Genealogie geslacht Lourens 1685-1985

Geslacht B 1 t/m B 150

Home
voorwoord
1e Geslacht
Geslacht A
Geslacht B 1 t/m B 150
Geslacht B 151 t/m 271
Geslacht B 272 t/m B 394
Geslacht B 395 t/m B 496
Geslacht C
Namen Lourens
Namen aangetrouwd - A t/m I
.Namen aangetrouwd - J t/m Z
Nazaten Lourens
Lourens / Lampie
Lourens / Alblas
Lourens / Kamminga
Oranjeschool Amsterdam door Douwe Zeilmaker
gastenboek

b1xx.jpg

        geb.maandag 11-08-1800  Oldeholtpade
        † zaterdag 29-08-1868  Oldeberkoop
        geh. donderdag 23-06-1825 W.S.W. met Aaltje Egberts Punter
        geb.woensdag 03-08-1803   Biesdijke
        † zondag  26-04-1885  Oldeberkoop
        Dochter van Echbert Hendriks Punter  geb.1763 te Blesdijke
          geh. 18-05-1788 met Grietje Pieters  geb 1767 te Peperga
        Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geb.  B 2-B 5

------------------------------------------------------------------------------
                                                 5e Geslacht  B
------------------------------------------------------------------------------
kinderen  van Jan Annes  Lourens en Aaltje Egberts Punter B1
 
B2   Anne Jans Lourens geb zaterdag 12-08-1826 Oldeberkoop
       † donderdag 09-03-1871 Oldeberkoop
       geh. zondag 07-05-1848 Oldeberkoop Antje Lammerts Mulder
       geb.zaterdag 08-11-1817 Oldeberkoop
       † zondag 28-02-1892 Amsterdam
       kind van Lammert Geerts Mulder en Trijntje Everts Akkerman
       Uit dit huw. zijn 8 kinderen geb.  B6 - B13
 
B3 Grietje Jans Lourens(Laurens) geb.zondag 15-02-1829 Olderberkoop
      † zaterdag 27-03-1869 Oldeberkoop 
1e huw.donderdag 29-07-1852 Oldeberkoop met Geer Jan Zuil
      geb.zaterdag 27-11-1819 Oldeberkoop
      † dinsdag 15-03-1853 Oldeberkoop
      kind van Jan Reinders Zuil  en Meiltje Hendriks
2e huw.woensdag 16-01-1856 Oldeberkoop met Hendrik Frankes de Boer
     geb.donderdag  17-04-1828 makkinga
     † maandag 13-10-1879 Oldeholtwolde
      kind van Franke Pieters de Boer en Wijbigjen Piers Menger
     2e huw, 24-06-1871WS Hendrik Zwaantje Alles Klijnsma 
      uit het 1e huw. is 1 kind gebB14
 
B4  Egbert Jans Lourens geb.donderdag 26-11-1835 Oldeberkoop
      † maandag 13-08-1894 ter Izard
      geh. woensdag 18-06-1856 oostellingwerf Akke Steffens Legeda
      geb. vrijdag 14-11-1828 Oldeholtpade
      † donderdag 23 -04-1914 Ter Izard
      kind van  Steffen Ebels legendal en Jantje Hessels Gortstra
                                      kinderen B17-B22
 
B5 Evert Jans Lourens geb Vrijdag 20-02-1846 Oldeberkoop
      † Zaterdag14-02-1925 Oldeberkoop
      geh.zaterdag 18-05-1872 Oldeberkoop Eva Abels Kortstra
      geb. maandag23-05-1842 Oldeholtpade
      † maandag 21-11-1927 Boyl
      kind van Abel Roelofs Kortstra en Wijtse Anne Lourens  1e geslacht 59

------------------------------------------------------------------------------
                                                 6e Geslacht  B
------------------------------------------------------------------------------
 
kinderen van Anne Jans Lourens en Antje Lammerts Mulder B2
 
B 6     Lammert Annes Lourens geb. donderdag 10-05-1849  Oldeberkoop
          † zondag  02-03-1890 te Oldeberkoop    ongehuwd
 
B 7    Jan Annes Lourens  geb.woensdag 15-01-1851 Oldeberkoop
          † vrijdag 02-02-1917   te Amsterdam  broodbakker
          geh.woensdag 13-04-1881 Amsterdam met Trijntje Goezinne
          geb. vrijdag 19-01-1855 Zaandam of Zaandijk 
          † woensdag 04-10-1916  Amsterdam
           kind van Paulus Goezinne  en Maartje Duijvis
          Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen gebB 29-B 38
 
B 8    Trijntje Annes Lourens  geb.19-02-1853   Oldeberkoop
          † 05-03-1853 Oldeberkoop  14 dgn
 
B 9    Trijntje Annes Lourens  geb.zaterdag 28-01-1854 Oldeberkoop 
          † woensdag 13-08-1919 Amsterdam
          geh. woensdag 10-05-1876 Amsterdam met Hendrik de Jong
          geb.zaterdag 28-04-1849 Sneek timmerman
          † zondag 07-09-1928 Amsterdam
           kind van Gooitsen de Jong  en Akke Zijlstra
          Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geb.  B 39-B 42 

 
B 10   Evert Annes Lourens geb.maandag 25-08-1856 te Olderberkoop
          † vrijdag 22-12-1944 te Amsterdam
          geh. woensdag 05-11 1884 met Wibbina de Jong
          geb.zaterdag 11-10-1856  Noordwolde
          † woensdag 13-02-1929 te Amsterdam
          kind van Albert Jans de Jong en Rigtje Reinders Drijfhout
          Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen gebB43-B49
 
B 11   Gerrit Lourens geb. donderdag 20-10-1859 te Oldeberkoop 
          †/gesneuveld zaterdag 07-03-1896 Anak Galoeng Ned. Indië    Fuselier
              vertrokken uit Rotterdam met S.S Batavia de 11-10-84
              aangekomen  in Ned Indië  24 11-1884
 
B 12   Aale Lourens geb. zaterdag 08-03-1862 te Oldeberkoop
          † maandag 24-03-1862 Aldaar  16 dgn
 
