Genealogie geslacht Lourens 1685-1985

1e Geslacht

Home
voorwoord
1e Geslacht
Geslacht A
Geslacht B 1 t/m B 150
Geslacht B 151 t/m 271
Geslacht B 272 t/m B 394
Geslacht B 395 t/m B 496
Geslacht C
Namen Lourens
Namen aangetrouwd - A t/m I
.Namen aangetrouwd - J t/m Z
Nazaten Lourens
Lourens / Lampie
Lourens / Alblas
Lourens / Kamminga
Oranjeschool Amsterdam door Douwe Zeilmaker
gastenboek

W.S.W. afkorting van West Stelling Werf

-----------------------------------------------------------------------------------
                                               1e Geslacht
-----------------------------------------------------------------------------------

1        Lourens Jans  geb. ± 1685  Westelling werf
          †   ±1745    te Nijeholpade 
1e huw. ± 1708 W.S.W. met Jantje Wijbes 
         geb. ± 1689 Weststellingwerf
         †   data onbekend
2e huw, ± 1718 W.S.W. met Geertje Engberts
         geb. ± 1689 Weststellingwerf
         † data onbekend
3e huw. ± 1735 W.S.W met Jantje Andries
         gedoopt 30-09-1703  Oldeholtpade
         †  onbekend
         Uit het 1e huwelijk zijn 2 kinderen geb.  2-3 
         Uit het 2e huwelijk zijn 5 kinderen geb.  4-8
         Uit het 3e huwelijk zijn 7 kinderen geb.  9-15
 
Bijz. in de periode tussen 1712 en 1740 zijn de archiefboeken van deStellingwerven  incompleet en zijn de ontbrekende data`s niet te achterhalen
----------------------------------------------------------------------------------
                                             2e  Geslacht
---------------------------------------------------------------------------------
kinderen van Lourens Jans  en Jantje Wijbes  1
 
2   Wijbe Lourens gedoopt 12-05-1709 Nijeholtwolde 
     † onbekend
     geh.donderdag 16-10-1746 W.S.W. met Wimmigje Mintjes
     geb. Oldemarkt
     †  ±1795 te W.S.W.    (West Stellinger Werf)
     voor zover bekend zijn uit dit huw, geen kinderen geboren
 
3   Klaasje Lourens gedoopt donderdag 13-12-1711 Neijeholtwolde
      verder gegevens onbekend
 
kinderen van Lourens Jans   en Geertje Engberts  1
 
4  Jantjen(Janke) Lourens(Laurens) geb. ± 1719 Nijeholtpade 
     † 1761 te Idzart
     geh. zondag 24-09-1758 te Oldeholtpade met Jan Enochs
     geb. afkomstig van Ter Idzard
     † onbekend 
     2e huw. Jan Enochs 11-03-1772 Oldeholtpade Jantje Cornelis
     Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb.  16-17
 
5  Jan Lourens geb. ±1720 Nijeholtpade
    † onbekend
    geh.donderdag 09-05-1751 W.S.W. met Jantje Broers
    geb. Nijeholtpade
    † onbekend
    Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geb.   18-22
 
6  Marten Lourens geb. ±1722 Nijeholtpade
    †  17-10-1810  Wolvega
    geh. Dinsdag 19-04-1750 Wolvega met Zwaantje Annes
    geb.maandag 02-03-1730 Sonnega
    † donderdag 03-11-1808 Oldeholtpade
    kind van Anne Hanses en Thijsje Peeters
    uit dit huw. zijn 5 kinderen bekend  23-27
 
7  Abel Lourens geb.1723 Nijeholtpade
    verder gegevens onbreken
 
8  Harm Lourens geb.1724 Nijeholtpade
    verdere gegevens ontbreken    
 
kind van Laurens Jans en Jantje Andries
 
9  Dirk Lourens geb. ±1736 Nijeholtpade
    geh.donderdag 30-04-1761 te W.S.W.met Antje Jans 
    verdere gegevens onbreken
 
10  Antje Lourens geb. ±1737 Nijeholtpade 
     †  onbekend
     geh.donderdag  09-11-1758 te W.S.W.met Barteld Klaasen
     geb. en †  onbekend
     Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geb.   32-38
 
11 LebbetjeJEBBICHJE)Lourens (Laurens)geb. ±1739   Nijeholtpade    
     geh.zondag  23-06-1765 W.S.W. met Boele Roelofs
     geb.  ±1718 en †  ± 1782 kleermaker
     Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geb. 39-42 
 
12  Lourens Lourens  geb.maandag 06-10-1740 Nijeholtpade
      verdere gegevens ontbreken
 
13 Trijntje Lourens  geb.maandag 06-08-1741 Nijeholtpade
      verdere gegevens ontbreken
 
14 Jochum Lourens  geb.donderdag 10-11-1743 Nijeholtpade
      verdere gegevens ontbreken 
       geh.27-04-1781 wolvega  Aatje Jans  naar Lemmer verhuisd ?
 
