Genealogie geslacht Lourens 1685-1985

Geslacht A

Home
voorwoord
1e Geslacht
Geslacht A
Geslacht B 1 t/m B 150
Geslacht B 151 t/m 271
Geslacht B 272 t/m B 394
Geslacht B 395 t/m B 496
Geslacht C
Namen Lourens
Namen aangetrouwd - A t/m I
.Namen aangetrouwd - J t/m Z
Nazaten Lourens
Lourens / Lampie
Lourens / Alblas
Lourens / Kamminga
Oranjeschool Amsterdam door Douwe Zeilmaker
gastenboek

--------------------------------------------------------------------------------                                             5e  geslacht  A

--------------------------------------------------------------------------------  

kinderen van Marten Annes Lourens en Grietje Jochum Boxma 55-A1

 

A 2     Anne Martens Lourens  geb.zaterdag 26-06-1824 Wolvega

          maandag 18-10-1858 te Boyl

          geh. donderdag 21-02-1856 te W.S.W. met Antje Andries van Riesen

          geb.donderdag 23-04-1835 Appelscha         

          zondag  26-10-1890 Boyl

          kind van Andries Hendriks van Riesen en Antje Alberts Jager

            vader 16-04-1835  overl.

          uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb. A 5 - A 6

          2e huw Antje 22-12-1860 WSW  Dirk Jans Jonkers

             uit dit huw, zijn 5 kinderen geboren  

       

 A 3  Johannes Martens Lourens  geb.vrijdag  24-03-1826   Wolvega

         vrijdag  24-07-1891   Ter Idzard

         geh. vrijdag 05-01-1849 te W.S.W. met Anna Jans Schreur

         geb. zaterdag 08-10-1825   Oldeholtpade

         woensdag 24-02-1897  Steggerda

         kind van Jan Pieters Schreur en Yttjen Beerends Zwolsma

          uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geb.  A 7 - A 10

 

A 4   Eva Martens Lourens  geb. dinsdag  29-12-1829   Wolvega

        † donderdag 27-01-1910 Oudehorne

         aangegeven door Andries Pieters de Boer

        geh. donderdag 30-04-1858  W.S.W. met Willem Freederiks  van der Meer

        geb.donderdag 11-05-1826   Oudehorne

        † maandag 24-01-1881 Ooststellingwerf

           zoon van Johannes Broers van der Meer en Loltje Sjerp de Vries

        Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb.  A 11 - A 16 

 

----------------------------------------------------------------------------------                                       6e  geslacht A

----------------------------------------------------------------------------------

 

kinderen van Anne Martens Lourens en Antje Andries van Riesen  A2

 

A 5   Grietje Annes Lourens  geb.dinsdag 13-01-1857 Boyl

         woensdag 19-06-1889   Elsloo

         geh. vrijdag 11-05-1883   O.S.W. met Hans Harmens  Bergsma

         geb. maandag 21-02-1848 Elsloo

         † maandag 25-01-1937  Elsloo

          zoon van Harmen Abels Bergsma en Elisabeth Hanzes Jonker

          Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb.  A 17 - A 18

                   

A 6    Anne Annes Lourens geb. zondag 28-11-1858 Boyl

         Vader overleden op 18-10-1858 te Boijl

         zaterdag 30-06-1945   Hemrik ( Opsterland )   

1e huw. donderdag 14-05-1885  Mildam met Antje Bergsma

         geb.maandag 15-06-1863  Hoornsterzwaag 

         † zaterdag 16-07-1887 Hoornsterzwaag

         kind van Roel Jans Bergsma en Margje Jans Gorter

2e huw donderdag 06-12-1888 Beesterzwaag met Aaltje Busaan    

         geb.20-03-1855 Kortezwaag

         † 12-01-1947 Nieuwehorne

         kind van Paulus Busaan en Lutske Jans Homans

         Uit het 1e huwelijk is 1 kind geb.  A 17

         Uit het 2e huwelijk zijn 3 kinderen geb. A 19 - A 20       

 

Kinderen van Johannes  Martens Lourens en Anna Jans Schreur A 3 

 

