lourens2

Dirk Jans Lourens

Home
Lourens-Nederland A-Z
----------------------
-Lourens--Louwerens -Zeeland 1829
-----------------------
---Lourens--- Lauwersen-Zeeland
-----------------------
Lourens- Zeeland . 1770-1900
---------------------
Lourens/Louwrens
--------------------
lourens/lourenz
-----------------------
Lourens 1768 Friesland
---------------------------
__ lourens / louws _ 1751-1879
--------------------
Dirk Jans Lourens
-----------------------
Lourens Monster . .1817- 1950
geslacht A
geslacht B
geslacht C
geslacht D
-----------------------
Lourens Delfshaven
---------------------
Laurentsen
Laurentsen 2
---------------------
Rijk Lourens
Bouwes
Jacob Pieters Lourens
sije Lourens
Rein Lourens
Trompen - Merleijn
--------------------------
mailen
N_Holland

kinderen van Dirk Jans Lourens en Wypkje Klazes
 
-----------------------------------------------------------------------------
                          1e Geslacht
------------------------------------------------------------------------------
 
Klaas Dirks Lourens  geb1809: Zwaagwesteinde, gem  Dantumadeel
overl.18-01-1876 Leeuwarderadeel
1e huw.. 28-12-1831 Leeuwarderadeel  Tietje Willems
Lambsma
geb 1806 Leeuwarden overl 
dochter van Willem Lammerts en Jantje Romkes Snoek
2e huw.08-05-1852 Leeuwarderadeel Jetske Eeltjes Molenaar
geb 1812 Leeuwarden
dochter van Eeltie Jelles Molenaar en Trijntje Sikkes
1e huw. 16 mei 1835 Leeuwarderadeel Tjeerd Sjerps Kaastra
 Dirk Jans Lourens
 Wypkje Klazes 
 
-------------------------------------------------------------------------
                            2e Geslacht
---------------------------------------------------------------------------
 
 
kinderen 1e huw van Dirk Jans Lourens en Tietje W.Lambsma
 
Jantje (Klazes) Lourens geb 21-12-1832  Huizum 

Over: 26-06-1894  Arnhem

geh. 26-05-1853 Leeuwarderadeel Jan Teyes Teitsma

geb.1818 Wirdum
Zoon van Teye Rinses Teitsma en Lijsbeth Jacobs Postma
Klaas Dirks Lourens
Tietje Willems Lambsma
 
Dirk Klazes Lourens,  geb 21-12-1833 Huizum
1e huw,16-05-1861 Menaldumadeel  Minke Everts van Aisma,  
geb 16-10-1831 Beetgum overl 02-12-1867, Leeuwarderadeel
Dochter van Evert Klazes van Aisma en Houkjen Pieters Siderius
2e huw 07-04-1869Tolke Willems de Vries,
geb.1841 Tietjerksteradeel
overl  21-08-1873 Leeuwarderadeel
dochter van Willem Teunis de Vries en Tjitske Symens van Dijk
Klaas Dirks Lourens
Tietje Willems Lambsma
 
Wypkje Klazes Lourens geb.17-01-1836 Huizum
geh.15-04-1858 Leeuwarderadeel Luitzen Wiebes Aleva,
geb.1831 Joure gemeente Haskerland 
overl.
Zoon van  Wiebe Luitzens Aleva en Grietje Jacobs Visser
Klaas Dirks Lourens
Tietje Willems Lambsma 
 

Romke Klazes Lourens geb. 05 -06-1839  Leeuwarderadeel
overl. 28 -07- 1839  23 dagen
Klaas Dirks Lourens
Tietje Willems Lambsma
 
Romke Lourens geb.17-09-1840   Leeuwarderadeel
Overl : 12-7-1919 Leeuwarden
geh. 24-05-1866 Het Bildt  Aukje Koning
geb. 1844  St. Annaparochie
dochter van Willem Martens Koning en Antje Hanzes Westra
Klaas Dirks Lourens
Tietje Willems Lambsma
 
Lammert Lourens, geb  13-05-1842 Leeuwarderadeel
Klaas Dirks Lourens
Tietje Willems Lambsma
 
