lourens2
Laurentsen 2
Home
Lourens-Nederland A-Z
----------------------
-Lourens--Louwerens -Zeeland 1829
-----------------------
---Lourens--- Lauwersen-Zeeland
-----------------------
Lourens- Zeeland . 1770-1900
---------------------
Lourens/Louwrens
--------------------
lourens/lourenz
-----------------------
Lourens 1768 Friesland
---------------------------
__ lourens / louws _ 1751-1879
--------------------
Dirk Jans Lourens
-----------------------
Lourens Monster . .1817- 1950
geslacht A
geslacht B
geslacht C
geslacht D
-----------------------
Lourens Delfshaven
---------------------
Laurentsen
Laurentsen 2
---------------------
Rijk Lourens
Bouwes
Jacob Pieters Lourens
sije Lourens
Rein Lourens
Trompen - Merleijn
--------------------------
mailen
N_Holland

Persoonskaart van Jan Laurentsen


Jan Laurentsen, geboren in 1732 in Voorthuizen [bron: Doopregister Ned. Herv. kerk te Voorthuizen] als zoon van Laurens Janszen en Gerritjen Evertze. Hij is gedoopt op 27/07/1732 in Voorthuizen. Jan is overleden op 04/08/1799 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Overlijdensregister Ned Herv Kerk te Heerde (Geldersch Archief)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04/08/1799 [bron: Overlijdensregister Ned Herv Kerk te Heerde 1799]. Hij is begraven op 06/08/1799 in Heerde [bron: Overlijdensregister van Ned. Herv kerk te Heerde (Geldersch Archief)].
Notitie bij overlijden van Jan: In het overlijdensregister staat Jan Laurentsen vermeld als Jan Lauwerens. Er staat ook bij dat hij weduwnaar is van Jantje Corneliszen en 6 kinderen nalaat.
In de trouwakte van zoon Jan Laurentsen staat:
".... van Jan Laurensen van beroep landbouwer, den vierden augustus zeventienhonderd negen en negentig Heerden overleden blijkens doodsextract ondertekend den twintigsten september AchttienHondert en Twaalf te Heerde....."
Adressen:
1766 tot 1799: Wonende onder 't Ederveen [bron: Huwelijksregister Ned. Herv. kerk te Renswoude (Utrechts Archief) 1766]
1799: Heerde [bron: Overlijdensregister Ned Herv Kerk te Heerde 1799]
Religie:24/01/1774: Belijdenis van het geloof [bron: Lidmatenregister Ned Herv kerk te Renswoude (Utrechts Archief)]

Jan trouwde met Jannetje Cornelisse, geboren op 14/05/1742 in Ederveen [bron: Doopregister Ned Herv kerk te Ede] als dochter van Cornelis Jakobse en Elisabeth Gerritse. Zij is gedoopt in Ede [bron: Doopregister Ned Herv kerk te Ede].
Notitie bij geboorte van Jannetje: Als notitie staat er bij geboren in 't Ederveen
Jannetje is overleden op 13/02/1792 in Ederveen, 49 jaar oud [bron: Extract van overlijden als bijlage van Huwelijksakte van zoon Jan Laurentsen en Antonia Vink].
Adres:1742 tot 1766: Wonende in Veldhuizen, Ede [bron: Huwelijksregister Ned. Herv. kerk te Renswoude (Utrechts Archief) 1766]
Jantje Cornelissen komt voor in de lidmatenregistratie met de overige van het gezin. Ook wordt vermeld dat de leden in het buurtschap Veldhuizen wonen. Er is nog een nadere specificatie (deze kan ik echter nog niet 'thuis' brengen LCV) [bron: Lidmatenregister Ned Herv kerk te Ede]

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20/04/1766 in Renswoude [bron: Huwelijksregister Ned. Herv. kerk te Renswoude (Utrechts Archief) 1766].
Notitie huwelijk: In het huwelijksregister van de Ned Herv kerk te Renswoude staat dat Jan woonde in 't Ederveen en dat Jannetje Cornelisse woonde te Veldhuizen (Ede)