B 13   Aale Lourens geb. maandag 05-09-1864   Oldeberkoop werkman
          † maandag 18-01-1932 te Bloemendaal
          geh. woensdag 12-09-1888 Amsterdam,Elisabeth van der Kluis
          geb.woensdag 10-06-1863 te Zaandam
          † dinsdag 30-04-1946 te Amsterdam
          dochter van Gerrit van der Kluis  en Helena Johanna Frederika Frijhof
             erkenning 1 kind
          uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geb. B50-B54

kinderen van 1e huw. Grietje Jans Lourens en Geert Jans Zuil   B3
 
B 14   Jan Geerts Zuil  geb.03-10-1852 te Oldeberkoop
           † 07-02-1923 Oostellingwerf
1e huw.10-08-1878 te Ooststellingwerf met Grietje Klazen Jetten 
           geb.13-04-1849 te Munnekeburen
           † 14-04-1889 Weststellingwerf 
          kind van Klaas Jans Jetten en Antje jentjes Oosterwijk
                                          kinderen         Grietje Zuil 
                                                                               Gerrit Jan Zuil            
                                                                               Geert Zuil 
 2e huw.13-12-1889 Ooststellingwerf  Trijntje Plantenga
           geb. 1859 Jubbega,   gemeente Schoterland
           † 22-02-1931 Ooststellingwerf
           kind van  Heerke Harmens Plantenga en Aaltje Jogchems de Jong                                                                                                                                

kinderen van 2e huw.Grietje Jans Lourens en Hendrik Frankes de Boer B3
 
B 15   Aaltje Hendriks de Boer  geb.30-03-1856 te Oldeberkoop
          geh. 23-10-1880 Weststellingwerf,Willem Woudstra
           kinderen Trijntje Woudstra  geb.10-02-1881  Weststellingwerf
                                Grietje Woudstra  geb.18-08-1883 Weststellingwerf
                                Roelofje Woudstra geb. 21-09-1885 Westellingwerf
                                Roelofje Woudstra  geb. 04-06-1888 Weststellingwerf
                                Hendrik Woudstra  geb. 04-01-1892 Westellingwerf
                               Jeltje Woudstra  geb. 26-02-1895 Weststellingwerf

B 16  Wiebigje de Boer  geb.01-04-1859 te Oldeberkoop 
         geh. 17-04-1880   Weststellingwerf  met Ale Martens Bosma  
         geb. 29-04-1859   Nijholtwolde
         †  07-02-1942  Wolvega
           zoon van Marten Sakes Bosma en Zwaantje Ales Klijnsma.
         kinderen
 
kinderen van Egbert Jans Lourens en Akke Steffens Legendal B4
 
B 17  Aaltje Egberts Lourens(Louwrens) geb.23-08-1856 te Olderberkoop
          † 26-03-1937 te Sloten 
          geh.21-05-1882 te Heerenveen met Poppe Groen
          geb.15-08-1851 te Rotsterhaule
          † 24-01-1916 te Rosterhaule
          Zoon van Jan Martens Groen en Harmentje Frankes Smit
          uit dit huwelijk  zijn 9 kinderen geb.  B 55-B 63 
 
B 18   Steffen Egberts Lourens geb.01-02-1859 te Oldeberkoop
          † 19-01-1929 te Nijmegen 
          geh. 07-06-1884 te Wolvega met Annigje Wapstra 
          geb.29-10-1864 te Vinkega
          † 19-07-1919 te Sonnega
         dochter van Pieter Hendriks Wapstra en Tetje Dirks van de Meulen
         uit dit huwelijk zijn 11 kinderen gebB 64-B 74

 
B 19    Jan Lourens geb.23-10-1862 te Oldetrijne 
            † 14-10-1940 te Wolvega
            geh.02-10-1892 te Wolvega met  Lamkje Sietsma
            geb.18-02-1864 te Rottum 
            † 21-09-1925 te Wolvega
            kind van Johannes Sjerp Sietsma en Tietje Hielkes Dijkstra
            Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geb. B 75-B 84

 
B 20    Johannes Egberts Lourens  geb.07-01-1866 te Ter Idzard
            † 02.10-1921 te Sneek
            geh. 23-05-1890 te  Langweer   Aaltje Koopmans 
            geb.04-03-1871 te Hommert 
            †  23-12-1936 te Sneek
            kind van Marten Koopmans en Hendrikje keteelapper     
            Uit dit huwelijk zijn 16 kinderen geb. B 85-B 100

B 21  Grietje Lourens geb. 03-02-1869 Ter Idzard 
          † 17-04-1951 Epe
          Geh. 12-06-1897 Wolvega met Hendrik Dijkstra
          geb.22-02-1869 Nijeholtwolde
          † 31-071951 Epe  onderwijzer
             kind van Alle Jans Dijkstra en Geertje Hendriks de Hoop
           uit dit huw. zijn geen kinderen geb.
 

B 22   Evert Lourens geb. 09-01-1873 Ter Iszard
          † 19-09-1968 Hierden waterbouwkundig ingeneur
          geh. 23-11-1901 Wolvega met Minke Bansberg
          geb.21-02-1874 Heerenveen
          † 31-01-1945 Hierden  gescheiden 23-12-1943 Zutphen
          maar nooit bij elkaar weg geweest
            kind van Johannes Bansberg en Yke Meyer
          Uit dit huw. zijn 5 kinderen geb. B 101-B 105 
          Evert heeft in Hierden het landgoed Klein Essenburg gekocht en bewoond
             Thans bewoond door zoon B 105 

kinderen van Evert Jans Lourens en Eva  Abels Kortstra  B 5
 
23  Jan Lourens geb. vrijdag 21-02-1873 Oldeberkoop
      † zaterdag 01-10-1932 Rotterdam Hoofdonderwijzer leeraar wiskunde
      geh.donderdag 29-07-1897 Westzaan Maartje Schuddeboom
      geb. maandag 21-10-1867 Koog a/d/ Zaan
      † woensdag 14-03-1956 Rotterdam
       kind van Klaas Schuddeboom  en Trijntje Hameka
       Uit dit huw. zijn 2 kinderen geb. B 106 - B 107
       Jan heeft in zijn vrije tijd veel byzonderheden over de
         Stellingwerven verzameld deze collectie is ondergebracht
         onder nr.440 in de Provinciale bibliotheek te Leeuwarden 

B 24  Abel Lourens geb. 13-08-1875 Oldeberkoop
         † 29-11-1876 Olderberkoop (Ooststellingwerf ) 15 mnd
 
B 25  Abel Lourens geb 12-10-1877 Oldeberkoop
         † 10-05-1878 Oldeberkoop  7 mnd
 
B 26   Aaltje Lourens geb. 14-10-1879 Oldeberkoop
          † 12-09-1968 Wolvega
          geh. 11-05-1906 Oostellingerwerf Pieter Wieger Otter 
          geb. 05-08-1875   Hemelumer Oldeferd     
          † 04-03-1956 Boy  hoefsmit en rijwielhandel 
          kind van Wieger Gerrits Otter en Hiltje Rommerts van Dijk
           Uit dit huw. zijn 6 kinderen geb. B 108- B113
             
B 27  Wietsche Lourens geb. 02-08-1882 Oldeberkoop
          † 30-11-1901 Oldeberkoop  19 jr ongh.
 