A7   Grietje Lourens geb zaterdag 27-05-1848 Oldeholtpade  

        Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 5 januari 1849

        donderdag 08-10-1931 Nijkerk gem. Ferwerderradeel

        geh.zaterdag 11-05-1872  Oldeholtpade met Kornelis Jans Oosterdijk

        geb.donderdag 09-05-1844  Oldeholtpade

        † donderdag 24-02-1916 Oldeholtpade

        kind van Jan Boelen Oosterdijk en Jantje Roelofs Berkenbosch

         Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geb. A 20 - A 26

 

A 8   Jan Johannes Lourens geb.zaterdag 01-11-1851 Ter Idzard

         dinsdag 11-07-1893 Nijelamer

         geh. donderdag 10-05-1888 Weststellingwerf met  Immigje Weemstra

         geb. zaterdag 26-02-1853 Nijeholtpade

         zaterdag 12-01-1935 Apeldoorn

         dochter van Steven Kwappenberg en Maria Helena ter Hoeven

         Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geb.  A 27 - A 31 

 

A 9    Marten Johannes Lourens geb. zondag 31-12-1854 Ter idzard

         woensdag 19-02-1930 Oldeholtpade

         geh. zaterdag 26-05-1888 Oldeholtpade met zijn nicht  Yke Buitendorp

         geb. vrijdag 17-12-1866 Oldeholtpade

         † donderdag 02-06-1949  ldeholtpade

         kind van Jan Hanzes Buitendorp en Lutske Roelofs Brakel

         Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geb. A 32 - A 35 

 

A 10  Yttje Johannes Lourens  geb.zondag16-08-1857  Ter Idzard

         maandag 20-05-1935   Noordwolde

         geh. zaterdag 21-05-1881 WSW met Gijsbert de Boer

         geb.woensdag 17-09-1851 Steggerda

         dinsdag 19-08-1919 Steenwijkerwold

         uit dit huw. zijn  6 kinderen geb.   A 36 - A 41

kinderen van Eva Martens Lourens en Willem Freedriks van der Meer  A  4

 

A 11   Johannes van der Meer geb. dinsdag 28-06-1859   Oudehorne

 

A 12   Grietje van der Meer geb.zaterdag 02-02-1861 Oudehorne

           geh. 18-05-1883 Opsterland, Evert Leffering

           geb. 1852 Terwispel

           kind van Andries Aizes Leffering  en Trijntje Everts Hoekstra

          kinderen

         A12a Willem Leffering  geb. 04-09-1883 Opsterland  † 29-10-1960

                      geh. 20-05-1909 Opsterland, Janke Merkuur

                      geb. 22-11-181 Langezwaag  † 11-10-1955

           A12b Aize Leffering  geb. 11-10-1884 Opsterland

                      † 24-08-1885 Opsterland  10 mnd 

           A12c  Eva Leffering  geb.  28-12-1885 Opsterland  † 24-04-1973

                      geh.21-05-1908 Opsterland, Bauke van Zwol

                      geb.17-01-1885  † 04-06-1934  begr Nijbeets algm

           A12d  Trijntje Leffering  geb.21-06-1887 Opsterland

                       †  20-07-1887  Opsterland  1 mnd

           A12e  Aize Leffering  geb.  03-08-1888 Opsterland

           A12 Johannes Leffering geb.10-08-1889 Opsterland

                      †   22-08-1889  Opsterland  12 dgn

           A12g Johannes Leffering  geb.   05-08-1890 Opsterland

           A12h Marten Leffering geb.  11-07-1891 Opsterland

                      geh.04-12-1913 Opsterland, Loltje Meyer

           A12 L.L.Leffering  geb./overl. 21-06-1892 Opsterland

           A12 Trijntje Leffering geb. 10-07-1893 Opsterland

                      † 06-12-1893  Opsterland 4 mnd

           A12k  Anne Leffering  geb. 03-01-1895 Opsterland

                      geh.06-10-1921 Schoterland, Atje de Jong

           A12l  Klaas Leffering  geb. 03-03-1896 Opsterland † 27-01-1982 Terwispel

                      geh. Joukje Bosma geb. 05-10-1902  † 27-01-1982

           A12m  Catharinus Leffering  geb. 17-04-1897 Opsterland

           A12n Jelle Leffering geb. 10-06-1900 Opsterland

           A12o  Gerrit Leffering geb. 16-04-1902 Opsterland

 

