lourens2

__ lourens / louws _ 1751-1879

Home
Lourens-Nederland A-Z
----------------------
-Lourens--Louwerens -Zeeland 1829
-----------------------
---Lourens--- Lauwersen-Zeeland
-----------------------
Lourens- Zeeland . 1770-1900
---------------------
Lourens/Louwrens
--------------------
lourens/lourenz
-----------------------
Lourens 1768 Friesland
---------------------------
__ lourens / louws _ 1751-1879
--------------------
Dirk Jans Lourens
-----------------------
Lourens Monster . .1817- 1950
geslacht A
geslacht B
geslacht C
geslacht D
-----------------------
Lourens Delfshaven
---------------------
Laurentsen
Laurentsen 2
---------------------
Rijk Lourens
Bouwes
Jacob Pieters Lourens
sije Lourens
Rein Lourens
Trompen - Merleijn
--------------------------
mailen
N_Holland

 
------------------------------------------------------------------------------
                                          1e Geslacht
------------------------------------------------------------------------------
Louw Jans Lourens geb. 1751 in Triemen
overl 01-09-1839 in Kollum 
ber  Dagloner
geh. 21-05-1786 in Oudwoude Antje Sybrens (sieberens)Sybrandus
geb 1760 in Wartena overl. 13-11-1834 Kollumerland.
uit dit huw. zijn 7 kinderen bekend
Familienaam 1811
 
Louw Jans (Lourens), geboren c 1751 in Kollum .
Louw, dagloner, arbeider, trouwt 21 mei 1786 in Oudwoude (Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude-Westergeest, 1786 DTB nr: 455, 1740 - 1810 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 mei 1786, Oudwoude) met Antje Sybrens (Sybrandus), geben c 1760 in Wartena.
Louw Jans, Kollum, neemt in 1811 in Kollum de familienaam Lourens aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Gertje (24), Leeuwarden, Sybrig (20), Marrum, Lieuwe (14), Pyttje (13), Hotzeus Petrus (12) en Lijsbert (7).
Louw is overleden op 88-jarige leeftijd 1 september 1839 in Kollumerland; Antje is overleden op 74-jarige leeftijd 13 november 1834 in Kollumerland.

 
------------------------------------------------------------------------------
                                        2e Geslacht
------------------------------------------------------------------------------
kinderen van Louw Jans Lourens en Antje Sybrens  
 
1     Gertje Louws (Geertje Lourens), geb 1786.
       overl 07-04-1835 in Dokkum.
        Louw Jans Lourens
         Antje Sybrens Sybrandus
.
 
2    Sybrig Louws Louwrens (Lourens), geb  1787 
      overl   13-09-1826 Ferwerderadeel geh.17-06-1818   Ferwerderadeel 
       Bindert Harmens Kuiphof geb c 1767 wedn. van Grietje Tjipkes.
       overl  19-05-1842 in Ferwerderadeel.
       zoon van Harmen Binderts Kuiphof en Grietje Andries
       Louw Jans Lourens
         Antje Sybrens Sybrandus
 
Lieuwe Louws (Lourens), geb 27-02-1792(7)  Oudwoude,
    overl  21-06(10)-1860 in Kollumerlandnd;  
    geh. 17-06-1820  Achtkarspelen Sytske Romkes Meinema,
     geb. 13-03-1784  ged  22-04-1797 Waaxens, 
     overl .03-08-1859  Kollumerland.
     dochter van Romke Fokkes Meinema en Gertje Sybes
      Louw Jans Lourens 
       Antje Sybrens Sybrandus.
 
4   Pyttje Louws (Lourens) geboren  1798
     Louw Jans Lourens 
      Antje Sybrens Sybrandus.
 
5   Hotzeus Petrus Louws (Lourens) geb   1799,
      overl 11 -10-1855 in Kollumerland.
ongeh.
     (als Hotseus Petrus van Huizum Lourens)   
      Louw Jans Lourens 
       
Antje Sybrens Sybrandus.
 