B 28  Grietje Lourens geb. 11-10-1884 Oldeberkoop
         † 15-03-1956 Harlingen moterboot kapitein 
            geh. 04-05-1907 W.S.S. Luitzen Roelof Kuipers
         † 19-10-1960 Harlingen
          kind van Roelof Kuipers en jetske Wapstra
          uit dit huw. zijn 4 kinderen geb. B 114- B 117

 
------------------------------------------------------------------------------
                                              7e Geslacht B
------------------------------------------------------------------------------
 
kinderen van Jan Annes Lourens en Trijntje Goezinne B 7
 
B.29   Anne Lourens zaterdag geb.24-09-1881 te Amsterdam
          † dinsdag 06-02-1883 te Amsterdam
 

B 30 Anne Lourens geb 19-02-1884 Amsterdam
        † 19-03-1952 Amsterdam
        geh.08-11-1906 Amsterdam ,Johanna Hendrika Margaretha Markus
        geb.19-05-1884 Amsterdam
        † 02-11-1939 Amsterdam
        kind van Hendricus Jacobus Markus en Neeltje Breukelaar
                              uit dit huw. zijn 5 kinderen geb.   B118 - B122

B31  Maria Catharina Lourens geb 19-02-1884 Amsterdam
         † 02-05-1947 Amsterdam
         geh.30-03-1910 Amsterdam met Willem Wijnand Koopman
         geb.18-04-1882 Amsterdam spoorbeambte
         † 13-10-1952 Amsterdam
         kind van Gerrit Koopman en Maaike van Vark
                                 uit dit huw zij 6 kinderen geb. B123 - B 128

b32.jpg
B32

B 32    Paulus Lourens geb.23-09-1885
            Amsterdam wagenpoetser
            † 03-04-1954  Amsterdam
            geh. 18-11-1908  Amsterdam,
            Maria Margaretha Onclin 
            geb.20-03-1890 Amsterdam
            † 10-04-1977 Amsterdam
           dochter van Josephus Jacobus Onclin  en
              Maria Antonetta Hendrika Vermeulen
           uit dit  huw. zijn 6 kinderen geb B 129-B 134
 
 
 
B 33   Antje Lourens geb. 23-09-1885
           te Amsterdam tweeling 34
          † 25-11-1885 te Amsterdam

B 34   Lambertus Lourens geb.06-09-1885 te Amsterdam
          † 31-10-1889 te Amsterdam
 
B 35   Simon Lourens geb. 14-02-1891 te Amsterdam
           † 22-03-1956 te Amsterdam
           geh.14-05-1941  Amsterdam Johanna  Adeläde de Neuve
           geb.02-04-1902 te ´s Gravenhage
           † 14-01-1947 te Amsterdam
           Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren 
 
B 36   Jan Lourens geb.26-02-1893 te Amsterdam
          † 26-04-1951  te Amsterdam
          geh.14-05-1941. te Amsterdam met Guurtje de Graaf
          geb.11-07-1892 te Oostzaan
          † 09-10-1918 te Amsterdam
          Jan de Graaf en Elsje de Boer
          Uit dit huwelijk is 1 dochter geboren  B 135
 
B 37  Evert Lourens geb. 10-05-1895 te Amsterdam
         † 06-07-1896 te Amsterdam
 
B 38  Trijntje Hendrika Lourens geb. 10-05-1895 te Amsterdam 
         †  02-09-1896 Amsterdam

 
kinderen van Trijntje Annes Lourens en Hendrik de Jong B 9
 
B 39   Anne de Jong geb.13-12-1879 te Amsterdam timmerman
          geh.30-10-1907 Amsterdam, Johanna Marsman
          geb. 1876 Rotterdam
          kind van Jan Marsman en Adrana Pors
 
B 40   Antje Catharina de Jong geb.28-10-1881 te Amsterdam
 
B 41   Akke de Jong geb.26-06-1883 te Amsterdam
          geh. 22-10-1913 Amsterdam met Thijs Boersma
          geb.02-03-1879 Haskerland  koopman
          † 03-12-1937 Haskerland
          kind van Andreas Boersma en Corneliske Johannes Wijnsma
 
B 42   Catherina Hendrika de Jong geb.22-01-1885 te Amsterdam
 
Bxx    Gooitse de Jong  geb.1878 Amsterdam timmerman
          geh. 29-11-1911 Amsterdam, Maria Geertruida Muller
           geb.1881 Deventer
           kind van Evert Muller en Geertruida Muller 
                                                          uit dit huw. zijn 6 kinderen geb.
 
kinderen van Evert Annes Lourens en Wibbina de Jong  B10

B 43   Albert Lourens geb.04-02-1885 te Amsterdam
          † 27-06-1953 te Medemblik 
          geh. 25-11-1912 te Assen met Johanna Margien Mallon
          geb.12-07-1881 te Assen
          † 06-02-1949 te Haarlem
          kind van Willem Carel Mallon en Maria Lankhorst.
          Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren
 
B 44   Antje Lourens geb.12-02-1887 te Amsterdam
          † 13-03-1890 te Amsterdam  3 jr

b45x.jpg
Katharina Hohman, Jan Lourens en Rigtje (Riggie) Lourens.