A 13   Marten van der Meer geb. vrijdag19-12-1862 Oudehorne

 

A  14      Jeltje van der Meer  geb. zondag 29-10-1865 Ooststellingwerf

 

A 15       Anne van der Meer geb.zondag 05-07-1868 Ooststellingwerf

             † 07-12-1917 Schoterland

             geh.donderdag 14-09-1911 Schoterland, Froukje Bijstra   

          geb 19-11-1880  Hoornsterzwaag
             kind van Auke Bijstra en Jantje de Vries

           1e huw. Froukje 30-05-1901 Jan Bergsma

 

          A.a   Alida van der Meer geb. 1916 Schoterland
            † 17-11-1918 Schoterland  2 jr  vader al overl.

 

A 16       Klaas van der Meer geb.vrijdag 10-02-1871   Ooststellingwerf
-----------------------------------------------------------------------------------                                        7e  geslacht A

-----------------------------------------------------------------------------------  

kinderen van Grietje Annes Lourens en Hans Harmens Bergsma A5

 

A 17   Harmen Bergsma  geb. vrijdag10-10-1884 Elsloo (Oostellingwerf)

           † 21-02-1952 Elsloo

          geh.vrijdag 20-05-1921 Ooststellingwerf met  Klasina Ruiter

          geb. zaterdag 06-10-1888 Esloo

          † 12-07-1982  Elsloo

            kind van  Andries Ruiter  en Klaaske Visser

 

A 18   Antje Bergsma geb.zaterdag 21-08-1886 Elsloo

          † 18-09-1943 Elsloo

          geh.zaterdag10-05-1913 Ooststellingwerf  met Johannes Bergsma 

          geb.donderdag  01-12-1881 Esloo

             kind van Pieter Heines Bergsma  en Grietje Folkerts Slot

 

kinderen van Anne Annes Lourens en Antje Bergsma  A 6

 

A 19   Roelof Lourens geb.vrijdag 04-06-1886 Schoterland

          donderdag 07-04-1887 Hoornsterzwaag 10 mnd

 

A 20      Roelof Lourens geb.zondag 02-06-1889 Hoornsterzwaag       

 

kinderen van Anne Annes Lourens en Aaltje Busaan  A 6

 

A 21   Antje Lourens geb.zaterdag 16-02-1889   Wijnjeterp

          donderdag  07-04-1977   Zeist

          geh.donderdag 01-05-1913 Beesterzwaag met Anske Jongbloed

          geb.donderdag 05-12-1889  Elsloo (Burgermeester te Vries, Drenthe)

          dinsdag 17-05-1960 Breda

          kind van Pieter Jongbloed en Martje de Jong

          Uit dit huwelijk is 1 zoon geb.  A 42  

                            Familie A 17 Antje Lourens en Anske Jongbloed

 

A 18  Jan Lourens geb.10-01-1891 Wijnjeterp gem Opsterland

         † 17-11-1964   Arnhem

         geh.07-06-1917   Wijnjeterp met Grietje ten Cate

         geb. 25-08-1895 Nieuwehorne 

         †  08-03-1955 Arnhem

         kind van Jogchem ten Cate  en Engeltje van Kammen

         Uit dit huwelijk zin 2 kinderen geb.    A 43-A 44

a19x.jpg

A 19   Anne Lourens geb.10-04-1893   Wijnjeterp

          † 23-03-1980 te Drachten  gem. Smallingerland

          geh.13-11-1919 Beesterzwaag met Hendrikje de Vries

          geb.01-011-1882 Gorredijk 

          † 03-07-1949 Heerenveen

          kind van Hendrik Romkes de Vries en Johannes Hoek

          Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb.  A 45-A 47

 

kinderen van Grietje Lourens en Kornelis Jans Oosterdijk  A7

 