Folkje Lourens, geb. 06-08-1844 Leeuwarderadeel,
Klaas Dirks Lourens
Tietje Willems Lambsma

kind 2e huw.Klaas Dirks Lourens  en Jetske E. Molenaar
 
Grietje Klazes Lourens,  geb16-08-1853 Huizum
geh. 06-05-1882, Leeuwarderadeel Dirk Haaye Bethlehem
geb.1857 's-Gravenhage
zoon van Haaye Jacobs Bethlehem en Cornelia van Bovene
Klaas Dirks Lourens
Jetske Eeltjes Molenaar

-----------------------------------------------------------------------------
                             3e Geslacht
----------------------------------------------------------------------------
 
kinderen 1e huw.van Dirk Klazes Lourens en Minke Everts van Aisma
 
Tietje Lourens,   geb 31-03-1865 te Huizum
geh.19 juni 1890 Menaldumadeel Tjitze van der Wal, 
geb  1859 te Grouw
Zoon van Eeltje Tjitzes van der Wal en Eelkje Arjens van der Zee
Dirk Klazes Lourens
Minke Everts van Aisma
 
Haukje Lourens, geb  30-03-1862 Leeuwarderadeel
Dirk Klazes Lourens
Minke Everts van Aisma
 
Klaas Lourens,  geb 18-02-1864 te Huizum
overl.12-01-1936 Tietjerksteradeel
geh.03-02-1894 Leeuwarderadeel  Hyke Kramer
geb 10-12-1869 te Cornjum
zoon van Anne Fokkes Kramer en Aafke Lieuwes Westra
Dirk Klazes Lourens
Minke Everts van Aisma 
 
kinderen 2e huw.Dirk Klazes Lourens en Tolke Willems de Vries
 
Willem Lourens,   geb 06-07-1869 Huizum, gem.  Leeuwarderadeel
geh.16 -05-1895 Menaldumadeel Anna de Groot
geb 1874  te Deinum
dochter van Pieter Everts de Groot en Aafke Willems Hazenberg
Dirk Klazes Lourens
Tolke Willems de Vries

Romke Lourens,  geb. 09-09-1871 Leeuwarderadeel
Dirk Klazes Lourens
Tolke Willems de Vries

kinderen van Wypkje Klazes Lourens en Luitzen Wiebes Aleva
 
Grietje Aleva, geboren 21-04-1859 Haskerland
dochter van Wypkje Klazes en Lourens Luitzen Wiebes Aleva
geh. 29-04-1880 Haskertland Hendrik van Dam
zoon van
 
Tietje Aleva, geb.18 -01-1861 Haskerland
 dochter van Wypkje Klazes Lourens en  Luitzen Wiebes Aleva
 
Doetje Aleva, geb.28-11-1862 Haskerland   tweeling
overl. 13-12-1863   Haskerland  1 jaar
dochter van Wypkje Klazes Lourensen en Luitzen Wiebes Aleva
 
Wiebe Aleva, geb 28 -11- 1862   Haskerland  tweeling
Zoon van Wypkje Klazes Lourens en Luitzen Wiebes Aleva
 
Doetje Aleva, geb.06-12-1864 Haskerland  tweeling
dochter van Wypkje Klazes Lourens en  Luitzen Wiebes Aleva
 
Maaike Aleva, geb  06-12-1864 Haskerland   tweeling
dochter van Wypkje Klazes Lourens en Luitzen Wiebes Aleva
 
Klaas Aleva, geb.09-11-1868 Haskerland 
zoon van Wypkje Klazes Lourens  en Luitzen Wiebes Aleva
 
Folkert Aleva, geb  21-08-1871 Haskerland
overl.25-09-1872  Haskerland 1 jaar
zoon vzn Wypkje Klazes Lourens  en Luitzen Wiebes Aleva
 

kinderen van Romke Lourens en Aukje Koning
 
Antje Lourens, geb  27-01-1868 Leeuwarderadeel Finkum
geh. 24-04-1897 Leeuwarderadeel Jentje Sybrens Mook
geb.22 mei 1860  Bergum 
zoon van Sybren Mook en Sytske Jentjes Hoekstra
Romke Lourens
Aukje Koning
 