B 45   Riggie Lourens geb.04-10-1889
           te Amsterdam
           † 30-01-1955  te Amsterdam
           geh. 11-06-1914 te Amsterdam Johan Snellenburg
           geb. 21-06-1886 te Velp barbier
           † 03-0-1968 te Amsterdam
           kind van Teunis Snellenburg en Berendina Onstein
           uit dit huwelijk is 1 dochter gebB 136
 
B 46   Anne Lourens  geb.08-01-1893 te Amsterdam
          † 29-10-1940 te Medemblik  ongehuwd tweeling 47
 
B 47   Evert Lourens geb.08-01-1893 te Amsterdam
          † 02-02-1945 te Zeist     ongehuwd
 
B 48   Antje Lourens geb.22-01-1896 te Amsterdam
          † 16-02-1896 te Amsterdam  1 mnd
 
B 49  Jan Lourens geb.08-12-1898 te Amsterdam
          † 24-12-1981    te Amsterdam huisschilder
          geh. 14-11-1928 te Amsterdam  Catarina Hohmann
          geb.15-10-1904 te Gonseheim bij Mainz 
          kind van Anton Lukas Hohmann en Katharina Kirch
          uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren 

kinderen van Aale Lourens en Elisabeth van der Kluis  B 13
 
B 50   Anne Lourens geb.16-06-1888 te Amsterdam
           † 08-02-1944 te Frankfurt 
           a/Main Duitsland door bombardement beroep chauffeur
1e huw.22-11-1911  Amsterdam Cristina Anna Johanna Rous
          geb.03-08-1893 te Amsterdam
          † 21-12-1969 te  Amsterdam    gescheiden 11-04-1914
             kind van Evert Rous en Elizabeth van der Kluis
2e huw. 10-03-1920 te Amsterdam met Allegonde Ladiges 
          geb.08-08-1897 te Amsterdam
          †  29-11-1882     te Amsterdam   gescheiden 4-11-1942
             kind van Johannes Ladiges en Elisabeth Schroder
          Uit het 1e huwelijk zijn 2 kinderen gebB 137-B 138
          Uit het  2e huwelijk zijn 3 kinderen geb. B.139-B 141
 
B 51  Helena Johanna Frederika Lourens geb.14-03-1894  Amsterdam
          † 11-12-1975 te Velsen
          geh.15-09-1915 te Amsterdam met Hendrik Wouda
          geb.06-10-1893 te Edam  barbier
          † 22-12-1975 te Velsen
          kind van Klaas Wouda enGrietje Lelie
          Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geb. B 142-B 150
 
B 52  Antje Elisabeth Lourens geb.22-09-1896 te Amsterdam
          † 14-02-1979 te Heemstede 
          geh. 16-05-1917 te Amsterdam  met Klaas Wouda
          geb.22-07-1895 te Edam letterzetter
          † 23-05-1971 te Haarlem
          kind van Klaas Wouda enGrietje Lelie
          Uit dt huwelijk zijn 3 kinderen geboren B 151-B 153
 
B 53   Alida Catherina Lourens geb.29-04-1899 te Amsterdam   
            †   06-04-1969 Amsterdam     
           geh.07-09-1927 te Amsterdam met Johannes Pickkers   boekdrukker
            geb.16-09-1897 te Amsterdam
            † 15-11-1968 te Amsterdam
             kind van Johannes Pickkers en Gijsbertha van Bergen
            Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geb. B 154-B 157 
            byz in dit gezin is een drieling geboren
 
B 54    Lijdia Hendrika Petronella Lourens
            geb.22-08-1901 te Amsterdam
            † 05-11-1901 te Amsterdam 

kinderen van Aaltje Egberts Lourens en Poppe Groen B 17
 
B 55    Jan Groen geb.28-01-1883 te Rotsterhaule
            geh. 09-09-1909  Trijntje Zuiderhof
            geb.1884 Oldeboorn

           dochter van Albert Zuiderhof en Pietje Bauma

                        kinderen L.L. Zuiderhof 17-01-1913 Sloten  

                                        Poppe Zuiderhof †  17-01-1913 6 dgn

                                 

B 56    Akke Groen geb.02-04-1885 te Rotsterhaule
           †  19-10-1972 te  Sneek, begraven te Sloten.          

           geh.01-06-1905 te Schoterland Jisk Zuiderhof

        geb. 07-06-1878 Oldeboorn 

           †  02-10-1954 Sneek

           zoon van Albert Zuiderhof en Pietje Bauma 

          

B 57  Harmke Groen  geb.05-12 1887 te Rotsterhaule            

 

 B 58   Eibertje Groen   24-05-1890 te Rotsterhaule   

 
B 59    Aaltje Groen geb.08-05-1892 te Rotsterhaule
           03-03-1971 Sneek

          geh. 10-05-1913 Weststellingwerf  Douwe Bosma              
          geb.14-06-1886 Oldeholtpade 

          †. 31-10-1931
          
zoon van Albert Aukes Bosma geb.07-10-1844 en 
             Romkje-Douwes Faber geb 05-23-1848

            
B 60    Jantje Groen geb. 11-12-1894 te Rotsterhaule
               †  22-07-1959
            geh.27-10-1921 Sloten met Ibe A Zuiderhof  
            geb  20-01-1894 Oldenborn
            †  22-08-1971
            Zoon van Albert Zuiderhof en Pietje Bouma

             

B 61    Marten Groen geb 06-02-1897 te Rotsterhaule

             

B 62    Steven Groen geb. 28-02-1899 te Rotsterhaule

              

B 63    Frankje Groen geb. 21-04-1903 te    Rotsterhaule        

 

kinderen van Steffen Egberts Lourens en Annigje Wapstra B 18
 
B 64    Pieter Lourens geb.14-12-1883 Steggerda
           Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 7 juni 1844
           † 03-09-1918 Boven Knijpe
           geh. Heerenveen met Geesje Hofma
           geb.28-07-1892 Boven Knijpen
           †  16-05-1953 Haarlem
           kind van Imke Hofma en Sietske Oosterman
           Uit dit huwelijk zij 4 kinderen gebB 159-B 162 
 
B 65    Jan Lourens geb.20-06-1885 Oldeholtwolde
           † 13-02-1892 Sonnega
 
B 66    Tetje Lourens geb.17-02-1887 Nijeholtwolde 
            † 08-08-1978 Wolvega
            geh. 11-05-1928 Wolvega met Wiert Oomkes
            geb.02-02-1876 Foxhol Groningen
            † 04-10-1956 Wolvega
            1e huw Wieri grietje Luiting
            kind van Freerk Oomkes en Trijntje Vos
            Tetje had een voor zoon B 163 
            uit haar huwelijk is 1 dochter geboren B 164
 