15 Jacob Lourens geb. donderdag 24-10-1745 Nijeholtpade
     verdere gegevens ontbreken 

voorkind van Jantjen(Janke) Lourens
 
-- jacob Lourens geb.Zaterdag  24-03-1745   Oldeholtpade
Opm.: Doopheffer de huisvrouw van  Laurens Jans
 
kinderen van Jantjen Lourens en Jan Enochs  4 
 
16  Lauren(s) (Lourens)Jans ged. zondag 15-04-1759 te Ter Idzard
 
17  Enoch  Jans ged.Zondag  27-04-1760 te Ter Idzard
 
kinderen van Jan Lourens en Jantje Broers  5
 
18   Laurens Jans    geb zondag  02-04-1752  Weststellingwerf
         
       ged.zondag 09-04-1752 te Nijeholtpade
       † voor 1763
 
19   Herke (Hendrik / Hinke) Jans  geb. woensdag 06-11-1754 te Nijeholtpade
        ged. zondag 10-11-1754 te Nijeholtpade

20  Trientje (Trijntje) Jans  geb.zondag 09-01-1757 te Nijeholtpade
 
21  Anneke(Auke-Aukje-Aucke)  Jans  geb. Zondag 27-04-1760 te Nijeholtpade
 
22  Laurens Jans  geb.maandag 25-07-1763 te Nijeholtpade 
      geh. zondag 04-12-1791  Joukje  Feitzes Boezerooij(y)
      geb  ± 1762,
      † donderdag 07-05-1840  Weststellingwerf  

      

------------------------------------------------------------------------------------
                                          3e geslacht
------------------------------------------------------------------------------------
 
kinderen van Marten Lourens en Zwaantje Annes  6
 
23  Lourens Martens (Buitendorp) geb.zondag 24-06-1753 te Oldeholtpade 
      †  zaterdag 27-10-1810 te Wolvega
      geh. zondag 16-05-1779 te Wolvega met Regina Klazes  Köpfer
      geb. vrijdag 07-01-1757 te Wolvega 
      † zondag 07-01-1827 te Wolvega
      kind van Claas Hanzes Kopfen en  Anna Terweel
                                                          kinderen 43 - 50+
Byzonderheden  Wed. Lourens Martens heeft in 1812 de Naam Buitendorp aan genomen ook haar minderjarige kinderen
De meerjarige kinderen hebben ook de naam Buitendorp aan genomen
 
24  Jantje(Jentje Janke) Martens ged.dinsdag 28-10-1755 te Oldeholtpade 
      † woensdag 05-07-1815  te Munnekebure      Ongehuwd   

25  Thiesje Martens ged.vrijdag 16-10-1757 te Oldeholtpade
       vermoedelijk zeer jong overleden te Oldeholtpade
 
26  Anne Martens (Lourens) gedoopt zondag 10-02-1760 te Oldeholtpade
      † dinsdag 17-01-1837 te Oldeholtpade 
      geh. vrijdag  21-05-1786 te Wolvega met Eva Jans(Jonker)
      geb. donderdag 18-09-1794 Ureterp
      † maandag 09-10-1826 te Oldeholtpade
      kind van Poppe Gjalts en Auke Jans
      Uit dit huw zijn 9 kinderen geb. 51-59  waar onder A1  B1 C1
 
Byzonderheden  Anne Martens heeft in 1812
met zijn gezin de naam Lourens aangenomen   

 
27  Klaasje Martens geb.01-01-1763   Oldeholtpade
      † 10-04-1815   Noordwolde
1e huw.21-08-1785 Wolvega met Jan Freerks Sjonger
      geb. ±1756 Wolvega
      † 03-09-1809 Noordwolde
      kind van Frederik Jans Zinger en Aaltje Geerts
 2e huw.11-09-1811 Wolvega met Arjen Hendriks Louwrier
      geb.11-11-1770 Steggerda
      † 23-01-1847 Noordwolde
      Uit het 1e huwelijk zijn 7 kinderen geb. 60-66
       Uit het 2e huwelijk zijn geen kinderen geboren
 
28  Jan Martens geb.20-08-1765 Wolvega
      † 22-08-1827 Oldeholtpade
      geh. 20-10-1793 W.S.W. met Antje Douwes 
      geb. ±1765   Nijeholtpade
      † 08-02-1835  Oldeholtpade
      Uit dit huwelijk is 1 kind geb.    67
 
Byzonderheden  Jan  Martens heeft in 1812 de naam Bergsma aangenomen

29  Antje Martens ged.. 07-07-1768  Wolvega
      † 30-11-1827  Oldeholtpade
      geh.19-05-1793 W.S.W  met Lourens Boelen (nichtje)
      geb  ±1766 Nijholdepade
      † 02-08-1827 Oldeholtpade
      kind van Boele Roelofs en Iebbetje Lourens 11
      Uit dit huwelijk zijn  7 kinderen geb68-74
 
Byzonderheden Lourens Boele heeft in 1812 de naam Brandsma aangenomen
 
30  Roelof Martens ged. 20-11-1770 Wolvega
      † 14-03 1845 Noordwolde
      geh.16-09-1792 W.S.W.  met Grietje Wolters
      ged.19-04-1772 Sonnega 
      † 14-01-1856   Noordwolde  
       kind van Wolter Jans en  Berbertje Jans
      Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geb. 75-84
 