A 20  Jan Oosterdijk  geb.13-07-1873  Oldeholtpade

         †  08-08-1873 Weststellingwerf  26 dg 

 

A 21  Jan Oosterdijk geb 09-09-1874 Oldeholtpade

 

A 22  Anna Oosterdijk geb. 01-02-1877 Oldeholtpade

 

A 23  Jantje Oosterdijk geb. 15-10-1879 Oldeholtpade

         geh.27-08-1909 Arnhem met Gerrit Jan van de Weerd
           geb. ±1879 Diepenveen   . handelsreiziger
 
        zoon van Peter van de Weerd  en Wilhelmina Wittenberg

 

A 24  IJtsje Oosterdijk geb. 28-12-1882 Oldeholtpade

 

A 25  Johannes Oosterdijk  geb.16-06-1886 Oldeholtpade

 

A 26  Roelof Oosterdijk geb. 20-08-1891 Oldeholtpade

 

kinderen van Jan Johannes Lourens en Immigje Weemstra  A 8

 

A 27  Kornelia Lourens geb.08-07-1879 Wolvega

         † 16-06-1964 Amersfoort

         geh. 11-05-1904 Leeuwarden met Coenraad Willem Hoogerbeets

         geb.11-01-1881 Leeuwarden brigdier van politie

         † 20-07-1962 Amersfoort

         kind van Coenraad Hoogerbeets  en Dirkje van der Kam

         Uit dit huwelijk  is 1 kind geb.  A 48

 

A 28  Anna Lourens geb.06-06-1881 Wolvega

         † 15-09-1913 te Apeldoorn

         geh. 06-07-1905 Apeldoorn met Willem Kwappenberg

         geb.09-02-1880 Apeldoorn

         † 17-04-1944 zeist

            zoon van Steven Kwappenberg en Maria Helena ter Hoeven

         Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb.  A 49-A 51

2e huw. Willem   17-12-1914  Apeldoorn Dirkje van Garderen

          kind van   Antonie van Garderen en  Christina Brugs

             kinderen

 

A 29   Lammigje Lourens geb.14-08-1883 Wolvega

          † 01-07-1921 Apeldoorn   ongehuwd

 

A 30   L.L. Lourens geb/overl. 03-05-1885 Wolvega

 

A 31  Grietje Lourens geb. 20-06-1887 Wolvega

         † 09-01-1957 Apeldoorn

         geh.14-03-1918 Apeldoorn met Hendrik Jan Koopman

         geb.28-09-1887 Apeldoorn  timmerman

         † 28-02-1945 Apeldoorn

         kind van Hermanus Hendrikus Koopman en Berendina Sangers

         Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb. A 52-A 53

 

kinderen van Johannes Lourens en Yke Buitendorp A 9 

a32x.jpg
A32 1942

A32  Johannes Lourens geb. 03-03-1889 Oldeholtpade
         † 16-03-1957 Sneek  rijks ambtenaar politie
1e huw.  07-04-1922 Wolvega Fokje de Jong
        geb. 24-07-1888 Frouwenparochie
        † 04-09-1945Sneek
         kind van Pieter de Jong  en Maartje Koning
2e huw. 29-12-1950 Sneek Wilhelmina Lamberta Spaanstra
        geb.08-09-1897 Sneek
        † 09-02-1991 Deventer
         kind van Hendrik Spaanstra en  Trijntje Halma
           uit het1e huw. zijn 4 kinderen geb. A 54 - A 57
           uit het 2e huw. zijn geen kinderen geb.

