lourens2
sije Lourens
Home
Lourens-Nederland A-Z
----------------------
-Lourens--Louwerens -Zeeland 1829
-----------------------
---Lourens--- Lauwersen-Zeeland
-----------------------
Lourens- Zeeland . 1770-1900
---------------------
Lourens/Louwrens
--------------------
lourens/lourenz
-----------------------
Lourens 1768 Friesland
---------------------------
__ lourens / louws _ 1751-1879
--------------------
Dirk Jans Lourens
-----------------------
Lourens Monster . .1817- 1950
geslacht A
geslacht B
geslacht C
geslacht D
-----------------------
Lourens Delfshaven
---------------------
Laurentsen
Laurentsen 2
---------------------
Rijk Lourens
Bouwes
Jacob Pieters Lourens
sije Lourens
Rein Lourens
Trompen - Merleijn
--------------------------
mailen
N_Holland

Sije (Aukes) Lourens geb.1833 Achtkarspelen
overl 19-12-1893 kollumland
geh. Catherina  Lammerts de Bruin geb.1833 Achtkarspel
overl.11-01-1908   Zuidlaren
 
kinderen van Sije Lourens en Catherina Lammerts de Bruin
 
Sjoukje Lourens geb.14 juli 1858 Dantumadeel
1859 overl.14-01-1934 Achtkarspelen
geh. 08-09-1883 Tietjerksteradeel Ouwe Gaatzes Postma
geb. geb 21-02-1856 Tietjerksteradeel
overl.04-12-1924 Achtkarspelen
Sije Lourens
Catharina Lammerts de Bruin
 
Lammert Lourens, geb.01-01-1862 Kollumerland
overl  26 april 1937 Kollumerland
geh, 06-06-1885  Geeske de Hoop
Sije Lourens
Catharina Lammerts de Bruin
 
Joukje Lourens, geb.02-08-1865 Dantumadeel
overl.07-11-1936, 
geh. 22 -09-1888  Anne de Vries
Seye Aukes Lourens
Catharina de Bruin
 
Auke Lourens, geb.05-05-1868 Kollumerland
overl. 12-01-1931 Achtkarspelen  geh.
Sije Lourens
Katharina de Bruin
 
Dirk Lourens, geb 11-07-1872 Kollumerland
Sije Lourens
Catharina de Bruin
 
Freerkje Lourens, geb 16-05-1875 Kollumerland,
Sije Lourens
Catharina de Bruin

kinderen van Sjoukje Lourens en Ouwe Gaatzes Postma
 
Catharina Ouwes Lourens, geb  19-03-1883 Tietjerksteradeel
overl.  29 -03-1883 Tietjerksteradeel 10 dagen
 Sjoukje Lourens
Kind aangegeven door Ouwe Gaatzes Postma, die in
september 1883 met de moeder trouwt; kind geboren in zijn
bijzijn
 
Geertje Postma, geboren 14-04-1884 Tietjerksteradeel
geh.24-04-1920 Achtkarspelen Koop van der Velde
geb.1897 Harkema Opeinde
 Owe Gaatzes Postma
 Sjoukje Lourens
 
Catharina Postma, geb. 22-11-1885 Achtkarspelen
Owe Gaatze Postma
Sjoukje Lourens

Catharina Postma geb.1886 Kooten
geh.08-11-1913 Grootegast Sieds Tabak
geb.1875  Harkema Opeinde wedn  van Antje Kloosterman
Ouwe Gaatzes Postma
Sjoukje Lourens 

 
Gaatze Postma, geb.09-02-1888 Kollumerland
overl.
geh.Geertje Gerbens Wiersma
Ouwe Gaatzes Postma
Sjoukje Lourens
 
Sijke Postma, geb 19-01-1893 Kollumerland
overl.27-05-1935 Achtkarspelen 40 jaar
geh.
Ouwe Gaatzes Postma
 Sjoukje Lourens

Seike Postma geb.21 -08-1894 kollummerland
overl.28-05-1935 Achtkarspel
geh.
Ouwe Gaatzes Postma
Sjoukje Lourens  
 
Levenloos Postma geb/overl 27-07-1890 Kollumerland
Gaatzes Postma 
Sjoukje Lourens?

kinderen van Jouke Lourens en Anne de Vries

Sije Lourens, geb 15-04-1885 Kollumerland
Joukje Lourens
 
Lammert de Vries, geb.17-12-1889 Kollumerland
Anne de Vries
Joukje Lourens

Catharina de Vries, geb.13-01-1892 Kollumerland
Anne de Vries
Joukje Lourens

Catharina de Vries, geb 20-09-1893 Kollumerland
 Anne de Vries
Joukje Lourens

Taede de Vries, geb.04-03-1896 Kollumerland
Anne de Vries
Joukje Lourens

Durk de Vries, geb 24-07-1900 Kollumerland
Anne de Vries
Joukje Lourens

Durk de Vries, geb 26-01- 1902 Kollumerland
Anne de Vries
Joukje Lourens

kinderen van Lammert Lourens en Geeske Hoop

Catharina Lourens, geb 27-05-1886 Kollumerland
Lammert Lourens
Geeske de Hoop
  

Pieter Lourens, geb.05-07-1887 Kollumerland
Lammert Lourens
Geeske de Hoop

 
Seye Lourens, geb 29 -03-1891 Kollumerland
Lammert Lourens