904 Appingedam Trijntje Zuidema
      Geb 1885 Appingedam
      Jan Lourens
      Johanna v Dijk 
 
C88 Jan Lourens Geb 1874   Engelbert ber. koopman
       geh. 26-07-1900 't Zandt Martha Nicolai
       geb.1875 Farmsum overl.
       geh. 01-11-1902 Uithuizermeeden Grietje Veldman
       Geb  Uithuizermeeden wettiging 1 kind     ber. Dienstmeid
      Jan Lourens 
      Johanna van Dijk
 
C89 Jans Lourens Geb 1872 Engelbert  ber. slager
1e huw.29-12-1894 't Zandt  Geertje Bijmolt
       Geb. 1985 't Zandt 
2e huw.23-11-1901 t Zand  nichtje Antje de Bruin
       geb. 1880 Zwaagwesteinde 
         dochter van Fokje Theunis Lourens  en Wessel Klazes de Bruin 
        Jan Lourens
        Johanna Hinderika van Dijk 
     
C90 Theunis Lourens Geb 1876 Engelbert, gem Noorddijk
       geh 25-05-1905 Warffum Malina Margreta Werkema
       Geb 1881 Warffum
        Jan Lourens
        Johanna van Dijk  
 
------------------------------------------------------------------------------ -
               4e      geslacht C
-----------------------------------------------------------------------
 kinderen van  Jan Lourens en Grietje Veldman
 
C91  Benne Lourens geb. 1898 Uithuizermeeden ber. veldarbeider
       geh. 24-05-1922 't Zandt Hendrikje Hofstee
         geb.1903 Zijldijk ber. dienstmeid
       
Jan Lourens
        Grietje Veldman