                 

 

A 33    Jan Lourens geb.31-03-1894 Oldeholtpade

            † 23-04-1964  Oldeholtpade         Ongehuwd

 

A 34     Luite Lourens geb.19-10-1901 Oldeholtpade

            † 28-05-1958 Oldeholtpade          Ongehuwd

 

A 35     Anne Lourens geb 19-03-1911 Oldeholtpade

            13-09-1911 te Oldeholtpade

 

kinderen van Yttje Johannes Lourens en Gijsbert de Boer  A.10

 

A 36    Reidert de Boer geb.12-05-1882 Steggerda

 

A 37    Johannes de Boer geb.06-05-1884 Steggerda

 

A 38    Anna de Boer geb.28-03-1886 Steggerda

 

A 39    Anna de Boer geb.31-12-1887 Steggerda

 

A 40    Anna de Boer geb.11-01-1890 Steggerda

           †    11-01-1890 Noordwolde

           geh. Lourens Krol

           geb. 14-10-1884

           † 25-12-1970 Noordwolde

 

A 41   Hendrikje de Boer geb.02-10-1896 Steggerda

 

------------------------------------------------------------------------------

                                   8e Geslacht A

-----------------------------------------------------------------------------

   kind van Antje Lourens en Anske Jongbloed A 17

 

A 42  Anne Lourens Jongbloed geb.27-09-1917 Sleen Nieuw  Amsterdam

 

kinderen van Jan Lourens en Grietje ten Cate A 18

 

A 43  Engelina Alida Lourens geb.31-01-1918 Hemrik

         † 2003

         geh. 20-11-1945  Heerenveen met Hermanus Sijmon Tichelaar 

         geb 22-02-1920  Franeker

         uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb. A 58 - A 59 

a6x.jpg

                                                       A 43 en A 44

 

A 44   Anne Jochem Lourens geb.13-02-1919 Hemrik  (politieagent)

          † 2002

          geh. 12-10-1943 te Arnhem met Geertruida Dijks

          geb.23-09-1918 te Arnhem

          uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb.  A 60-A 61

 

kinderen van Anne Lourens en Hendrikje de Vries  A 19

 

A 45  Hendrik Anne Lourens geb 14-09-1920 Hemrik 

1e huw. 10-12-1943 te Drachten met Klaaske Waagenaar

          geb.02-02-1922 Opeinde   gescheiden in 1956

2e huw. 11-11-1918 Amsterdam  met Elisabeth E.A. Krautwedel

          geb.26-02-1918  Stetien (Polen)

          †  22-05-1983 Amsterdam

          Gescheiden in  1973

          Uit het 1e huwelijk zijn 2 kinderen geb.  A 62 - A63

a45.jpg
A 45

a46.jpg
A 46

A 46    Anne Hendrikus Lourens geb.09-06-1922 Hemrik   politieagent   

         geh. 09-07-1942 te Beesterzwaag met Saakje Engelsma 

           geb.07-02-1920 Dronrijp

           Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb.  A 64-A 65   

A  47 Johanna Alida Lourens  geb.zondag 01-11-1925 Hemrik

         geh.donderdag 16-11-1950 Beesterzwaag met Jan de Vos

         geb. zondag 04-07-1926 Hoornsterzwaag

         Uit dit huwelijk is 1 dochter geb.  A 66

 

kind van Kornelia Lourens Coenraad Willem Hoogerbeets A 27

 

A 48   Coenraad Hoogerbeets geb. donderdag 23-03-1905 Amersfoort  onderwijzer 

          geh. 17-04-1930 Enschede, geertruida Scholten

          geb.1907 Hardenberg

          kind van Engbert Scholten en Frederika Meijer

   

              

kinderen van Anna Lourens en Willem Kwappenberg  A 28

 

A 49   Jan Marinus Kwappenberg  geb. zaterdag 30-05-1908 Apeldoorn

           x  10-10-1918 Apeldoorn 10 jr

 

A 50   Emille Steven Kwappenberg   geb.woensdag 13-12-1911 Apeldoorn

          geh.  met Jacoba Johanna  Zweegman

                 

A 51   Maria Helena Kwappenberg geb zondag 20-07-1913 Apeldoorn

          x16-05-1918 Apeldoorn  begr Baarn 4 jr

 

kinderen van Grietje Lourens en Hendrik Jan Koopman A 31

 

A 52   Hermanus Hendrikus Koopman geb. dinsdag 25-03-1919 Apeldoorn

 