Kinderen van Jan en Jannetje:1. Knelis, geboren in 1768 in Ederveen. Hij is gedoopt op 23/04/1768 in Renswoude [bron: Doopregister Ned Herv kerk te Renswoude 1768]. Van het overlijden is aangifte gedaan in 0.
2. Laurens Jansen van Veldjesgraaf, geboren in 1769 in Ederveen. Hij is gedoopt op 24/11/1769 in Renswoude [bron: Doopregister van de Ned Herv kerk te Renswoude (Utrechts Archief) 1769].
Notitie bij geboorte van Laurens: Geboren onder het Ederveen
Laurens is overleden op 18/01/1826 om 11:00 in Maarsbergen, 57 jaar oud [bron: Overlijdensakte nr.1 Gemeente Maarn (Utrechts Archief)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19/01/1826 [bron: Overlijdensakte nr. 1 Gemeente Maarn (Utrechts Archief) 1826]. Bij de aangifte van het overlijden van Laurens waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Duynen en Evert Sante.
Adressen:
1769 tot 1804: Onder 't Ederveen, Ederveen [bron: Doopregister van de Ned Herv kerk te Renswoude (Utrechts Archief) 1769]
1804 tot 1807: Woudenberg [bron: Huwelijksregister Ned Herv kerk te Woudenberg 1804]
1807 tot 1809: Renswoude [bron: Doopregister Ned Herv kerk te Renswoude 1807]
1809 tot 1812: Woudenberg
1812 tot 1824: Leersum (buurtschap Ginkel) [bron: Geboorte akte nr 4 Gemeente Leersum 1812 (Utrechts Archief)]
1824 tot 1826: Woudenberg [bron: Geboorte akte nr 10 Gemeente Woudenberg 1824]
1826: Maarsbergen [bron: Overlijdensakte nr. 1 Gemeente Maarn (Utrechts Archief) 1826]
Beroep:Daghuurder [bron: Geboorte akte nr 4 Gemeente Leersum 1812 (Utrechts Archief)]

Laurens was getuige bij:
Geboorte aangifte van Jannigje Veldjesgraaf
Geboorte aangifte van Maria Veldjesgraaf, 01/03/1815
Geboorte aangifte van Wouter Veldjesgraaf
Geboorte aangifte van Elbert Veldjesgraaf

Laurens trouwde, 35 jaar oud, op 22/01/1804 in Woudenberg [bron: Huwelijksregister Ned Herv kerk te Woudenberg 1804] met Geertruij Cornelisse (Geertje) van den Broek, 19 jaar oud, geboren op 27/01/1784 in Leusden als dochter van Cornelis Hendriksz van den Broek en Elizabeth Gerritsdr Steenhof. Bij de aangifte van de geboorte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Hendriksz van den Broek. Zij is gedoopt op 08/02/1784 in Woudenberg. Geertje is overleden op 16/11/1845 in Maarsbergen, 61 jaar oud [bron: Overlijdensakte nr. 7 Gemeente Maarn (Utrechts Archief)]. Bij de aangifte van het overlijden van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Dijkhout (geb. 1817) en Wouter Veldjesgraaf (1819 - 1872).
Adressen:
tot 1845: Maarsbergen
1807 tot 1809: Renswoude
1809 tot 1812: Woudenberg
1812 tot 1824: Leersum (buurtschap Ginkel)
1826: Maarsbergen [bron: Overlijdensakte nr. 1 Gemeente Maarn (Utrechts Archief) 1826]
vanaf 1831: Leusden (buurtschap Asschat) [bron: Overlijdensakte nr. 21 Gemeente Leusden 1831 (Utrechts Archief) 1831]
De achternaam van Geertruij wisselend per bron. De ene keer is er sprake van Geertje van den Broek, de andere keer van Geertje Cornelisse of Geertruij Cornelissen van den Broek.
Bij zowel de overlijdensakte van haar man Laurens Jansen van Veltjesgraaf als van dochter Maria Veldjesgraaf wordt zij met de laatste achternaam genoemd: Geertje Cornelisse van den Broek.
Bij de huwelijken van de kinderen wordt zij echter standaard als Geertje van den Broek aangeduid.
Echter uit bovengenoemde bronnenonderzoek kan wel worden geconcludeerd dat het om dezelfde persoon gaat. De toevoeging Cornelisse is waarschijnlijk afgeleid van de voornaam van haar vader: Cornelis.

