Genealogie geslacht Lourens 1685-1985

voorwoord

Home
voorwoord
1e Geslacht
Geslacht A
Geslacht B 1 t/m B 150
Geslacht B 151 t/m 271
Geslacht B 272 t/m B 394
Geslacht B 395 t/m B 496
Geslacht C
Namen Lourens
Namen aangetrouwd - A t/m I
.Namen aangetrouwd - J t/m Z
Nazaten Lourens
Lourens / Lampie
Lourens / Alblas
Lourens / Kamminga
Oranjeschool Amsterdam door Douwe Zeilmaker
gastenboek

lourenzx.jpg

                               Martin Lourenz   B236
                               schrijver van het boek Lourens

Voorwoord door de maker van het boek


DE STELLINGWERFSE FAMILIE

LOURENS

1685 - 1895

het ontstaan van het familie boek LOURENS is begonnen, toen mijn dochter in de vijfde klas
van de lagere school een stamboom moest maken
dat was in 1978 Het ging niet al te best, er was weinig van de familie LOURENS bekend
Omdat ik zelf ook weinig van mijn familie af wist begon ik hier en daar bij diverse families navraag te doen maar niemand wist eigenlijk hoe nou precies de vork in de steel zat
Er kwamen diverse verhalen los, we zouden van Joodse afkomst zijn, de ander had het over zigeunerbloed, weer andere meende dat de LOURENSEN van Noorse afkomst waren.
Maar niemand kon het precies vertellen hoe en waar we vandaan kwamen, wie de stamvaders
waren en wat voor een beroep zij uitoefenden enz. enz.
Nu zeven jaar later ontbreekt er weinig meer van de familie LOURENS
En van die verhalen blijkt niets te kloppen, we zijn niet van joodse afkomst, we hebben geen zigeunerbloed en ook niet van adel.
Maar wij komen uit STELLINGERWERF
Dat wil zeggen dat de naam LOURENS daar van af 1685 voorkomt, dat is het gebied tussen
Wolvega en Oosterwolde.
Het familieboek LOURENS bestaat uit 4 delen doch in een boek
een eerste gedeelte bevat de nazaten van LOURENS JANS geboren omstreeks 1685
Tot 1812 kwamen geen achternamen voor, doch werd de voornaam van de vader als achternaam gebruikt
De familie LOURENS stam uit het 2e huwelijk van LOURENS JANS met GEERTJE ENGBERT, en wel van hun 3e kind n.l. MARTEN LOURENS geb.1722 te Nijeholtpade
Gehuwd in 1750 te Wolvega met ZWAANTJE ANNES geb. in 1730 te Sonnega
Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, waarvan 5 zonen en 4 dochters.
Al deze kinderen droegen de voornaam van hun vader MARTEN LOURENS als achternaam
Met andere woorden ze heten MARTENS van hun achternaam.
Toen Napoleon in 1811/1812 de achternamen verplicht stelde, deed zich bij de familie MARTENS het vreemde voor, dat niemand van de zonen dezelfde achternaam had aangenomen. LOURENS MARTENS nam de naam BUITENDORP aan
ANNE MARTENS nam de naam LOURENS aan
JAN MARTENS nam de naam BERGSMA aan
ROELOF MARTENS nam de naam BERKENBOS aan
WIJBE MARTENS moet voor die tijd zijn overleden, komt niet meer voor
ANNE MARTENS LOURENS gedoopt 10-02-1760 te Oldeholtpade, huwde in 1786 te
Wolvega met EVA JAN. Ook uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren,
En wel 4 zonen en 5 dochters, de oudste zoon is jong overleden
De 3 andere zoons vindt u ieder apart uitgewerkt in dit boek.
In het 2e deel vindt u de nazaten van de 2e zoon MARTEN ANNES LOURENS geb.12-11-1797 te Oldeholtpade onder de nummering A
In het 3e deel vindt u de nazaten van de 3e zoon JAN ANNES LOURENS
geb. 11-08-1800 te Oldeholtpade onder nummering B
in het 4e deel vindt u de nazaten van de 4e zoon WIJBE ANNES LOURENS
geb.17-03-1805 te Oldeholtpade onder nummering C
Verder vindt u in het boek de akte van boedelscheiding uit 1745 van LOURENS JANS
Een bewijs van voogdstelling over de minderjarige kinderen MARTEN, ABEL, en HARM LOURENS.
Diverse kopien van de nationale militie en huwelijksakten
Enige overlijdensbrieven en geboortekaartjes
Een kwartierstaat div. familie fotos dorpsgezichten, een stukje geschiedenis over de
STELLINGWERVEN, een stellingwerfs gedicht.
Toelichtingen van afkortingen, bronnen van informatie en een alfabetische index van namen
En een plattegrond van de Stellingwerven
De schrijver
MARTIN LOURENZ
Geb. 1937 te SNEEK

In een eenvoudige versie is hij voor iedereen toegankelijk met dank aan de schrijver
 
 

de webmaster B277

Mijn vader CORNELIS LOURENS had 2 dochters dus de naam houdt op, maar mijn vader
is overleden zo als meerdere van mijn familie, er zijn ook kinderen geboren die heb ik
allen verwerkt, maar verder weet ik ook niets en is het niet compleet.
Maar zoals u merkt gaat het maar tot 1985 daarom een ieder die kan en wil bijdragen tot
compleet maken van dit boek wil ik vragen te a-mailen naar thilly.lampie@chello.nl