Byz. Roelof Martens heeft in 1812 de naam Berkenbosch aangenomen        

31  Wijbe Martens  geb. 28-04-1774  Wolvega
                               ged. 01-05-1774  Wolvega
      vermoedelijk jong overleden komt niet voor in de
       achternamenboek van 1812
 
kinderen van Antje Lourens en Barteld Klaasen  10
 
32  Klaas Bartels  geb. 21-03-1759   Nijeholtpade
 
33  Laurens  Bartelds  geb.10-12-1760   Ter Idzard
      geh.26-01-1794, De Knipe Baukjen Durks 
      geb.  Langezwaag
       kinderen
        33 a   Aaltje  Bartelds  geb.26 -05-1796 Langezwaag
        33 b   Bartelt Bartelds geb. 07-10-1798 Langezwaag
        33 c   Antje Bartelds   geb. 08-01-1801 Luxwoude
        33 d   Roelof Bartelds geb 22 j-06-1810 Luxwoude
 
34  Geesje  Bartels  geb.05-06-1763   Ter Idzard
 
35  Meintje  Bartels  geb.26-06-1765    Ter Idzard
 
36  Meintje  Bartels  geb.15 04-1767   Ter Idzard
 
37  Jan  Bartels  geb. 24-06-1770 Ter Idzard
 
38  Lutje  Bartels  geb. 17-10-1775   Nijeholdpade
 

kinderen van Lebbetje Lourens en Boele Roelofs  11
 
39   Laurens Boelen (Brandsma) geb.29-12-1765 te Oldeholtpade
       † 02-08-1827 in Weststellingwerf
       geh. 19 -05-1793  Oldeholtpade  Antje Martens
       geb. 1768 Oldeholtpade
       †  30-11-1827 Oldeholtpade  kinderen 68-74
       kind van Marten Lourens en Zwaantje Annes
 
        Familienamen 1811
heeft de naam Lourens Boelen Brandsma, aangenomen   
       
40   Aafje  Boelen  geb.09-12-1765  te Oldeholtpade      
 
40   Aafje  Boelen  geb.04-03-1768 te Oldeholtpade      
 
41   Roelof(ke)  Boelen  geb.  06-10-1775 te Nijeholtpade
 
42   Anne   Boelen  geb.06-04-1780 te Nijeholtpade

-------------------------------------------------------------------------------------
                                             4e  Geslacht
------------------------------------------------------------------------------------
 
kinderen van Lourens Martens Buitendorp en Regina Klazes kopfer 23
 
43   Marten Lourens  Buitendorp  geb.06-12-1782 te Wolvega
 
44   Anne Lourens  Buitendorp  geb.21-11-1784 te Wolvega
 
45   Zwaantje Lourens Buitendorp  geb. 27-05-1786 te Wolvega
       †  voor 1795

46   Klaas Lourens  Buitendorp geb.14-11-1787 te Wolvega
       †  04-02-1831 Weststellingwerf 
       geh. 04-11-1810  met  Elbrig Beerent Zwolsma
       geb.23-04-1788 
       † 11-05-1853
       kinderen
 
47   Anna Lourens(Louwrens) Buitendorp geb.01-09-1790 onder Wolvega
      †  27-03-1836 Weststellingwerf
      geh.15-05-1814  W.S.W   Lammert Botes Hoekstra
      geb. 08-02-1790 Weststellingwerf
      † 04-07-1854 Weststellingwerf  
      kinderen
      47a Wytske Hoekstra 22-02-815 Westellingwerf
        47b   Regina Lammerts Hoekstra  geb.19-10-1816  Westellingwerf  
                1e huw.21-02-1845 Lambertus Wolbrink geb.1808 steenwijk    
                2e huw.20-10-1853 , Albert Erst geb.1812 Paasloo  
        47c   Ynskjen Lammerts Hoekstra  geb. 14-12-1818 Westellingwerf
                geh.25-11-1852 ,Albert Fransen Koning geb.1830 Ter Idzard 
        47d   Hiltje Lammerts Hoekstra geb.  26-06-1821 Westellingwerf
                geh. 01-03-1850 Egbert Pieters Berkenbosch geb.1829 Blesdijke 
        47e   Aaltje Lammerts Hoekstra geb.  27-05-1824 Westellingwerf
                geh.15-05-1857 ,Symen Gerrits Visser geb. 1826 Steggerda
        47f   Martha Lamberts Hoekstra geb.  18-08-1828 Westellingwerf
 
48   Wijbe Lourens  Buitendorp geb 26-02-1792 onder Wolvega
                                                  ged. 11-03-1972 Wolvega
       † 14-08-1829  Weststellingwerf
1e huw. 13-11-1811 W.S.W.  Johanna  Postmus
       geb. 26-08-1785 Leeuwarden  
       †  21-02-1813 Wolvega  26 jr
         kind van Minse Postmus en Hendrica Kasler
 2e huw. 26 -05-1814 W.S. huwelijk  Hitske Brank  Metz
       geb 1786   Nijehaske
       kinderen