In de huwelijksakte van zoon Jan wordt zij landbouwster genoemd, dit zou er op wijzen dat ze de boerderij voortgezet heeft na het overlijden van haar man.

Het kerkelijk huwelijk vond plaats dezelfde dag in Woudenberg [bron: Huwelijksregister van de Ned Herv kerk te Woudenberg].
Notitie huwelijk: De tekst van het huwelijksregister luidt als volgt:
"Den 20 january ontvangen een attestatie van den gerechte Woudenberg, waaruit bleek dat Laurens Jansen van Veltjansgraaf meerdj. J.M. geb.: onder Renswoude, en wonende onder Woudenberg, toek. Bruidegom.
met
Grietje van den Broek minderjarige J.D. geb. en wonende onder Woudenberg. Toek. Bruid.
Ondertrouw waren opgenomen, en dat hunne huwelijksproclamatien onverhinderd waren. Zijn den 22 january alhier getrouwd.

In dit huwelijksregister wordt Laurens Jansen voor het eerst als Laurens Jansen van Veltjesgraaf vermeld. Hier wordt dus feitelijk de achternaam Veltjesgraaf aangenomen.

In de Huwelijkakte van zoon Gerrit wordt vermeld dat :" Laurens Jansen en Laurens Jansen van Veltjesgraaf een en dezelfde persoon is".
3. Gerrigje, geboren in 1772 in Ederveen. Zij is gedoopt op 24/03/1772 in Renswoude [bron: Doopregister Ned Herv kerk te Renswoude 1772]. Van het overlijden is aangifte gedaan in 0.
4. Jannigje, geboren in 1774 in Renswoude. Zij is gedoopt op 16/12/1774 in Renswoude [bron: Doopregister Ned Herv kerk te Renswoude 1774]. Van het overlijden is aangifte gedaan in 0.
5. Geertruij, geboren in 1777 in Ederveen. Zij is gedoopt op 19/09/1777 in Renswoude [bron: Doopregister Ned Herv kerk te Renswoude 1777 (Utrechts Archief)]. Van het overlijden is aangifte gedaan in 0.
6. Jan Laurentsen, geboren in 1781 in Ederveen. Hij is gedoopt op 04/03/1781 in Renswoude [bron: Doopregister Ned Herv kerk te Renswoude 1781]. Jan is overleden op 15/01/1868 om 10:00 in Renswoude, 87 jaar oud [bron: Overlijdensakte nr. 2 Gemeente Renswoude (Utrechts Archief)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16/01/1868 [bron: Overlijdensakte nr. 2 Gemeente Renswoude (Utrechts Archief)]. Bij de aangifte van het overlijden van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Geurt van Altana en Antonie Ulrich. Hij is begraven in Renswoude.
Notitie bij overlijden van Jan: In de overlijdensakte staat:
"... op den vijftienden deze maand January des voormiddags ten tien ure is binnen deze gemeente in het huis nr. 19 overleden Jan Lourens weduwenaar van Toontje Vink, oud zeven en tachtig jaren, zonder beroep, geboren onder Ede en wonende in deze gemeente, zoon van Jan Lourens en Jannetje Cornelisse, beide overleden."
Beroepen:
vanaf 1781: Boerenknecht [bron: Geboorte akte (geen nr vermeld) Gemeente Renswoude 1813]
vanaf 1848: Dagloner [bron: Overlijdensakte nr. 5 (van Antonia Vink) Gemeente Renswoude 1848 (Utrechts Archief)]