Tietje Lourens, geb  13-06-1870 Leeuwarderadeel
Romke Klazes Lourens
Aukje Willems Koning
 
kinderen van Jantje Klazes Lourens en Jan Teije Teitsma 
 
Tietje Teitsma Geb 1856 Wirdum (Leeuwarderadeel)
overl. 17-05-1933 Zuilen
dochter van Jan Teijes Teitsma en Jantje Klares Lourens   
huw.18-01-1884 Wageningen  Jan Koopman ber. politie agent
Geb 1855 Steggerda (West-Stellingerwerf)
   
zoon van Anne Pieters Koopman en Hendrikje Greven

Teije Teitsma geb. 1861 ber. gerechtsdeurwaarder
Overl  28-07-1928  Arnhem
dochter van Jan Teijes Teitsma en Jantje Klares Lourens   
geh. met Hester Slingerland
geb. 1864  Moordrecht overl 27-12-1922 Arnhem
dochter van Willem Slingerland en Cornelia den Ouden
 
Elisabeth Teitsma  Wirdum, geb.1857
overl 16-03-1930   Arnhem
dochter van Jan Teijes Teitsma en Jantje Klares Lourens   
geh.18-04-1882 Wageningen  Jacobus Boomsma
geb, 1854 Leeuwarden
zoon van  Klaas Boomsma en Johanna Westbonk
 

----------------------------------------------------------------------------
                             4e Geslacht
-----------------------------------------------------------------------------
 
kinderen van Klaas Lourens en Hyke Kramer
 
Aafke Lourens, geb 13 -11-1894  Leeuwarderadeel
Overl 19-4-1914 Leeuwarderadeel
ongehuwd 19 jaar
Klaas Lourens
 Hyke Kramer
 
kinderen van  Tietje Lourens en Tjitze van der Wal 
 
Minke van der Wal, geb. 02-10-1893  Menaldumadeel
dochter van Tietje Lourens en Tjitze van der Wal
 
Eeltje van der Wal, geb 10 -08-1895 Menaldumadeel
dochter van  Tietje Lourens en Tjitze van der Wal

kinderen van Jan Koopman en Tietje Teitsma 
 
Anne Jan Koopman geb. 1891 Arnhem
overl. 04-09-1892 Arnhem
zoon van Jan Koopman en Tietje Teitsma
Anne Jan Koopman geb.1893 Arnhem
overl.  28-12-1897
zoon van Jan Koopman en Tietje Teitsma
 
Hendrikje Koopman geb.1885 Amsterdam
dochter van van Jan Koopman en Tietje Teitsma
geh.01-04-1914 Arnhem Hendrik Johan Peddemors
geb.1886 Arnhem
ber. Wachtmeester
zoon van Jan Peddemors en Cornelia Groothuizen
 
Albert Jan Tijs Koopman geb.1888 Arnhem
zoon van Jan Koopman en Tietje Teitsma
geh. 05-04-1916 Deventer Geertruida Adriana Wagenvoorde
geb, 1893 Deventer
zoon van Jan Wagenvoorde en Geertruida Adriana Greebe

kinderen van Teije Teitsma en Hester Slingerland
 
Willem Jan Teitsma geb.  1889 ber.ambtenaar;
zoon van Teije Teitsma en Hester Slingerland
geh.10-11-1916 Arnhem Berendina Willemina Kramer
geb.1893 Arnhem
dochter van Pieter Frederik Kramer en Carolina Lucina de Koning
 
Elisabeth Wilhelmina Teitsma geb.1896 Arnhem
overl. 14-07-1896 Arnhem  
6 mnd
dochter van Teije Teitsma en Hester Slingerland
 
Elisabeth Wilhelmina Teitsma geb.1898 Arnhem
overl. 24-08-1898 Arnhem        
7 mnd
dochter van Teije Teitsma en Hester Slingerland

kinderen van Jacobus Boomsma en Elisabeth Teitsma
 
Neeltje Boomsma geb.1895 Leeuwarden
dochter van Jacobus Boomsma en Elisabeth Teitsma
geh.08-12-1915 Arnhem Willem Hendrik Goudkamp
geb.1888 Arnhem 
ber. militair
zoon van Gerhardus Antonius Goudkamp en Adriana Jansen van den Berg