A 53   Jan  Lambertus Koopman geb. vrijdag 09-01-1925 Apeldoorn

 

Kinderen van Johannes Lourens en Fokje de Jong A 32

 

A 54   Marten Lourens geb. zaterdag  04-08-1923  Sneek

          geh. donderdag 19-04-1951 Sneek met Wilhelmina Schagen

          geb. zaterdag 19-05-1923  Amsterdam

          Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb. A 67-A 68

 

A 55   Pieter Lourens geb. vrijdag 21-11-1924 Sneek

          geh. woensdag 01-11-1950 Sneek met  Janna Yda van den Berg

          geb. vrijdag 06-05-1927 Sneek

          Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb.  A 69-A 71

 

A 56   Yke Martje Lourens geb. zondag 04-04-1926 Sneek

          † zondag 02-04-2000 Sneek  (Schipper van de "Jan Steen".).

          geh. woensdag 01-11-1950 Sneek met Germen Geertsma

          geb. donderdag 10-09-1925 Sneek

          maandag 30-05-2005. Begrafenis: 04-06-2005, Britswert  

           zoon van Jan Geerstma en Aaltje Wiersma

          Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb.  A 72-A 74

 

A.57  Johannes Fokke Lourens geb.vrijdag 07-06-1929 Sneek

         geh. vrijdag 27-07-1956   Sneek met Annie Roelie Sikkens  

         geb.vrijdag 09-05-1919  Sneek

         Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb. A 75-A 77

------------------------------------------------------------------------------

                                9e  geslacht A

-----------------------------------------------------------------------------

 

kinderen van Engelina Alida Lourens en Hermanus Sijmon Tichelaar A 43

 

A 58   Sijmon Hermanus Tichelaar geb.09-04-1948  Heerenveen

 

A 59   Jan Anne Tichelaar geb.20-04-1953   Heerenveen

 

kinderen van Anne Jochum Lourens en Gertruida Dijks  A 44

 

A 60   Jan Arnold Lourens geb.24-03-1945 Franeker  

          † 17-11-1998

          geh.10-06-1972 Arnhem met Patricia Denise Raymond

          geb.29-04-1950  Algarije

          Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb, A 78-A 80

 

A 61   Marquérita Yvonne Lourens geb.26-06-1946  Arnhem

          geh.03-09-1971   Arnhem met Peter Jan Bruining

          geb.05-03-1947  den Haag  gesch  03-09-1978 te Arnhem.

          Uit dit huwelijk is 1 kind geboren  A 81

 

kinderen van Hendrik Anne Lourens en Klaaske Wagenaar A45

 

A 62   Anne Hendrik Lourens geb.04-07-1944  Amsterdam 

          geh  06-02-1982 te Amsterdam met Hermina de Munnik

          geb 07-12-1953  Amsterdam

          Uit dit huwelijk is 1 kind geb, A 82

 

A 63   Hendrik Anne Lourens geb.20-12-1951  Amsterdam

          geh.21-08-1978 Amsterdam met Aloysia Joanna Theodora Taminiau

          geb.21-08-1953 Tilburg

          Uit dit huwelijk zijn 2 levenloze kinderen geboren

 

kinderen van Anne Hendrikus Lourens en Saakje Engelsma  A 46

 

A 64   Neeltje Hendrikje Lourens  geb.05-12-1943 Hemrik

1e huw. 22-04-1966 te Amsterdam met Joël Polak

          geb. 14-06-1941 Amsterdam      gescheiden

2e huwelijk onbekend

3e huwelijk 20-12-1979 Staphorst met Lambert Crediet

          geb.09-11-1949 Meppel

          uit het 1e huwelijk zijn 2 kinderen geb.  A 83-A 84

 

A 65   Anne Gerrit Lourens  geb.08-10-1946   Amsterdam   

          geh.23-02- 1976 Amsterdam met Debora Jonkers

          geb   31-05-1953 Amsterdam

          Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb. A 85-A 87

 

kind van Johanna Alida Lourens en Jan de Vos  A 47

 

A 66   Hendrikje Maaike de Vos  geb.10-01-1952 Leek

 