B 67     Akke Lourens geb.06-07-1888 Nijeholwolde
            † 06-05-1976 Arnhem
            geh.27-05-1919 Wolvega met Wiebe de Vries
            geb.11-12-1889 Kortezwaag 
            † 15-05-1977 Arnhem
            kind van Hans Hendriks de Vries en Janke Wiebes Scholtinga
            Uit dit  huwelijk zijn 3 kinderen geb,  B 165-B 167          

B 68    Trijntje Lourens geb. 04-06-1890 Sonnega 
            geh.23-05-1912 Heerenveen met  Freek Hofma
            geb.25-03-1889 Boven Knijpe
            † 19-06-1958 Heerenveen
            kind van Gerben Hofma en Gelske Oosterman
            uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geb,  B.168-B 172   
 
B 69    Jantje Lourens geb.22-08-1893 Sonnega
            †  08-08-1970 Nijmegen filiaalhouder
            geh.29-07-1922 Nijmegen met Johan Seegers
            geb.19-12-1895 Emmerik Duitsland
            † 11-09-1967 Nijmegen
            zoon van Bernhard Daniel Seegers  en Derkje Hekkers
            Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb.  B 173-B 175
 
B 70    Aaltje Lourens geb.27-12-1896  Sonnega
           † 27-08-1977 Drachten
           geh.05-07-1918 Wolvega met Rinse Postuma
           geb.20-06-1897 Winsum (Baarderadeel)
           † 15-10-1977 Groningen
           kind van Jetse Rinzes Postuma geh.18-05-1895 Barradeel met 
              Lijsbeth Gerbens Kuipers
             Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb. B 176-B178 
 
B 71    Dirk Lourens geb.22-06-1988  Sonnega              
           geh. 16-11-1922 Heerenveen  Anna Fronika van der Veen
           geb.01-09-1903  Oranjewoud
           † 26-06-1980 Wolvega
           kind van  Georg van der Veen en Saakje Heida
           Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen gebB 179-B 186 

b71x.jpg

Familie portret van B71 gemaakt omstreeks 1946
achterste rij v.l.n.r.: B 184 Tetje 1935  B 179 Saakje 1923  B 182 Annigje 1930  B 183  Hein 1932
voorste rij.: B 180  Steffen 1927  B 185  Wietske 1939  B 71  Dirk Lourens 1899  B 186 Pieter 1943  B 71 Anna F.Lourens-v.d.veen 1903 en B 181 George 1927

B 72    Egbert Lourens geb.24-12-1901 Sonnega
           †  23-05-1937 Wolvega            Ongehuwd
 
B 73    Hendrica Lourens geb.03-05-1904 Sonnega 
           geh.06-08-1927 Nijeholtwold met Warner Bakker
           geb.26-09-1902 Nijeholtwolde
           zoon van Jan Bakker en Tjitske Landman
           Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren  B 187-B 188
 
B 74  Grietje Lourens geb.25-10-1907 Sonnega 
          † 25-01-1993
          geh.06-08-1927 W.S.W. met Geert Diever
          geb. 11-01-1904 Noord Wolde
          †  02-03-1987
          Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren  B 189-B 191
 
kinderen van Jan Lourens en Lamkje Sietsma B 19
 
B 75    Akke Lourens geb.31-03-1893 Oldeholtwolde
           † 28-06-1944 Wolvega
           geh.25-05-1918 Wolvega met Feitze Kuipers
           geb.24-06-1890 Wolvega 
           † 12-08-1982 Wolvega
           zoon van Popke Kuipers en Jantje Ketelapper
           Uit dit huwelijk is 1 zoon geb. B 192
 
B 76   Tietje Lourens geb. 23-10-1894 Oldeholtwolde
           † 19-12-1961 Amersfoort
           geh.14-01-1921 Wolvega met Maarten Verhoef
           geb.20-10-1890 Katwijk a/d/Rijn
           † 05-09-1979 Amersfoort
           zoon van Jacob Verhoef en Maartje Roodhuijzen
           Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen gebB 193-B 195  

B 77    Egbertje Lourens geb.07-03-1896 Oldeholtwolde
           † 05-11-1918 Wolverga          ongehuwd
 
B 78   Johannes Lourens geb.22-08-1897 Oldeholtwolde
           † 09-05-1973 Haarlem
          geh. 21-01-1922 Sneek met  Hendrika Calf
          geb.01-02-1901 Sneek 
          
          †  08-02-1967 Haarlem
          Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb. B 196-B 198  
 
B 79    Aaltje Lourens geb.21-10-1899 Oldeholtwolde
           † 26-10-1980  Bussum 
           geh. 13-11-1929 Bussum met Antonie van Hemert
           geb.22-09-1906   Bussum  
           gescheiden
           Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen gebB 199-B 204
 
B 80    L.L. Lourens geb/overl.30-08-1901 ldenholtwolde          
        

b81.jpg
B 81

 
B 81   Egbert Lourens
          geb.18-07-1902   
          Oldeholtwolde
          † 03-02-1978 Groningen
          geh. 02-05-1934 Utrecht 
          Paulina Johanna Maria de Boer          
          geb. 03-08-1903 Utrecht
          † 05-04-1982 Groningen
          Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb.
          B 205-B 206 
 
 
 
B 82  Sjerp Lourens geb. 14-06-1907
         Wolvega
         † 13-11-1957 Buitenpost
         geh.19-04-1929 Wolvega met Leeuwkje Terwisga
         geb.03-12-1908 Appelscha           
         uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb.
         B 207-B 209
 
B 83  Iemkje Lourens  geb.08-01-1905   
         Oldeholtwolde  
         geh. 22-08-1935 Amsterdam
         met Jacob Aué
         geb. 08-10-1905 Amsterdam  
         Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geb.