Jan was getuige bij:
Geboorte aangifte van Jannetje Laurentsen

Jan trouwde, 31 jaar oud, op 24/10/1812 in Renswoude [bron: Gemeente Renswoude (Geen aktenr. vermeld; Utrechts Archief)] met Antonia Vink, 33 jaar oud, geboren in 1779 in Renswoude als dochter van Antony Johannes Vink en Cornelia Barten van Droffelaar. Zij is gedoopt op 23/04/1779 in Renswoude [bron: Doopregister van Ned Herv kerk te Renswoude 1779]. Antonia is overleden op 05/03/1848 in Renswoude, 69 jaar oud [bron: Overlijdensakte nr. 5 Gemeente Renswoude 1848]. Bij de aangifte van het overlijden van Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Albert van den Ham (geb. 1783) en Albertus van der Veer (geb. 1783).
Notitie bij overlijden van Antonia: Volgens de overlijdensakte is Antonia overleden :" in het huis binnen deze gemeente nr. 21"
Bij de huwelijksvoltrekking waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van Berkhorst, Reijer van Essen, Jan van Essen en Jacob de Liefde.


Notitie huwelijk: Een gedeelte van de huwelijkakte luidt als volgt:
"Jan Laurensen oud een en dertig jaren, van beroep boerenknegt geboren in het Ederveen wonende onder Renswoude, meerderjarige zoon van Jan Laurensen ...
en van Jannetje Cornelissen den Dertienden February zeventienhondert Twee en Negentig te Eede overleden blijkens de ...."
In de huwelijksakte staat ook dat de getuigen de 'grootouders' (waarschijnlijkwordt hier ouders bedoeld LCV), niet hebben gekend maar niet twijfelen aan de data van het overlijden die het extract van overlijden van de ouders wordt genoemd.


Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen

2 Broer Evert geboren (in 1734)
3 Zus Jenneke geboren (in 1735)
24 Zus Jenneke getrouwd (op 09/12/1756)
33 Broer Evert getrouwd (op 03/03/1765)
34 Moeder overleden (op 11/03/1766)
34 Getrouwd met Jannetje (op 20/04/1766)
36 Zoon Knelis geboren (in 1768)
37 Zoon Laurens geboren (in 1769)
40 Dochter Gerrigje geboren (in 1772)
42 Dochter Jannigje geboren (in 1774)
45 Dochter Geertruij geboren (in 1777)
49 Zoon Jan geboren (in 1781)
60 Echtgenote overleden (op 13/02/1792)

Persoonskaart van Jan Lourens


Jan Lourens, geboren op 03/03/1838 in Renswoude [bron: Geboorte akte (geen nr vermeld) Gemeente Renswoude 1838] als zoon van Jannetje Laurentsen. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Annetje van Zevenbergen (geb. 1780), Albert van den Ham (geb. 1783) en Albertus van der Veer (geb. 1783).
Notitie bij geboorte van Jan: Hoewel zijn moeder Jannetje Laurentsen later met Gijsbert Kamerbeek is getrouwd, heeft hij de achternaam Lourens gehouden.
Jan was getuige bij:
Overlijdensaangifte van Lourens
Geboorte aangifte van Cornelia Lourens
Geboorte aangifte van Willem Lourens
Geboorte aangifte van Johanna Lourens
Geboorte aangifte van Jan Lourens
Overlijdensaangifte van Jan Lourens
Geboorte aangifte van Jan Lourens
Overlijdensaangifte van Jan Lourens
Geboorte aangifte van Catharina Everdina Lourens
Geboorte aangifte van Alijda Lourens
Overlijdensaangifte van Alijda Lourens
Geboorte aangifte van Jan Lourens
Overlijdensaangifte van Jan Lourens
Geboorte aangifte van Alijda Lourens
Geboorte aangifte van Jan Hendrik Lourens
Geboorte aangifte van Teunis Lourens Lourens
Geboorte aangifte van Hendrik Lourens