49  Zwaantje Lourens Buitendorp geb.01-05-1795 onder  Wolvega
      †  28-09-1827  Weststellingwerf  ongh.
 
50  Hans( Klaas Jurgen) Buitendorp geb.29-05-1795  onder Wolvega
      †  11-12-1877 W.S.W
      geh. 09-05-1821  Yke Jans Akken
      geb.1797 Oldenhamer  W.S.W
      † 17-03-1876 W.S.W
      dochter van Jan Tjeerdts Akken en Yke Jans
        kinderen
 
xx   Hiltje Lourens Buitendorp geb. 10-06-1799 Wolvega
      †  08-07-1865  Weststellingwerf  ongh
 

Kinderen van Anne Martens en Eva Jans  26
 
51    Zwaantje Annes Lourens geb. 08-04-1787  Wolvega 
        † 31-08-1862 te Oldeholtpade
        geh.22-06-1809 te Oldeholtpade met  Berend Hendrik Struik
        geb. ±1787 Steenwijk
        † 03-11-1859 Oldeholtpade
        Uit dit Huwelijk is 1 kind geb85
 
52   Jantje (Jentje / Janke) Annes Lourens
       geb. 31-12-1789 te Wolvega 
       † 10-10-1860 te Oldeholdepade
       geh. 22-04-1812-(06-05-1812) Wolvega met  Willem Klazes Kuiper
       geb. 30-04-1773 Oudeschoot
       † 06-07-1842 Oldeholtpade
       kind van Klaas Willems Kuiper en Antje Sybes
       Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb86-88
 
53   Geertje Annes Lourens(Louwrens) 
       geb.18-11-1792 Wolvega
       † 22-07-1886 Oldeholtpade
       geh. 16-09-1810 Oldeholtpade met Tjabel Jans Stroop
       geb.1788 Oldetrijne 
       †  21-09-1872  Oldeholtpade
       Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren   89-96
 
Byzonderheden:  Tjabel Jans  heeft in 1812 de naam Stroop aan genomen 
 
54   Jan Annes Lourens  geb.22-06-1795 Oldeholtpade
       †  tussen 1798 en 1800 Oldeholtpade 
 
55    A 1  Marten Annes Lourens  geb.12-11-1797   Oldeholtpade
        † 19-01-1830 Oldeholtpade
        geh.11-05-1823 Ooststellingwerf met Grietje Jochums Boxma
        geb.08-04-1793 Tjerkgaast
        † 23-12-1868 te Oldeholtpade
        kind van Jochum Douwes Boxma en Hiltje IJsbrand
        Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren  A 2-A 4
       2e huw Grietje 26-03-1834 WSW Anders Rinken Veenstra

56    B 1   Jan Annes Lourens(Louwrens)
        geb.11-08-1800 Oldeholtpade
        † 29-08-1868 Oldeberkoop
        geh. 23-06-1825 W.S.W. met Aaltje Egberts Punter
        geb. 03-08-1803 Biesdijke
        † 26.04 1885 Oldeberkoop
        Dochter van Echbert Hendriks Punter  geb.1763 te Blesdijke
          geh. 18-05-1788 met Grietje Pieters  geb 1767 te Peperga
        Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geb.  B 2-B 5
        
57    Jeltje Annes Lourens  geb.02-1803 Oldeholtpade
        † 24-08-1880 Oldeholtpade  
        geh.12-06-1823 W.S.W. Hendrik Warner Nicolaas Bakker
        geb.18-11-1799 Sint Johannesga 
        † 01-02-1887 Oldeholtpade
        Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geb.   97-102
 
58   C 1  Wijbe Annes Lourens  geb.17-03-1805 Oldeholtpade
       † 14-11-1868 Elburg
1e huw 09-11-1825 W.S.W. met Geertruida Johanna Nikolaas Bakker
      geb.19-03-1798 Sint Johannesga
      † 05-01-1826 Oldeholtpade
       kind van Nicolaas bakker en Walradina Karsten
2e huw  19-04-1827 Steenwijkerwolde met Aaltje kasten van Stouw(van de Stouwe)
      geb.15-05-1795 Oosterwolde gem. Doornspijk Gelderland
      † 03-10-1879 Elburg
      kind van Kers van de Stouwe  en Aaltje Jans Kragt
      uit het 2e huwelijk zijn 4 kinderen gebC 2-C 5
 
59  Wijtske Annes Lourens geb.03-03-1808 Oldeholtpade
      † 11-04-1895 te Oldeholtpade
      geh. 07-05-1828  W.S.W. met Abel Roelofs Kortstra 
      geb.19-01-1802   Oldeholtpade
      † 21-10-1892 Oldeholtpade 
      zoon van Roelof Abels12-09-1967/14-09-1842  en Andriesje Riewert 1973/25-09-1828
      Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren  103-108
      Byz omdat Abel klein was werd hij uitgescholden als korte 
       dit werd Kortstra        

 
Kinderen van Klaasje Martens en Jan Freerks  27
 
bijzonderheden al deze kinderen hebben zich Sjonger genoemd in 1812 uitgebreide geboortedata zijn niet aanwezig ,omdat hun vader schipper was
 