B 84    Grietje Lourens geb.14-06-1907 Wolvega  
1e huw. in 1932 Bussum met Joop Báuland
             geb. 26-06-1907  Bussum   gescheiden
2e huw. 20-12-1950 Bussum met Jan Brama 
            geb. 17-04-1908  Bussum
            † 31-03-1966 Bussum            gescheiden
            Alle 5 kinderen dragen de naam Báuland  B 210-B214 
 
kinderen van Johannes Egberts Lourens en Aaltje Koopmans B 20
 
B 85     Akke Lourens geb. 02-07-1890 Idskenhuizen
             † 04-12-1896  Aldaar
 
B 86    Hendrikje Lourens geb.10-03-1892 Sint Nicolaasga
            † 19-12-1982 Wesel  west Duitsland
            geh.05-04-1913 Solingen Duitsland met Otto Asch 
            geb.10-09-1890  Solingen
            † 15-03-1973  Wesel
            Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb. B 215-B 216 
 
B 87    Grietje Lourens geb. 08-05-1893  Sint Nicolaasga
            † 22-07-1972 Deventer ziekenverpleegster
            geh. 03-10-1923 Deventer met Arend Kelderman 
            geb.02-02-1886 Deventer assistent posterijen
            †  14-01-1976 Deventer
            zoon van Berend Bartholomeus Kelderman  en Antonia Stenvert
            Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geb. 
 
B 88     Geertje Lourens geb.19-07-1894 Sint Nicolaasga
              † .02-08-1895 Katlijk
 
B 89    Egbert Lourens geb.07-02-1896 Katlijk
           † 08-05-1978  Oosterbeek 
           geh. 02-11-1922 Beesterzwaag Met legitimatie van een kind met 
          Frederika Kroes
           geb. 22-01-1896 Hoornzwaag
           †15-12-1971 Renkum
            kind van Andries Kroes en Imkje de Vries
           uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geb.  B 217-B 222
 
B 90    Akke Lourens geb. 26-06-1897 idskenhuizen 
           geh. 18-03-1922 Sneek met Pieter Gorter
           geb.29-02-1896 Ezinge bakker 
           † 01-03-1936 Sneek
           kind van Lodewijk Gorter en Tietje Hof
           Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geb. B 223-B 226
 
B 91   Geertje Lourens geb.26-09-1898 Idskenhuizen  
          † 10-04-1985 Budel
          geh.31-12-1925 Sneek  met Pieter Kramer 
          geb.11-01-1891 Leeuwarden 
          † 12-12-1961 Weert
          Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geb. B 227-B 233 
          Geertje was de 1e vrouwelijke ereburger van Budel

b92.jpg

familieportret B 92 gemaakt in 1956
Staand v.l.n.r. B235 Sjoerd Johannes 1934  B237 Reinder 1937  B234 Eileen Joan Hasselt 1926 en B236  Martin 1937
Zittend: B238 Alte 1947  B92 Martin Lourenz 1900  B 92 Reintje jellema 1908 B 234 Johannes Lourens 1926 en B 365 Susan Eileen 1947

B 92    Martin Lourens geb.29-10-1900 te Nordrath Duitsland
            † .07-09-1978 te Sneek
1e huw. 27-09-1924 te Bolswardm met Siementje van der Wouda
            geb.19-08-1903 te Bolsward
            † .27-20-1930 te Sneek
2e huw. 31-08 1931 te Wommels met Reintje Jellema
            geb.21-01-1908 te Wommels  
            † 22-04-1992 Sneek
            Uit het 1e huwelijk is 1  kind geboren  B 234
            Uit het 2e huwelijk zijn 4 kinderen geb. B 235-B 238
Byz. de naam lourens  met een S is in het 2e Huwelijk door een fout van de gemeente Sneek gewijzigd in Lourenz  met Z
            B 235 - B 238 hebben de naam Lourenz met een Z 
 
B 93   Jeltje Lourens geb.15-04-1903 te Attendorn Duitsland
          †. 05-04-1970 te Leeuwarden
1e huw. 20-12-1922 te Leeuwarden  met Riemer Kramer
          geb.28-02-1893 te Leeuwarden  
          † 15-05-1953 te Leeuwarden
2e huw. 11-07-1962 te Leeuwarden met Jacob Vrind
          geb. 04-08-1889 te Peperga 
          † 24-03-1979  te Noordbergum
          kind van Willem Jacobs Vrind en Froukje Smit
          Uit het 1e huwelijk zijn 3 kinderen geb. B 239-B 241 
 
B 94    Jantje Lourens geb.30-03-1904 te Buer  Duitsland
           †  24-11-1975 te Sneek 
           geh. 04-08-1923  met Pieter   van der Horst
           geb.17-08-1895  te Sneek
           †  09-04-1985 te Sneek
           Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geb. B 242-B 245  

b95x.jpg
B 95 Steffen met Wesselina

B 95   Steffen Lourens geb.28-06-1905
           te Baukau Duitsland  
           † 22-05-1991 te Fern Tree Gully
1e huw. 01-06-1929 te Rauwerd met
           Froukje Stavinga geb.24-08-1909
           † 23-06-1932 te Poppingawier
2e huwelijk 14-10-1933 te Zuid laren
          met Wesselina Hulsebosch
          geb. 08-01-1906 Zuid Laren
           † 31-01-1987 te Fern Tree Gully
           Uit het 1e huwelijk geen kinderen
             Uit het 2e huwelijk 3 kinderen
           B 246- B 248 
           het hele gezin is naar Australië geëmigreerd
 
B 96   Jochum Lourens geb.19-11-1906  Baukau Duitsland 
           † 08-06-1956 te Dusseldorf west Duitsland
1e huw. 29-01-1927 te Wymbritseradeel met Antje Kupers
           geb.25-03-1906
           Westhem † 01-03-1969 te Sneek gescheiden 1931
2e huw. 21-10-1931  Amsterdam met Nicola (Clara) Spraakman
           geb .06-04-1900 te Nichtevecht 
           † 11-05-1970 te Groningen  gescheiden
              dochter Timen Barend Spraakman  en Berdina Pieters
3e huw. met Margareta Kubcka
           geen gegevens zij hebben in Dusseldorf Duitsland gewoond
           Uit het 1e huwelijk 3 kinderen geb B 249-B 251       

B 97    Rinsche Lourens geb. 09-07-1908 te Holsterhausen Duitsland
           † 25-12-1975 te Nunspeet
           geh. 10-11-1928 te Sneek met Tijmen Brummel 
           geb.20-09-1896 te Epe  
           †  02-06-1896 te Breda
           Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geb.  B 252- B 259 
 
B 98    Margie Lourens  geb.26-06-1909 te Holsterhausen Duitsland
           † 25-08-1966 te Heerlen
           geh. 26-06-1937 te Epe met Gerhard Reinier Hanekamp
           geb. 13-10-1907 te Hattum
           † 13-02-1972 te Heerlen
           Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geb. 
 