Jan trouwde, 32 jaar oud, op 27/10/1870 in Amersfoort [bron: Huwelijksakte nr 78 Gemeente Amersfoort 1870] met Aaltje van Beek, 22 jaar oud, geboren omstreeks 1848 in Amersfoort als dochter van Willem van Beek en Trijntje de Kruif.
Bij de huwelijksvoltrekking waren de volgende getuigen aanwezig: Daniel van de Biezenbos (geb. 1829), Hendrik van Beek (geb. 1837), Adrianus Swanink (geb. 1838) en Teunis van Beek (geb. 1841).Kinderen van Jan en Aaltje:1. Lourens, levenloos geboren op 27/05/1872 in Zeist [bron: Overlijdensakte nr 34 Gemeente Zeist 1872]. Bij de aangifte van het overlijden van waren de volgende getuigen aanwezig: Frederik Jan Beeftink (geb. 1836) en Jan Lourens (geb. 1838).
2. Cornelia Lourens, geboren op 15/08/1873 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 108 Gemeente Zeist 1873]. Bij de aangifte van de geboorte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838), Arnold Antonij Gayman (geb. 1848) en Jonkheer Jan Elias Huydecoper (geb. 1850). Cornelia is overleden op 03/04/1898 in Utrecht, 24 jaar oud [bron: 1. Overlijdensakte nr 535 Gemeente Utrecht 1898 + 2. Overlijdensakte nr 57 Gemeente Zeist 1898]. Van het overlijden is aangifte gedaan in 4. Bij de aangifte van het overlijden van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Pieter Mos (geb. 1847) en Jacob Valk (geb. 1851).
Notitie bij overlijden van Cornelia: In de overlijdensakte te Utrecht staat het volgende vermeld:
"overleden Cornelia Lourens in den ouderdom van 24 jaren, geboren en wonende te Zeist. Zonder beroep en ongehuwd (ongehuwd is onderstreept in de akte)".
Op dit moment is het mij nog niet duidelijk wat Cornelia op zondag 3 april in Utrecht deed.(LCV)Cornelia is ongehuwd gebleven.
3. Willem Lourens, geboren op 03/01/1875 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 1 Gemeente Zeist 1875]. Bij de aangifte van de geboorte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838), Willem Anthonie Boeschoten (geb. 1845) en Jonkheer Jan Elias Huydecoper (geb. 1850).
4. Johanna Lourens, geboren op 17/03/1876 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 45 Gemeente Zeist 1876]. Bij de aangifte van de geboorte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838), Willem Anthonie Boeschoten (geb. 1845) en Jonkheer Jan Elias Huydecoper (geb. 1850).
5. Jan Lourens, geboren op 23/10/1877 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 144 Gemeente Zeist 1877]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838), Jacob Anne van Ghesel Grothe (geb. 1850) en Jonkheer Jan Elias Huydecoper (geb. 1850). Jan is overleden op 12/01/1878 in Zeist, 0 jaar oud [bron: Overlijdensakte nr 7 Gemeente Zeist 1878]. Bij de aangifte van het overlijden van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838) en Willem Anthonie Boeschoten (geb. 1845).
6. Jan Lourens, geboren op 10/04/1879 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 46 Gemeente Zeist 1879]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838), Willem Anthonie Boeschoten (geb. 1845) en Jacob Anne van Ghesel Grothe (geb. 1850). Jan is overleden op 17/06/1879 in Zeist, 0 jaar oud [bron: Overlijdensakte nr 51 Gemeente Zeist 1879]. Bij de aangifte van het overlijden van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838) en Willem Anthonie Boeschoten (geb. 1845).
7. Trijntje Lourens, geboren op 14/04/1880 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 58 Gemeente Zeist 1880]. Bij de aangifte van de geboorte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Josina Hendrina Achterbergh (geb. 1838), Willem Anthonie Boeschoten (geb. 1845) en Jonkheer Jan Elias Huydecoper (geb. 1850).
Notitie bij geboorte van Trijntje: De geboorte akte vermeld dat vader Jan Lourens ziek is en dat daarom de vroedvouw aangifte deed.
8. Catharina Everdina Lourens, geboren op 19/04/1881 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 52 Gemeente Zeist 1881]. Bij de aangifte van de geboorte van Catharina Everdina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838), Willem Anthonie Boeschoten (geb. 1845) en Jonkheer Jan Elias Huydecoper (geb. 1850).
9. Alijda Lourens, geboren op 19/07/1882 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 129 Gemeente Zeist 1882]. Bij de aangifte van de geboorte van Alijda waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838), Willem Anthonie Boeschoten (geb. 1845) en Jonkheer Jan Elias Huydecoper (geb. 1850). Alijda is overleden op 08/01/1886 in Zeist, 3 jaar oud [bron: Overlijdensakte nr 6 Gemeente Zeist 1886]. Bij de aangifte van het overlijden van Alijda waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838) en Justus Hendricus van Zeijl (geb. 1843). Alijda is ongehuwd gebleven en heeft geen kinderen gekregen.
10. Jan Lourens, geboren op 10/01/1885 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 6 Gemeente Zeist 1885]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Westphal, Jan Lourens (geb. 1838) en Arry Hendrik Jan van Wijngaarden (geb. 1861). Jan is overleden op 05/01/1886 in Zeist, 0 jaar oud [bron: Overlijdensakte nr 5 Gemeente Zeist 1886]. Bij de aangifte van het overlijden van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Meerdink (geb. 1836) en Jan Lourens (geb. 1838).
11. Alijda Lourens, geboren op 05/08/1886 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 134 Gemeente Zeist 1886]. Bij de aangifte van de geboorte van Alijda waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Westphal, Jan Lourens (geb. 1838) en Willem Anthonie Boeschoten (geb. 1845). Alijda is overleden op 15/05/1897 in Zeist, 10 jaar oud [bron: Overlijdensakte nr 51 Gemeente Zeist 1897]. Bij de aangifte van het overlijden van Alijda waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Westphal en Lutherus Arnoldus van Beusekom (geb. 1845).
12. Jan Hendrik Lourens, geboren op 29/10/1887 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 185 Gemeente Zeist 1887]. Bij de aangifte van de geboorte van Jan Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Westphal, Jan Lourens (geb. 1838) en Hermanus Boekweg (geb. 1856).
13. Teunis Lourens Lourens, geboren op 30/01/1889 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 16 Gemeente Zeist 1889]. Bij de aangifte van de geboorte van Teunis Lourens waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838), Teunis de Kraak (geb. 1852) en Anthony Hendrikus van Tellingen (geb. 1866).
Teunis Lourens trouwde, 27 jaar oud, op 14/12/1916 in Renkum met Maria Wilhelmina Gemmink, 24 jaar oud, geboren omstreeks 1892 in Oosterbeek (Gemeente Renkum) als dochter van Aart Gemmink en Wilhelmina Elizabeth Hoegen.
14. Hendrik Lourens, geboren op 24/01/1891 in Zeist [bron: Geboorte akte nr 27 Gemeente Zeist 1891]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Lourens (geb. 1838), Teunis de Haan (geb. 1854) en Anthony Hendrikus van Tellingen (geb. 1866).


Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen

2 Moeder getrouwd (op 08/05/1840)
2 Broer Anthonie geboren (op 11/02/1841)
6 Zus Cornelia geboren (op 15/02/1845)
12 Broer Anthonie overleden (op 18/04/1850)
22 Moeder overleden (op 24/07/1860)
32 Getrouwd met Aaltje (op 27/10/1870)
34 Kind levenloos geboren (op 27/05/1872)
35 Dochter Cornelia geboren (op 15/08/1873)
36 Zoon Willem geboren (op 03/01/1875)
38 Dochter Johanna geboren (op 17/03/1876)
39 Zoon Jan geboren (op 23/10/1877)
39 Zoon Jan overleden (op 12/01/1878)
41 Zoon Jan geboren (op 10/04/1879)
41 Zoon Jan overleden (op 17/06/1879)
42 Dochter Trijntje geboren (op 14/04/1880)
43 Dochter Catharina Everdina geboren (op 19/04/1881)
44 Dochter Alijda geboren (op 19/07/1882)
46 Zoon Jan geboren (op 10/01/1885)
47 Zoon Jan overleden (op 05/01/1886)
47 Dochter Alijda overleden (op 08/01/1886)
48 Dochter Alijda geboren (op 05/08/1886)
49 Zoon Jan Hendrik geboren (op 29/10/1887)
50 Zoon Teunis Lourens geboren (op 30/01/1889)
52 Zoon Hendrik geboren (op 24/01/1891)
59 Dochter Alijda overleden (op 15/05/1897)
60 Dochter Cornelia overleden (op 03/04/1898)
78 Zoon Teunis Lourens getrouwd (op 14/12/1916)