60    Aaltje  Jans Sjonger geb.05-10-1785/86 te Noordwolde
         † 05-08-1847 Weststellingwerf
         geh. Albert Lykels Bekhof
         geb 1775 W.S.W.
         †  05-01-1826 Weststellingwerf .
         kinderen
 
61    Swaantje Jans Sjonger  geb.1789/90 te Noordwolde
 
62    Hiltjen Jans Sjonger geb.1792 te Noordwolde
        † 15-01-1876 Weststellingwerf
        geh.12-06-1823 te W S W  met Foppe Lijkels Bekhof 
        geb.1788 te Oldeberkoop
        1e huw.Foppe 21-08-1808 Noordwolde  met  Anne de Vries
        † 11-04-1835 Noordwolde
        kind van Lyke Alberts Bekhof en Margje Foppes
        kinderen
 
63    Margjen (Margien) Jans Sjonger
        geb.02-02-1796/97 te Noordwolde
        † 05-08-1869.Weststellingwerf
        geh.  23-03-1854 Weststellingwerf met  Klaas Jans Eits
        kinderen
 
64    Jantje Jans  Sjonger  geb.25-02 1799 te Noordwolde
        †  27-09-1848 Weststellingwerf 
        geh.03-04-1827 te Weststellingwerf met  Engbert Jans de Boer
        geb. ± 1805
        † 06-05-1885 te Noord Wolde 
        kinderen            .   
 
65     Frederik Jans Sjonger geb.24-09-1804  Noordwolde
         † 21-07-1870 Weststellingwerf
         geh. 10-05-1831 Weststellingwerf met  Stijntjen Gosses Oosterhof
         geb. ±1810 Weststellingwerf
         †  14-03-1892  Weststellingwerf
         kind van  Gosses Wessels Oosterhof en Jantien Wybes Brals
 
66     Marten Jans Sjonger  geb.19-12-1807/09 te Noordwolde
          †  05-10-1871  Weststellingwerf
          geh.  23-04-1854 W.S.W  Anna Klazes Eits  nichtje
             geb.10-04-1831 W.S.W
             kind van Klaas Jans Eits en Margjen Jans Sjonger
             kinderen

Kind van Jan Martens en Lourens Boelen Brandsma  29
 
67     Antje Bergsma  geb. 10-04-1795 te Nijeholtpade
 
 
kinderen van Antje Martens en Lourens Boelen Brandsma 29 
 
68    Boele Lourens Brandsma geb.18-03-1794 te Oldeholtpade
         † 25-03-1867  Westellingerwerf
         geh 15-12-1819 Weststellingwerf met Hendrikjen Andries Kuperus
         geb. ±1792   Weststellingwerf
         † 14-03-1865 Weststellingwerf
 
69    Marten Lourens Brandsma geb. 20-12-1796 te Oldeholtpade
         †  01-06-1870  Weststellingwerf
1e huw. 08-05-1822 Weststellingwerf met Jantjen Jannes Voetberg
         geb.1798 W.S.W
         † 08-05-1849  W.S.W.
2e huw. 18-01-1850 Weststellingwerf  met Harmentjen Hendriks Stuiver
        wed.Thee Aukes van Schoten
           kinderen 
 
70    Iebbegje Brandsma   geb. 11-05-1799 Oldeholtpade
         †  06-12-1860 Weststellingwerf
        geh.
 
71    Anne Lourens Brandsma   geb.12-07-1802 te Oldeholtpade
        † 12 -09-1863 Weststellingwerf,
        geh. 22 -06-1836 Weststellingwerf met Femmigje Johannes van der Molen
        geb.22-04-1807 Wolvega
        † 21-04-1879 Weststellingwerf
        kind van  Johannes Sijtsen van der Molen en Jantjen Sjerps de Vries
        2e huw. Femmigje 02-10-1867 Weststellingwerf, Leppes Poelstra 
 
72    Wijbe Lourens Brandsma  geb.13-01-1805  te Oldeholtpade
         †   21-11- 1882  Weststellingwerf
         geh. 16-04-1835, Weststellingwerf met Reinsje Jacobs Tjallinga
            kinderen
 
73    Jochum Lourens Brandsma geb. 30-07-1807 te Oldeholtpade
         † 01 -09-1893 Weststellingwerf
         geh.07-11-1838 Weststellingwerf met Antjen Hates Douma
         geb. ±1814   † 25-04-1858  Weststellingwerf
         kinderen  
 
74    Zwaantje Brandsma  geb.17-08-1810 te Oldeholtpade    
          †   04-09-1892   Weststellingwerf
        geh.04-10-1835 Weststellingwerf  met Hendrik Luitzens de Vries
        kinderen
        74b  Antje Hendriks de Vries, geb.24-01-1836 W.S.W
                   † 07-03-1919 W.S.W.
                   geh. 09-06-1877 W.S.W. Hendrik Hettes Hettema
          74c  Loukje Hendriks de Vries, geb. 11-09-1841  W.S.W.
          74d  Luitzen Hendriks de Vries, geb.01-03-1846  W.S.W.
                   † 11-05-1873  W.S.W.  ongh.
          74e  Lourens de Vries, geb. 11-03-1849 W.S.W.
                   †  07-11-1904  W.S.W. ongh.