B 99   Aaltje Lourens geb.15-02-1911 te Xanten Duitsland
          † 15-09-1935 te Leeuwarden
          geh. 15-07-1933 te Leeuwarden met Willem Hollander 
          geb. 13-08-1901 te Franeker
          †  25-11-1959 te Leeuwarden
          Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb.  B 260-B 261 

B 100 Hendrik Lourens geb.02-05-1913 te Wanne-Eickel Duitsland
          † 17-08-1979 te Heerenveen
          geh. 24-06-1936  te Amsterdam met Johanne Wanisch
          geb.02-06-1909  te Wobling Oosterijk 
          † 06-03-1964 te Den Helder
          Uit dit huwelijk is 1 kind geb. B 262

kinderen van Evert Lourens en Minke Bansberg  B 22

B 101    Johanna Lourens geb. 22-10-1902 te Echten 
              † 07-09-1904 te Echten  (verdronken)
 
B 102    Johan Egbert Lourens geb.26-06-1905 te Echten
             † 19-09-1964  te Hierden 
             geh. 29-05-1946  te hardewijk met Maria Petronella
             Clasina Eikelenboom
             geb.22-01-1921 te Mijdrecht  
             Uit dit huwelijk is 1 kind geb.  B 263 
 
B 103    Akke Johanna Lourens geb.12-05-1908 te Echten              
            geh. September 1947 te Lahatt bij Djakarta. Indonesië
             met Gerrit Willem van der Swalm
             geb 29-04-1905 te Rotterdam
             † 19-12-1978 te Vorder
             Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren
             v.d.Swalm had uit zijn 1e huwelijk (gescheiden) 4 kinderen 
 
B 104   Yke Grietje Lourens geb.06-09-1911 te Echten 
            geh. 14-12-1934 te Hardewijk met Hendrik Hoogendoorn
            geb. 20-02-1901 te Swammerdam 
            † 07-10-1955 te Weesp
            uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geb. B 264-B 269
 
B 105  Echbert Hendrik Lourens geb. 31-10-1914 te Echten
           † 22-05-1985 te Hierden 
           geh.15-07-1976 te Lemmer
           met Maria Petronella Clasina Eikelenboom
           weduwe van zijn broer Johan Egbert Lourens B 102
           Uit dit huwelijk zij geen kinderen geboren             

 
kinderen van Jan Lourens en maartje Schuddeboom B 23
 
B 106    Eva Johanna Lourens geb.11-06-1901 te Rotterdam  ongehuwd
 
B 107   Nicolaas Evert Lourens  geb.18-10-1904 te Rotterdam
             †19-08-1974  te Rotterdam
             geh. 23-08-1947 te Wolvega met zijn nicht
             Eva Otter geb. 26-12-1918 te Noordwolde 
             uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb.  B 270-B 271
 
kinderen van Aaltje Lourens en Wieger Otter  B 26
 
B 108    Wietske Otter geb. 22-02-1908 te Noordwolde
              † 18-06-1990
 
B 109    Hiltje Otter geb. 09-04-1909 te Noordwolde
              †  07-01-1988
 
B 110    Evert Otter geb.08-03-1912 te Noordwolde
             † 02-01-1994
             geh. 19-02-1938 Gezina Mailly 
             †  20 -04 - 1994
 
B 111    Wieger Otter geb.28-03-1915 te Noordwolde
             † 02-07-1993
1e huw. Tiny Oosterhof
2e huw. Non van de Wedde
 
B 112    Eva Otter geb.26-12-1918 te Noordwolde
              † 15-01-1995            
             geh. 23-08-1947 te Wolvega Nicolaas Evert Lourens 
             met haar neef B107
 
B 113    Jan Otter geb 20-07-1921 te Noordwolde
              † ca. 1990
              geh. Beradina Baars
 
kinderen van Grietje Lourens en Luitze Roelof Kuipers B 28
 
B 114    Jetske Kuipers geb.07-03-1908 te W.S.W
              WestStellingerWerf
               
B 115    Eva Kuipers geb, 12-12-1909 te W.S.W
 
B 116    Hiltje Kuipers geb. 30-12-1911 te W.S.W.
 
B 117    Roelof Kuipers geb 31-03-1917 te W.S.W.
 
------------------------------------------------------------------------------
                                            8e geslacht  B
------------------------------------------------------------------------------
 
kinderen van Anne Lourens en Johanna Hendrika Margaretha Markus  B 30

 
B 118  Jan Annes Lourens  geb.18-04-1907  Amsterdam
            † 09-12-1944 te Amersfoort
            geh.14-08-1930 Amersfoort met Hendrika Sophia  Kikkert
             geb.16-01-1907 te Amersfoort 
             † 1996
              kind van Pieter Johannes Kikkert en  Alijda Petronella van Eijkelenburg
                    Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen 
                    geb.  272-B 273 
 
B 119 Hendrik Jacobus Lourens
          geb.  28-06-1908 te Amsterdam
          † 21-07-1909  Amsterdam

b120x.jpg
B120

 
 
 
B 120    Anna Elisabeh Lourens geb.01-06-1910
              te Amsterdam
              † 22-07-2003 te Kaapstad   
              geh. 19-06-1947 te Amsterdam
              met Jacob Kamminga geb.
              07-01-1922 te Amsterdam
              † 25-04-1973 te kaapstad
              Zuid Afrika   
              Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen
                 geboren B 274-B 275 
              Dit gezin is 10-07-1956 naar Kaapstad Zuid Afrika vertrokken
                met  de boot de Waterman
             Anna (Ans) is in 1990 op later leeftijd getrouwd
             met  Bruce Murdock Kaapstad
 