------------------------------------------------------------------------------                                10e geslacht A

------------------------------------------------------------------------------

 

kinderen van Marten Lourens en Wilhelmina Schagen  A.54

 

A 67   Peter August Lourens geb.17-02-1952 te Apeldoorn

 

A 68   Johannes Marten Lourens geb.10-06-1953 Apeldoorn

 

kinderen van Pieter Lourens en Janna Yda van den Berg  A 55  

 

A 69   Albert Marten Lourens geb.18-02-1957 te Sneek

 

A 70  Johannes Lourens geb.23-01-1959 te Sneek

 

A 71   Marijke Petra Lourens  geb.19-09-1961 te Helmond

 

kinderen van Yke Martje Lourens en Germen Geertsma A 56

 

A 72   Fokje Geertsma geb.03-04-1952 te Sneek

 

A 73   Aaltje  Geerstma geb.28-06-1954 te Sneek

          geh.  met Wiegert Brandenburg

 

A 74   Jan Germen Geerstma geb.27-09-1955 te Sneek

          Tiety Miedema

 

kinderen van Johannes Fokke Lourens en Annie Roelie Sikkens  A 57

 

A 75   Johannes Luite Lourens geb.25-06-1958 te Oldezaal

           geh. .......        Harmien Bonen

           geb.

           uit dit huw. zijn 2 kinderen geb. A 88 -  A 89

 

A 76   Wietske Wilhelmina Lourens geb. 16-07-1960 te ZuidLaren (Drente)

          † 20-09-1971 te Z. Laren

 

A 77   Sieuwke Jacoba Lourens geb.13-11-1963 te ZuidLaren (Drente)

 

kinderen van Jan Arnold Lourens en Patricia Denise Raymond A 60

 

A 78   Valérie Annie Lourens geb.14-05-1974 te Leiderdorp

          geh.06-01-2006  Frank Goorts

          kinderen 

            A78 a  Merle Goorts geb.16-02-2008 in

            A78 b  Chris Goorts geb.23-10-2009

A 79   Céline Lourens  geb.24-04-1976 te Toulouse Frankrijk   

           geh.  Rembertus Bastiaan Slotema 
           geb. 08-01-1974    

           kinderen                                          

             A79 a    Marli Slotema geb.   20-11-2005  in Amsterdam

             A79   Anouk Slotema geb.  06-08-2007 in  Den Haag

             A79 c   Pim Rembertus Jan Slotema geb. 17-07-2008 

 

A 80   Pascale Lourens geb.14-12-1979 te Leiderdorp

 

kind van Marguérite Yvonne Lourens en Peter Jan Bruining A 61

 

A 81   Mariska Anne Martina Bruining geb. 01-02-1976 te Vaasen

             kinderen

            A81a    Cristien Karsten      geb. 27-02-1997

               A81b    Julia Vree                 geb. 09-05-2004

               A81c    Tibor Vree                geb. 13-12-2005

 

kind van Anne Hendrik Lourens en Hermina Munnik  A 62

 

A 82  Erik Lourens geb.07-11-1982 te Amsterdam

 

 

kinderen van Neeltje Hendrikje Lourens en Joë Polak  A 64

 

A 83     Sabrina Polak geb. 10-10-1978 te Utrecht

 

A 84     Monique Polak  geb.26-07-1969 te Utrecht   

 

kinderen van Anne Gerrit Lourens en Debora Jonkers  A 65

 

A 85    Barbara Danielle Lourens geb. 23-06-1975 te Amsterdam

           geh.23 -01- 2002 met  Eric van Duuren  .

 

A 86    Anne Gerrit Lourens geb.28-04-1978 te Amsterdam

 

A 87   Sylvia Lourens  geb.12-12-1983 te Apeldoorn

kinderen van Johannes Luite Lourens  en Harmien Bonen A 75
 
A 88  Annelie Jantine Lourens geb. 03-09-1987 te Hillegom
 
A 89  Myrthe Jorieke Karlijn Lourens geb. 13-10-1990 te Hillegom