kinderen van Roelof Martens Berkebosch en Grietje Wolters 30
 
75    Marten Roelofs Berkenbosch geb 28-02-1793 te Sonnega
       † 04-06-1846 Weststellingwerf
       geh.Jebbigjen Alberts Postma
 
76    Wolter  Roelofs Berkenbosch geb.03-09-1794 te Sonnega
        †  10-04-1879 Weststellingwerf
        geh.03-05-1823 Weststellingwerf Geertje Jakobs Kroondijk
        † 09-12- 1864 Weststellingwerf,
        kinderen
                  
77   Thijsje Roelofs Berkenbosch  geb.31-07-1796 te Oldeholtpade
       † 26-05- 1877 Weststellingwerf
       geh.
 
78   Barbertje Roelofs Berkenbosch geb.02-05-1798 te Oldeholtpade
       geh. 25-03-1823 Tietjerksteradeel   Doede Willems Terluin
         geb. 1801 Dronrijp, gemeente Menaldumadeel
       †   04-04-1874 Tietjerksteradeel
       kind van Willem Berents Terluin en Ymke Jans Kisjes
          kinderen
 
79   Zwaantje Roelofs Berkenbosch geb 01-12-1799 te Oldeholpade
       †  27-12-1835  Weststellingwerf  36 jr wed
       geh. 22-02-1824 oostellingwerf  Adolph Jans Bouwboer    
       geb.1771 Langedijk
       †  voor 1835
       kind van Jan Adolphs Bouwboer en Beerta Jans
       kinderen
       79a  Jan Jans Bouwboer  geb.20-11-1824  Schoterland
                   † 19-04-1847 Schoterland  ongh.
         79a  Grietje Adolphs Bouwboer geb 19-07-1830 W.S.W Haringsma
                     
80    Anne Roelofs Berkenbosch geb. 12-07-1802 te Oldeholtpade
 
81    Jantje Roelofs Berkenbosch  geb.04-01-1804 te Oldeholtpade
        † 16-02-1877 Weststellingwerf
        geh. 08-10-1828 Weststellingwerf Jan Boelen Oosterdijk
        geb. 1792      †  08-05-1864  Weststellingwerf
        kinderen
 
82   Grietje Roelofs Berkenbosch geb.26-09-1805 te Oldeholtpade
       † 04-11-1840 Weststellingwerf 
 
83   Geertje Roelofs Berkenbosch geb. 14-02-1808 te Oldeholtpade
       †  13-05-1879 Weststellingwerf
       geh. 31-08-1843 Weststellingwerf  Boele Freerks Dijkstra
 
84   Aaltje Roelofs Berkenbosch  geb.18-11-1809  te Oldeholtpade
       geh.Lammerts Roelofs Slager 
         18-2-1871  Weststellingwerf
        kinderen
 
xx    Wybegjen Berkenbosch, geb, 28 -07-1812 Weststellingwerf
       geh. 30-12-1841 Weststellingwerf, Wolter Symens Veldkamp
         kinderen
         Symen Wolters Veldkamp, geb. 02 -03-1842  Noordwolde
         Symen Wolters Veldkamp, geb. 26-09-1853 Noordwolde
 
xx   Jan Roelofs Berkenbos(ch) geb. 15-06-1814 Westestellingwerf
       geh. 06-11-1839 W/S.W. Geertje Tjeerds Holtrop
         geb. ± 1818
       † 16-05-1869 W.S.W.
         kinderen
         Hiltje Jans Berkenbosch geb.13-03-1840 Noordwolde gem.WSW
         Grietje Jans Berkenbosch  geb. 12-10-1841 Noordwolde
         Tjeerd Jans Berkenbosch geb. 15-05-1844 Noordwolde
         Wiebigje Jans Berkenbosch geb.13-06-1845 Noordwolde
         Tjeerdje Berkenbosch geb. 01-07-1848 Noordwolde         
         Roelofje Berkenbos geb. 27-11-1849 Noordwolde
         Ida Berkenbos geb. 27-07-1856 Noordwolde
         Tjeerdje Berkenbosch geb. 03-06-1859 Noordwolde

 
 
  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  5e  Geslacht
---------------------------------------------------------------------------------------------
kind van Zwaantje Annes Lourens en Berend Hendrik Struik 51
 
85    Hendrikje Berends Struik  ged. 26-08-1810 te Havelte
 
kinderen van Jantje Annes Lourens en Willem Klazes Kuiper 52
 
86    Klaas Kuiper  geb.12-02-1813 te Steenwijkerwold
 
87    Eefje Kuiper  geb.15-10-1814 te Steenwijkerwold
 
88    Aaltje Kuiper geb.03-12-1820 te Eze
        geh.21-09-1850 WSW, Haye van der Werf
        geb.1824 Kuinre(Overijssel)
        kind van Botte Hayes van der Werf en getsje Sipkes de Jong
 
kinderen van Geertje Annes Lourens en Tjabel Jans Stroop 53

89    Aafje Tjabels Stroop geb.02-10-1811 te Oldeholtpade
        † 18-01-1890 Westellingerwerf
        geh.19-03-1840 WSW met  Sjerp Meinen Bos
        geb.1816 Sonnega
        kind van Meine Jelten Bos en Jacobjen Sjerps Huisman
        kinderen
 