6    Lijsbert Louws (Lourens) geb  c.a  1804. 
      Louw Jans Lourens 
        Antje Sybrens Sybrandus.

kinderen van Sybrig Louws Lourens en Bindert Harmens Kuiphof A1

 
8    Antje(Binderts) Kuiphof  geb. 04-08-1819 Ferwerderadeel (FwR)
      overl.09-12-1848 FwR          
 
      dochter van Sybrig Louws Lourens en Bindert Harmens Kuiphof
 
9    Pieter( Binderts) Kuiphof geb. 12-04-1821 FWR
      overl14-03-1862 aldaar
      zoon van Sybrig Louws Lourens en Bindert Harmens Kuiphof
      geh.21-05-1846 FWR  Botje (Jacobs) van der Kooy
      geb.10-02-1825 FWR overl10-02-1900 Aldaar          
      dochter van Klaaske Gerryts en Luutske Anskes de Groot
 
10.  Louwkje( Binderts) Kuiphof  geb. 15-03-1823  FwR
       overl 13-10-1883 Aldaar
       dochter van Sybrig Louws Lourens en Bindert Harmens Kuiphof
       huw..06-041859 Menaldumadeel  Jouke Draaisma
       geb.14-07-1823 Mdd  overl. 04-01-1891 aldaar       
       zoon van Reitze Jans Draaisma en Klaaske Gerryts
 
11   Louw(Benderts) Kuiphof geb.04-04-1825 Ferwerderadeel 
       zoon van Sybrig Louws Lourens en Bindert Harmens Kuiphof
1e huw..03-06-1865 met Renske Jitses  Hoogterp
       geb.09-05-1830 FwR   overl.06-08-1869 Aldaar
      dochter van Jietze Jans Hoogterp en Jaike Gerbens Adema
2e huw. 03-02-1872 FWR Aafke(Nammes) Ploegstra 
       geb.19-04-1845 FwR overl.20-12-1891  FWR
       dochter van Nammen Feikes Ploegstra en Aafke Binnes Plat

-----------------------------------------------------------------------------                             3e Geslacht
-------------------------------------------------------------------------------   
kind  van Lieuwe Louws Lourens en Sytske Romkes Meinema B1
 
12 Geertje (Lieuwes) Lourens, geb 22-11-1821 Kollumlum  
     (als Geertje Lourijns), overl 06-03-1896 Aldaar  
1e huw. 21-12-1844 Kollumerland  Sjouke (Rinzes) Postma,
      geb 10-12-1816 Kollum, overl 17-06-1856 Kollumerland.
2e huw. 21-04-1860 Kollumerland Jasper van der Haak
     geb.1832  overl 31-01-1862 Kollumerland
     uit 1e huw. is 1 kindbekent    B3

kinderen van Geertje Lieuwes Lourens en Sjouke R. Postma B2
 
13 Sijtske Postma geb.11-04-1845
     overl.30-06-1908 Kollummerland 
     dochter van Geertje Lieuwes Lourens en Sjouke R. Postma
     geh.11-05-1867 K.land met Jan Annes  Veenstra
     geb. 30-01-1843 OpTwijzel
ber. Arbeider
     overl.12-03-1916 K.land 
 
--   Rinze Postma geb.17-03-1848 Kollumerland 
     overl.09-09-1928 Kollumerland 
     zoon van Geertje Lieuwes Lourens en Sjouke R. Postma 
 
14  Lieuwe Postma, geb  25-05-1853 Kollumerland
      overl.19-06-1854 Kollumerland
      zoon van Geertje Lieuwes Lourens en Sjouke R. Postma 
 
15  Lieuwe Postma, geb.08-05-1855 Kollumerland
      zoon van Geertje Lieuwes Lourens en Sjouke R. Postma 
 
kinderen van Gettje Lieuwes Lourens en Jasper van der Haak
 
16 Lieuwe van der Haak, geb 13-09-1861 Kollumerland
    

zoon van Lijsbert Louws 
 
17 Louw Alberts Gort geb. 
     overl  21-07-1861  Lemsterland   
     gehuwd 
      Lijsbert Louws