B 121    Johannes Lourens geb.20-12-1914 te Amsterdam
              †14-09-1940 te Bangdoen (Ned. Indië) door een
               motor ongeval ber. persfotograaf
              geh. 14-02-1940 te Amsterdam met Wilhelmina Catharina
              van der Kwast  geb.25-05-1915 te Amsterdam 
              Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren

gercor.jpg
gerry en cor

 
 B 122    Cornelis Lourens
               geb.dinsdag 22-06-1920 Amsterdam 
               † zondag  31-05-1998 Baarn
               1e huw, woensdag 05-01-1944 te
               's-Gravenhage met Johanna Heidema
               geb.vrijdag  02-03-1923 te 's-Gravenhage
               † zondag 21-03-1993 te Hoorn
                   kind van Harm Willem Heidema  en Lisette Dielh
                   gescheiden 14-01-1948   's-Gravenhage
                   Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geb. B 276-B 278  
                        meer heidema  klik foto onder

37x.jpg
Heidema

 
 
 
 
 
 
2e huw. donderdag  07-09-1950 Amsterdam 
met Gerrigje Niewöhner
geb.vrijdag  4-10-1921 Winterswijk 
†   vrijdag 23-03-2007 Amersfoort
gescheiden 18-02-1965 te Amsterdam

b7x.jpg
Crace en Cor

        3e huwelijk vrijdag 29-10-1965 te 
        Amsterdam met Geesje Elizabeth
        Hiemstra geb.woensdag16-12-1931 te
        Ferwer (Friesland)    
 

 
 
kinderen van Maria Catharina Lourens en Willem Wijnand Koopman B 31
 
B 123    Gerrit Koopman geb.19-09-1910 te Amsterdam       
            † 1914
 
B 124    Trijntje Koopman geb.29-07-1911 te Amsterdam
 
B 125    Maaike Koopman geb.16-03-1913 te Amsterdam
 
B 126    Gerrit Koopman geb.12-03-1913 te Amsterdam 
 
B 127    Willem Wijnand Koopman geb.05-01-1916 te Amsterdam
 
B 128    Maria Catharina Koopman geb. 01-04-1918 t Amsterdam
 
kinderen va Paulus Lourens en Maria Margaretha Onclin B 32
 
B 129  Trijntje Lourens geb. 05-12-1910 te Amsterdam 
            geh.01-04-1931 te Amsterdam met Gerrit Lucas Muller
            geb.28-03-1909 te Amsterdam 
            kind van Frederik Hendrik Muller en Maria Elizabeth Wilhelmina Bruggink  
            Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geb,  B 279-B 283
 
B 130  Maria Anthoinetta Lourens geb.12-03-1912   Amsterdam
          geh. 06-08-1930 te Amsterdam met Jacob Tromp
          geb.08-04-1905 te Ilpendam 
          † 20-05-1956 te Amsterdam
          kind van Gerrit Tromp en Cornelia Klokgieter
          Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geb.B 284-B 286 
 
B 131    Paulus Lourens geb.11-08-1914 te Amsterdam
              † 23-01-1926  te Amsterdam
 
B 132  Josephus Lourens geb.10-11-1919 te Amsterdam  
            geh. 19-03-1942 Amsterdam met Hermina Hendrika Zelvers
            geb.18-08-1920 te Amsterdam  
            Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb, B 287-B288 
            byz. hobby josephus schildestukken en aquarellen
 
B 133   Margaretha Lourens geb.03-07-1922 te Amsterdam 
            geh.02-05-1946 Amsterdam met Johannes Petrus Soeting
            geb.09-12-1914 te Amsterdam 
            uit dit huwelijk is 1 zoon geboren  B 289 
 
B 134  Paula Lourens geb.13-11-1928 te Amsterdam 
           geh.15-11-1953  Amsterdam met Adriaan Gerardus Oomen
           geb.25-03-1923 te Amsterdam  
           Uit dit huwelijk is 1 zoon geboren B 290 

kind van Jan Lourens en Guurtje de Graaf  B 36
 
B 135    Tijntje Lourens geb.01-01-1917 te Amsteram
               † 02-07-1919 te Amsterdam  2 jr
 
 
kind van Riggie Lourens en Johan Snellenburg  B 45

b136.jpg

 
B 136   Johanna Regina  Snellenburg              

            geb-12-1917 te Amsterdam

            Geh. 19-10-1939 te Amsterdam

            Leendert Laurens Zuiver

            Geb. 28-11-1911 te Amsterdam,

            † 13-11-1990  
               grafnummer    Alg. 72-A-88

           Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren

 

 

kinderen van Anne Lourens en C.A.J.Rous en A. Ladiges B50

b138.jpg
B 138

 
B 137   Anne Lourens geb.03-01-1912
              te Amsterdam
              geh. 08-09-1938 te Amsterdam
              met Gertrud Martha Buchberger
              geb.30-12-1914 te Heringen
              Duitsland  
              uit dit huwelijk zijn 2 kinderen 
                 geboren  B 291-B 292 
 
B 138   Evert Lourens geb.09-05-1913 
            Amsterdam 
            † in 1938  Spaanse oorlog
            ber. militair 
 

b140.jpg
b 140

B 139   Elisabeth Lourens geb.22-03-1921
             te Amsterdam             
            geh.24-06-1942 Amsterdam  August
            Snellens
            geb. 04-09-1918 te Zandvoort 
           
B 140   Allegonda Lourens geb.21-09-1922   
            Amsterdam              
            geh.31-07-1954 te Viane met  Hans Walte Becker 
            geb.04-08-1918 te Nijmegen 
 
 
B 141  Johannes Lourens geb.31-10-1924 Amsterdam 
            geh.27-10-1956  Amsterdam met
            Catharina  françois   Mühlenbaumer
            geb.19-05-1931 te Amsterdam   
            Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geb.  B 293-B 294 

kinderen van Helena Johanna Frederika Lourens en Hendrik Wouda B 51
 
B 142    Klaas Wouda geb. 19-10-1916 te Amsterdam
 
B 143    Ale Wouda geb.28-05-1918 te Amsterdam             
              †  19-12-1999
              geh.  Harmanna Everaars
 
B 144    Hendrik Wouda geb.28-04-1920 te Amsterdam
 
B 145    Elizabeth Wouda geb.23-11-1921 te Amsterdam
 
B 146    Leendert Johannes Frederik Wouda
             geb. 04-02-1924 te Velsen
 
B 147   Grietje Wouda geb.23-10-1925 te Velsen
 
B 148   Maartje Wouda  geb 09-09-1928 te Velsen
 
B 149  Cornelia Wouda geb. 22-07-1931 te Velsen
 
B 150  Piet  Wouda  geb.22-10-1933 te Velsen