90    Anne Tjabels Stroop  geb.26-12-1813 te Oldeholtpade
        † 08-03-1876 Weststellingwerf  ongh.
 
91    Eva Tjabels Stroop geb. 28-04-1816 te Oldeholtpade.
        † 11-01-1817 Westellingerwerf  8 mnd
        
92    Eefje(Eva) Tjabels Stroop  geb.29-12-1817 te Oldeholtpade
        † 12-10-1829  Westellingerwerf 11 jr
 
93   Janke Tjabels Stroop  geb.22-04-1821 te Oldeholtpade
       †  07-04-1849 te Dordrecht
       geh. 27-05-1841 WSW met Roelof Freerks  Dijkstra
       geb 1821 Ter Idzard
       kind van Freek Ulkes Dijkstra en Grietje Hinkes
       kinderen 
 
94   Jan Tjabels Stroop  geb.08-01-1825 te Oldeholtpade
        †  21-09-1903 Westeingerwerf
       geh.  14-05-1859  Westellingerwerf Neeltje Thees de Jong
        geb.1835 Oldelamer
        kind van Thee Gosses de Jong en Annigje Jacobs Kroondijk
         kinderen
 
95   Jan Tjabels Stroop  geb 02-11-1828 te Oldeholtpade
       †  27-03-1877 Weststellingwerf 48 jr ongh.
 
96   Eva Tjabels Stroop  geb.14-03-1832 te Oldeholtpade
       † 25-04-1903 te W.S.W.
       geh.14-05-1859 W.S.W. met Jan Jans Bootsma  
       geb.04-11-1829 te Sonnega 
       † 06-08-1907 W.S.W.
       kind van  Jacob Jans Bootsman en Jacobje Sjerps Huisman
         Vader ondertekent met "Bootsma"
       kinderen

 
kinderen van Marten Annes Lourens en Grietje Jochum Boxma 55 A 1
 
deze kinderen vallen onder de nummering A
 
Kinderen van Jan Annes Lourens en Aaltjen Egberts Punter  56  B1
 
Deze kinderen vallen on de de nummering  B
 
kinderen van Jeltje Annes Lourens(Louwrens) en Hendrik Warner Nicolaas Bakker  57
 
97   Walradina Bakker  geb.12-07-1823 te Oldeholtpade
       †  10-07-1900 Weststellingwerf
       geh. 05-07-1862 WSW, Klaas Willems Kuiper
       geb. 1819 Steenwijkerwolde
       kind van Willem Klaassen Kuiper en Jantjen Annen
        kinderen
        97a Willem Kuiper geb.23-05-1863 WSW
              geh.15-08-1891 WSW , Antje Gouma geb.1858 Wolvega
        97b Jeltje Kuiper geb.21-07-1866 WSW
              geh. 29-09-1894 WSW, Barteld Kleistra geb..1868 Oldeberkoop 
 
98   Anne Bakker geb.16-09-1825 te Oldeholtpade
       geh. 08-08-1874 W.S.W.,Wiebigje Symens Woudstra
       geb.1849 ter Idzard
       kind van Symen Riewert Woudstra en Eltje Frankes de Boer
 
99   Eva Hendriks Bakker geb.28-10-1827 Oldeholtpade
       † 04-06-1884 Weststellingwerf
       geh. 06-11-1857 Weststellingwerf  Wolter Jans Oord
       geb.1831 Echten
       kind van Jan Wolters Oord en Jaartje Jans van der Meer
       kinderen
 
100   Nicolaas Hendriks Bakker  geb.22-11-1829  Oldeholtpade
        † 07-02-1909 Schoterland,
1e huw.12-05-1859 Schoterland Geesjen Dirks Bestevaar
        geb.02-01-1831  Haskerdijken
        kind van Dirk Roelofs Bestevaar en Aaltje Lammerts Bonte
          kinderen
2e huw. 26-08-1868 Aaltje Broers van der Meer
        geb.07-05-1835  Rotsterhaule
        †  02-06-1873 Schoterland      kraambed  38 jr
         kind van Broer Joukes van der Meer en Margjen Thijsses Klomp
        kinderen
3e huw. 08-07-1875  Reinskje Jans Smilde            
        geb. 15-11-1851  Nijehaske Haskerland
        † 18-03-1931 Schoterland
2e huw Reinskje Jans Smilde 16-04-1914 Schoterland  62 jr.
           Rintje Oenema,  66 jr  
           kind van Jan Egberts Smilde en Maria Jans Ramkema
        kinderen
            
101   Aleida Hendriks Bakker geb.19-05-1832   Oldeholtpade
         † 29-04-1903  Utingenradeel
         geh. 06-03-1856 Schoterland Siebren Siebrens Woudstra
         geb.1827 Oudeschoot
            kind van Siebren Hendriks Woudstra en Jantje Baukes Zandstra
          kinderen
                     
102  Marten Hendriks Bakker  geb.25-05-1834  Oldeholtpade  
1e huw.. 25-06-1856 Lemsterland, Aukje Jans Koopman     
        geb.1829 Echten
        kind van Jan nannes Koopman en Lutske Jentjes de Glee   
2e huw.29-08-1896 W.S.W. Pietje Pieters van Huizen
         geb.1845 Nijeholtpade
         kind van Pieter Jans van Huizen en Sipkje Gerrits de Vries
        kinderen 1e huw
 
xx   Hendrik Lambert Casper Everhard Bakker
      geb. 30-07-1836 W.S.W.
      geh. 14-05-1864 W.S.W.Ymkjen Riewerts Kortstra
      geb.1832 Nijeholtwolde
      kind van Rieuwert Roelofs Kortstra en Geertruida Sybrands Leeghof
 
xx   Warner Hendrik Bakker, geb. 05 -06-1839 Weststellingwerf
       geh. 08-11-1873  W.S.W. Lutske Voetberg
         geb. 02-09-1855  Schoterland
       † 1856 Weststellingwerf (kantoor Wolvega)  
         kind van Jan Roels Voetberg en Auke Jans Koopmans
       kinderen  
 
xx    Geertruida Johanna Bakker geb.20-05-1842 W.S.W.
        geh.13-05-1865 W.S.W.Jacob Wybes Brandsma
        geb.2839 Nijeholtpade
        kind van Wybe Lourens Brandsma enReinsje Jacobs Tjallinga
 
 
xx     Margaretha Bakker geb. 28-01-1844 W.S.W.
        geh.29-04-1871 WSW, Willem van Essen
        geb.1840 Steenwijkerwold(Overijssel)
        kind van Thomas van Essen en Eva Kuiper  
          kinderen
          xx Jeltje van Essen geb.1880 Steenwijkerwold 
               geh. 31-03-1900 Steenwijkerwold, Harm Otten geb.1876 Steenwijkerwold
          xx  Anna van Essen geb.1883 Steenwijkerwold
               geh. 14-0501904 St Wold hendrik Heite geb.1873 Steenwijk 
               weduwnaar van Lummigje Jonkman
          xx Eefje van Essen geb.1881 St Wold
               geh.24-12-1904 St Wold, Cornelis Doornbos geb.1877 St Wold
 
kinderen van Wijbe Annes Lourens en aaltje Karsten van de Stouw  58 C 1
 
Deze kinderen vallen onder de nummering           C
 

kinderen van Wijtske Annes Lourens en Abel Roelofs Kortstra  59
 
103   Roelof Abels Kortstra geb. 28-12-1828 Oldeholtpade
         †  29-11-1908 Haskerland
         geh. 24-07-1859 Schoterland, Jacoba Kuipers 
         geb.1831 ter Idzard
         kind van Echbert Jacobs Kuyper en Catherina van der Werf
         †  29-11-1908
          voorkind erk bij huw.
         Catharina Kortstra geb. 08-11-1858 Schoterland
         kinderen
 
104   Anne Abels Kortstra  geb.23-12-1831 Oldeholtpade
         † 22-04-1902 WSW ongehuwd
         
105  Andriesje Abels Kortstra geb.12-02-1834 Oldeholtpade
        † 22-02-1922
        geh. 08-05-1863 WSW met Abel Feyes Punter
        geb.19-09-1831 WSW
        † 22-01-1914 WSW
        kind van Feye Jans Punter en Abeltje Sents oosterhof
                                                       kinderen
       voorkind Andriesje
       Marten Kortstra geb.23-09-1861 WSW        
 
106   Marten Abels Kortstra  geb.20-09-1836 Oldeholtpade
         † 13-05-1853 Weststellingwerf  16 jr
 
107   Rieuwert Abels Kortstra geb.15-03-1839 Oldeholtpade
         † 15-03-1920 Utingeradeel
         geh.16-08-1863 met  Geesje Bartels Hoekstra 
         geb. 11-01-1833 Oldeholtpade
         † 26-01-1916
         kind van Barteld Egberts Hoekstra en Rinske Machiels van der Els    
                                kinderen
 
108   Eva Abels Kortstra geb. 13-05-1842 Oldeholtpade
         † 21-11-1927
         geh.18-05-1872 Weststellingwerf  Evert Jans Lourens      B 5
            kind van Jan Annes Lourens en  Aaltje Echberts Punter
          kinderen
 
109  Jan Abels Kortstra  geb 11-07-1845 Oldeholtpade
        † 29-10-1932 WSW
        geh. 11-02-1870 WSW, Ytje Hendriks Woudsma .
          geb. 1843 Oldeholtpade
          kind van Hendrik Dirks Woudsma en Antje Feyen Punter
        kinderen
 
110  Wybe Abels Kortstra geb 08-04-1850   Oldeholtpade
        † 19-07-1938 Weststellingwerf
        geh.01-10-1881 Weststellingwerf met Saakje Bosma
        geb. 31-12-1856 Westellingwerf
        †  02-07-1896 Weststellingwerf
        kind van Egbert Bosma en Ankje Sakes Bosma
          kinderen